Odvetraná (ventilovaná) fasáda je systém exteriérového plášťa objektu, ktorý je odsadený od hlavnej obvodovej steny objektu vytvorením medzipriestoru.
Do vytvoreného medzipriestoru je možné aplikovať izolačný materiál na zlepšenie energetickej náročnosti objektu.V medzipriestore dochádza k voľnej cirkulácii vzduchu tzv. „komínovému efektu“ zdola smerom nahor. Cirkuláciu vzduchu spôsobuje prirodzený atmosferický tlak závislý od nadmorskej výšky, sily vetrov a denných teplôt.

Technológia odvetranej (ventilovanej) fasády má mnohé výhody. Hlavnou výhodou odvetranej fasády je ochrana obvodovej steny (muriva) pred poveternostnými vplyvmi (dážď, vietor, mráz, slnko) a vplyvmi priemyselných, mestských a morských ovzduší. Ďalej chráni objekt pred poškodením vlhkosťou, znižuje vznik plesní a zvyšuje celkový tepelný komfort budovy.
Cirkulácia vzduchu odníma teplo a vlhkosť od murovaných stien a má výborné pozitívne účinky na celkový užívateľský komfort.
Tepelné žiarenie je tlmené aj v podmienkach silného žiarenia a prípadná prítomnosť exteriérovej izolácie umožňuje kompletné a úplné vylúčenie tepelných prestupov.
Vystavenie obvodových stien teplotným zmenám, zníži ich tepelné namáhanie a následne zredukuje tepelné mosty.

VÝHODY SYSTÉMU AVG

Životnosť

Fasádny obkladový systém s odvetraným medzipriestorom chráni objekty pred zvetrávaním
a negatívnymi účinkami priemyselného a enviromentálneho znečistenia.

Alumíniová kompozitná fasáda chráni objekt pred pôsobením slnečného žiarenia. Prípadne aplikovaná tepelná izolácia medzi kompozitnou fasádou a stenou redukuje prenos tepla (tepelné straty).

Odvetraná fasáda chráni steny objektov pred rapídnymi zmenami teplôt a vlhkosťou.

Výhody

 • dlhšia životnosť štruktúry objektov
 • úspora nákladov na údržbu
 • úspora nákladov na vykurovanie
  v prechodnom a zimnom období
 • v letnom období zníženie nákladov na
  klimatizáciu priestorov a odstránenie
  prehrievania obvodových stien
 • redukcia vzniku trhlín
 • ochrana pred poveternostnými vplyvmi

TERMÁLNA IZOLÁCIA

TEPELNÁ IZOLÁCIA

ODOLNOSŤ PRED POVETERNOSTNÝMI VPLYVMI

DIFÚZIA VODNÝCH VÝPAROV

TERMÁLNE DEFORMÁCIE

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA