fbpx Skip to main content
search

OCELOVÁ HALA AVG A JEJ9 VÝHODY | VÝROBA MODERNÍCH MONTOVANÝCH BUDOV AVG

By 22. října 202115 února, 2022Blog
ocelová hala

OCELOVÁ MONTOVANÁ HALA AVG a její výroba | VÝROBA MONTOVANÝCH HAL AVG Z OCELE – rychlá a ekonomická výstavba hal a obchodně-administrativních montovaných budov

AVG GROUP je nejznámějším domácím výrobcem halových objektů a moderních montovaných budov. OCELOVÁ HALA AVG | VÝROBA HAL a moderní budova AVG jsou vyrobené ve vlastním certifikovaném závodě podle přísných technických norem a podnikových směrnic. Výroba hal AVG GROUP s tradicí a silné domácí zázemí ve výrobě moderních ocelových konstrukcí a originálních fasádních systémů je zárukou pro většinu projektantů, architektů, stavebních společností a investorů, kteří se rozhodnou pro spolupráci s AVG GROUP.

its very easy

Výroba ocelových montovaných hal AVG a moderních budov „NA TISÍC ZPŮSOBŮ“ z vlastní certifikované výroby CE.

Výroba ocelových montovaných hal AVG a moderních objektů umí navrhnout a vyrobit halu nebo budovu pro jakýkoliv investiční záměr nebo projekt. Montované ocelové haly AVG a moderní budovy jsou navrženy podle individuálních požadavků architektů, projektantů, investorů nebo stavebních společností. Navrhované a doporučené řešení zohledňují přesné požadavky na řešení. OCELOVÁ HALA AVG | VÝROBA HAL nejlepší konštrukční řešení, která nabízí společnost AVG.

„AVG GROUP umí doporučit por projektanty, architekty, stavební společnosti a zákazníky nejlepší ověřené návrhy pro HALY NA TISÍC ZPŮSOBŮ“

Správné a optimální návrhy halových objektů jsou základem pro to, aby byla řešení ekonomická. AVG GROUP nabízí nejlepší systémy montovaných ocelových hal a budov. Nejlepší řešení a návrhy, ve kterých je zohledněná funkčnost objektů, přecházejí na technické úseky AVG, aby byli dopracované všechny stupně technických dokumentací a konstrukčních detailů.

Vše je o detailech. A proto se architekti, projektanti a investoři rozhodli spolupracovat se správnými technickými řešeními od AVG GROUP.

Zkušenosti z návrhů, výroby a výstavby montovaných ocelových hal AVG a moderních budov pro různé účely využití objektů, oceňuje většina projektantů, architektů, investorů a stavebních společností. Nejlepší projekční kanceláře, architektonické ateliéry a zkušení investoři vědí, že správná řešení, statická schémata, technické dokumentace, konstrukční dokumentace a výrobní výkresy jsou jedinou možností pro to, aby halový objekt nebo budova byl vyrobený a postavený správně, bez chyb a nedostatků.
Všechny navazující konstrukce, přípoje, pomocné konstrukce a technicko-konstrukční dokumentace spolu s výrobními výkresy pro hlavní nosné ocelové konstrukce, všechny pomocné konstrukce, přípojové desky pro střešní opláštění, světlíky, moderní fasády, prosklené fasády, okna, dveře a brány jsou dopracované technickými odděleními AVG GROUP.
Tyto detaily jsou nevyhnutelné pro to, aby byli před zařazením objektu do plánované výroby AVG GROUP vyřešeny všechny návaznosti systémů použitých na hale nebo budově. Navazující konstrukce je však potřeba detailně a technicky správně navrhnout. Správný návrh těchto řešení skutečně vyžaduje podrobné konstrukční znalosti systému včetně materiálového složení. Správné návrhy technicko-konstrukčních řešení a detailů jsou v AVG GROUP ověřeny vlastní výrobou a montáží ocelových montovaných hal a moderních budov.

Projektujte zodpovědně – „Bezpečně a bez rizika“

Za nezvládnuté detaily projektů v čase přípravy halového objektu nebo moderní budovy nikdo nepochválí projekční společnost, architektonický ateliér nebo stavební firmu.
Z nesprávných, nedostatěčně podrobných nebo ve více případech žádných technicko-konstrukčních detailech, vznikají vážné problémy nejenom v procesu výroby hal, ale i následně při výstavbě a montáži.
Finanční náklady na dopracování technicko-konstrukčních detailů v procesu výroby objektu nebo až v procesu jeho výstavby, mohou navýšit investici až o více, než 20%.

