MATERIÁL (ACP)

Fasády a interiéry z kompozitných materiálov systému ACP– kompozitný materiál pozostáva z exteriérových a interiérových alumíniových plechov medzi ktorými sa nachádza termoplastické jadro. Toto materiálové zloženie vytvorí mechanickú a chemickú väzbu, ktorá dáva fasádnym a interiérovým prvkom výnimočnú tuhosť a súdržnosť. Alumíniové kompozitné materiály (ACP) majú nízku hmotnosť, plošnú rovinnosť, lineárnosť a vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Fasádne kompozitné alumíniové prvky sú zo strany exteriéru chránené fluorokarbónovým povlakom PVDF, alternatívne iným typom prevedenia povrchovej úpravy. Hrúbka kompozitných fasádnych a interiérových materiálov môže byť od
3 mm do 6 mm v závislosti na ich použití.

Výhody a kvalita alumíniových kompozitných materiálov

 • vynikajúci pomer medzi pevnosťou a nízkou hmotnosťou
 • výborná plošná rovinnosť
 • stabilita
 • ľahká tvarovateľnosť
 • široká škála farieb
 • odolnosť voči poveternostným podmienkam
 • kvalitná povrchová úprava

Porovnanie hrúbky a hmotnosti materiálov (panelov) s rovnakou pevnosťou

Alumíniový kompozitný materiál (ACP)
v porovnaní s alumíniovými plechmi:
Požadovaná hrúbka a skutočná hmotnosť materiálu (panelov) s rovnakou pevnosťou.

SPRACOVANIE ALUMÍNIOVÝCH KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOV (ACP)

Alumíniové kompozitné prefabrikované materiály (panely) ACP sú počas transportu, skladovania a spracovania zo strany exteriéru chránené špeciálnou fóliou. Napriek tomu je potrebné venovať materiálu (panelom) pozornosť pri ich skladovaní a manipulácii:

 • S paletami manipulujte opatrne počas transportu a vykladania.
 • Po dodaní musia byť palety skontrolované, či nedošlo k ich poškodeniu. Akákoľvek závada musí byť ihneď nahlásená.
 • Kompozitný materiál (panely) pred spracovaním a aplikáciou fasádneho systému skladujte tak, aby boli chránené pred preniknutím akejkoľvek vlhkosti spôsobenej dažďom a kvapkami vody.
 • Kompozitný materiál (panely) neskladujte vo vertikálnej polohe, ale maximálne 5 paliet rovnakej štruktúry na sebe (ťažšie palety sú naspodu).
 • Na kompozitný materiál a výrobky z tohto materiálu neodporúčame lepiť lepiace pásky, nálepky, keďže rozpúšťadlá a zmäkčovadlá môžu nalakované povrchy poškodiť.
 • Ochrannú fóliu z kompozitných materiálov a výrobkov odstráňte hneď po namontovaní.
 • Frekvencia čistenia výrobkov z kompozitných materiálov závisí predovšetkým od rozsahu znečistenia a umiestnenia budovy. Nepoužívajte žiadne zásadité čistiace prostriedky, ako napr. hydroxid draselný, uhličitan sodný, hydroxid sodný, ani žiadne žieraviny.