fbpx Skip to main content
search

STENOVÉ S IZOLÁCIOU PUR

ARCTHERM 1003 B

Tepelnoizolačný panel je projektovaný pre použitie ako stenový. Hlavné prednosti tohto panelu sú charakterizované jeho ekonomickosťou, praktickosťou a funkčnosťou.
Tento typ panelu je najviac používaný pre opláštenie objektov.

PDF

ARCTHERM 2003 BI

Tepelnoizolačný panel je projektovaný pre použitie ako stenový. Je charakterizovaný symetriou prierezu a mikrovlnitým povrchom z exteriérovej strany. Je projektovaný a vyrobený na precíznejšie uspokojenie estetických požiadaviek vykonávania vonkajších opláštení, ale i vnútorných deliacich stien. Hlavné prednosti tohoto typu panelu sú charakterizované jeho ekonomickosťou, praktickosťou a funkčnosťou.

PDF

ISOBOX

Tepelnoizolačný panel je projektovaný pre použitie ako stenový. Jeho vlastnosťami sú opäť v maximálnej miere zrovnateľné s predchádzajúcimi typmi panelov a rozdiel je iba v profilácii plechu. Hlavné prednosti tohoto panelu sú charakterizované jeho ekonomickosťou, praktickosťou a funkčnosťou.

PDF

ISORIGHE

Tepelnoizolačný panel je projektovaný pre použitie ako stenový. Je charakterizovaný symetriou prierezu a drážkovanou profiláciou z oboch strán. Je projektovaný a vyrobený na precíznejšie uspokojenie estetických požiadaviek vykonávania vonkajších opláštení, ale i vnútorných deliacich stien. Hlavné prednosti tohoto typu panelu sú charakterizované jeho ekonomickosťou, praktickosťou a funkčnosťou.

PDF

ISOPIANO

Tepelnoizolačný panel je projektovaný pre použitie ako stenový. Jeho vlastnosti sú opäť v maximálnej miere zrovnateľné s predchádzajúcim typom panelu a rozdiel je iba v použití krycieho plechu, ktorý je charakterizovaný hladkým povrchom z oboch strán. Je vyrobený na uspokojenie estetických a architektonických požiadaviek pri realizácii deliacich vnútorných stien a vonkajších opláštení.

PDF

NUOVO ISOPARETE

Tepelnoizolačný panel je projektovaný pre použitie ako stenový. Spájanie panelov je tvorené systémom zámkov a je chránený patentom. Takýto spôsob spájania zabezpečuje maximálnu tesnosť, dlhú živostnosť a esteticky je veľmi vhodný, pretože úchytná skrutka je schovaná v zámku spoja a vytvára celistvý vzhľad pokrytej plochy. Patentovaný zámkový spoj svojou tesnosťou zodpovedá tepelným európskym normám prestupu tepla.

PDF

NUOVO ISOPARETE PIANO

Tepelnoizolačný panel je projektovaný pre použitie ako stenový. Spájanie panelov je tvorené systémom zámkov a je chránený patentom. Od predchádzajúceho panelu sa líši iba tým, že jeho plechy sú absolútne hladké a všetky ostatné vlastnosti zostávajú nezmenené.

PDF

ISOPARETE PLISSÉ

Tepelnoizolačný panel je projektovaný pre použitie ako stenový. Spájanie panelov je tvorené systémom zámkov a je chránený patentom. Takýto spôsob spájania zabezpečuje maximálnu tesnosť, dlhú živostnosť a esteticky je veľmi vhodný, pretože úchytná skrutka je schovaná v zámku spoja a vytvára celistvý vzhľad pokrytej plochy. Patentovaný zámkový spoj svojou tesnosťou zodpovedá tepelným európskym normám prestupu tepla. ISOPARETE PLISSÉ sa vyznačuje mikroprofilovaním exteriérového plechu. Panel je možné montovať vertikálnym aj horizontálnym spôsobom.