V některých případech nesprávných postupů projektantů a architektů a jejich nedořešených návrzích a projektových dokumentacích, které se takto projeví v době montáže a výstavby objektu jsou tak závažné na investiční náklady, že investor stavby žádá plnou výši náhrady finanční škody od projekčních a architektonických kanceláří i v procesu obchodních soudních sporů podporovaných znaleckým dokazováním.

Výroba hal AVG „Správný postup a příprava“

Úplné řešení návrhu ocelové montované haly AVG nebo montované budovy se všemi správně doplněnými přípoji, deskami, pomocnými konstrukcemi a vyřešenými technicko-konstrukčními detaily směřuje přímo na technické oddělení přípravy pro výrobu. Z konečného zadání se připraví podrobná výrobní a technická dokumentace potřebná pro výrobu a správnou montáž.

Výrobní a konštrukční dokumentace jsou připravované technickými odděleními, která disponují velkými zkušenostmi z výroby a montáže halových objektů, ocelových konstrukcí, střešních a fasádních opláštění, oken, dveří, prosklených konstrukcí a interiérových prosklených stěn.

Výrobní a technické dokumentace jsou připraveny technickými odděleními AVG GROUP tak, aby mohli bez problémů být vyrobeny a objednány správně všechny dílce, komponenty nebo další navazující dodávky.

Výrobní haly AVG a moderní montované budovy se vyrábí z nejkvalitnějších materiálů, kterými jsou hlavně kvalitní a pevná ocel, vysocekvalitní hliník, sklo a prvotřídní izolační materiály. Proces výroby je kontrolovaný nejenom vnitropodnikovými směrnicemi, ale také přísnými zákonnými normami a vyhláškami.

Po expedíci ocelové montované haly AVG nebo montované budovy z výrobního závodu je objekt dopravený na staveniště, kde probíhá odborná montáž pracovníky společnosti AVG GROUP.

Ocelové konstrukce AVG

Střešní a fasádní opláštění AVG

Hliníková okna a dveře AVG

Prosklené fasády AVG
(klasické, polostrukturální, strukturální)

Prosklené stěny a příčky AVG

Fasády z designových hliníkových plechů AVG

Montáž ocelové AVG nebo moderní budovy – „Není na náhodu“

Montáž ocelové haly AVG nebo moderní budovy od společnosti AVG GROUP – „NENÍ NA NÁHODU“. Přesný časový harmonogram prací a technologických postupů, které jsou ověřené mnoha letou praxí a zkušenostmi pracovníky montáže AVG. I toto je zárukou, že dodávka kvalitních objektů AVG je garantovaná v celém procesu od NÁVRHU – přes TVORBU TECHNICKÉ a VÝROBNÍ DOKUMENTACE – přes VÝROBNÍ PROCES – až po PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ AVG“. Takto ověřený postup je jedinou zárukou, že ocelová montovaná hala AVG, moderní budova nebo fasádní systémy budou skutečně spoustu let plnit bez jakýchkoliv problémů svoji funkci.

Montáž od AVG GROUP je skutečně jedinečná a nemáme žádnou konkurenci, která by sa mohla co jenom přiblížit k naší kvalitě a správným technologickým a oveřeným postupům. Profesionální montáž AVG je řízena přísnými postupy. Základem těchto podnikových montážních norem jsou vypracované dokumentace a výkresy pro montážní sestavy. Samozrejmostí jsou vypracované kompletní montážně-konstrukční detaily pro všechny montované dílce, sestavy a položky. K tomu pochopitelně patří kvalitní personál, který je zaškolený na odbornou kvalitní montáž.
Až 50% úspěchu dodávky ve skutočné kvalitě je profesionální montáž. Důkazem toho jsou poznatky z praxe, kde i vysoce kvalitní výrobek byl zničený nekvalitní montáží bez jakékoliv přípravy, bez jakékoliv montážní dokumentace, bez vhodného nářadí a nástrojů.
V AVG GROUP nic „NENÍ NA NÁHODU“. Naše značka AVG má přesné „Know-How“, které oceňují všichni vlastníci ocelových hal, moderních budov,fasádních systémů od naší společnosti AVG GROUP.

Naším cílem je spokojenost zákazníka, kterému můžeme odevzdat naše obrovské zkušenosti ze správného návrhu řešení - výroby - kvalitní montáže.

Také proto se většina projektantů, architektů, stavebních společností a investorů rozhodne spolupracovat s AVG GROUP proto, aby dostali nejvyšší kvalitu ocelové haly, moderní budovy nebo jakékoliv fasády na našem trhu.

AVG GROUP – nejlepší řešení – vlastní výroba – vlastní montáž – kvalitní dokumentace – záruka a servis – Váš spolehlivý partner!

logo AVG