PDF

PARETE PIANO PLISSÉ

Tepelnoizolačný panel je projektovaný pre použitie ako stenový. Spájanie panelov je tvorené systémom zámkov a je chránený patentom. Takýto spôsob spájania zabezpečuje maximálnu tesnosť, dlhú živostnosť a esteticky je veľmi vhodný, pretože úchytná skrutka je schovaná v zámku spoja a vytvára celistvý vzhľad pokrytej plochy. Patentovaný zámkový spoj svojou tesnosťou zodpovedá tepelným európskym normám prestupu tepla. ISOPARETE PLISSÉ sa vyznačuje mikroprofilovaním exteriérového plechu. Panel je možné montovať vertikálnym aj horizontálnym spôsobom.

PDF

ISOCLASS

Tepelnoizolačný panel je projektovaný pre použitie ako stenový. Spájanie panelov je tvorené systémom zámkov a je chránené patentom. Takýto spôsob spájania zabezpečuje maximálnu tesnosť, dlhú životnosť a esteticky je veľmi vhodný, pretože skrutka je schovaná v zámku spoja a vytvára celistvý vzhľad pokrytej plochy. Tento panel je možné kombinovať aj s panelom ISOPARETTE PLISSÉ a PARETE PIANO PLISSÉ, čím vznikne veľmi pekný architektonický prvok.

PDF

ISODOGA

Tepelnoizolačný panel je projektovaný prevažne pre použitie ako stropný a stenový obklad. Je charakterizovaný tým istým vonkajším profilom plechu ako Nuovo Isoparete a používa sa ten istý montážny postup so zakrytou úchytnou skrutkou. Spoje sú garantované svojou maximálnou tesnosťou. V obvzlášť kritických podmienkach sa dá do spoja panela aplikovať tesnenie. Štruktúra zloženia panelu je oceľový plech, PUR pena a alumíniouvá fólia.

PDF

ISOFRIGO 1000

Tepelnoizolačný panel je projektovaný pre použitie ako stenový. Jeho vlastnosťami sú opäť v maximálnej miere zrovnateľné s predchádzajúcimi typmi panelov. Hlavné prednosti tohoto panelu sú charakterizované jeho ekonomickosťou, praktickosťou a funkčnosťou. Tento typ panelu je najviac používaný pri montáži chladiarenských a mraziarenských skladov, ako aj pre objekty s kontrolovanou atmosférou.

PDF

SILEX FROST JEDNOKANÁLOVÝ

Tepelnoizolačný panel projektovaný pre výstavbu chladiarenských a mraziarenských skladov, chladiarenských boxov s nízkou a strednou teplotou. K využitiu panelu je prispôsobený aj špeciálne vyrobený spoj pera a drážky, ktorý zabezpečuje jeho tesnosť vyžadovanú pre určený cieľ použitia.

PDF

SILEX FROST DVOJKANÁLOVÝ

Tepelnoizolačný panel projektovaný pre výstavbu chladiarenských a mraziarenských skladov, chladiarenských boxov s nízkou a strednou teplotou. K využitiu panelu je prispôsobený aj špeciálne vyrobený spoj pera a drážky, ktorý zabezpečuje jeho tesnosť vyžadovanú pre určený cieľ použitia.

PDF

STENOVÉ S MINERÁLNOU VLNOU

ISOFIRE WALL

Panel je projektovaný pre použitie ako stenový. Okrem jeho tepelnoizolačných vlastností je ohňuvzdorný, pretože jeho výplň oproti iným panelom je nahradená minerálnou vlnou. Používa sa na realizáciu vnútorných predeľovacích stien a vonkajšieho opláštenia.

PDF

ISOFIRE WALL PLISSÉ

Panel je projektovaný pre použitie ako stenový. Okrem jeho tepelnoizolačných vlastností je ohňuvzdorný, pretože jeho výplň oproti iným panelom je nahradená minerálnou vlnou. Používa sa na realizáciu vnútorných predeľovacích stien a vonkajšieho opláštenia.

PDF

ISOFIRE WALL - FONO

Panel je projektovaný pre použitie ako stenový. Okrem jeho tepelnoizolačných vlastností je ohňuvzdorný, pretože jeho výplň oproti iným panelom je nahradená minerálnou vlnou. Používa sa na realizáciu vnútorných predeľovacích stien a vonkajšieho opláštenia. Jeho ďalšou vlastnosťou je zvuková izolácia pretože vnútorný plech (v prípade požiadavky aj vonkajší) je perforovaný otvormi veľkosti 3 mm vzdialenými 5 mm, ktorými sa zvuk absorbuje do panelu.
PDF