fbpx Skip to main content
search

Kazetové fasády AVG pozostávajú z hliníkových kaziet a pripevňujú sa skrutkami k nosnému roštu. Vyrábajú sa vo variante zo systémom do seba zapadajúcich zámkov pre technický a moderný vzhľad.

Kazety AVG rozdeľujeme na dva typy podľa použitého materiálu, z ktorého sú vyrobené:

1.Typ – kazety vyrobené z hliníkového kompozitného materiálu (ACP) s názvom ACP kazety.

2.Typ – kazety vyrobené z hliníkového plechu (AL) – kazety s názvom AVG ALU EASY.

Kazety AVG sa vyrábajú priamo na mieru každej fasády vďaka modernému dizajnu a možnosti použitia materiálov rôznorodých štruktúr a farieb môžeme projektu jednoducho vdýchnuť také vlastnosti ako sú reflexívnosť, symetria a proporcionálnosť a dosiahnuť tak želaný estetický efekt.
Hliníkové kompozitné fasády AVG sú odolné voči silným nárazom vetra a atmosferickým vplyvom. Na budovy môžu byť osadené aj veľkorozmerové kazety, ktoré zvýšia originalitu a estetickú hodnotu fasády alebo celej budovy.

SPÔSOB KLADENIA KAZETOVÝCH FASÁD

VERTIKÁLNE KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

HORIZONTÁLNE KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

KOMBINOVANÉ KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

PRIESTOROVÉ KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

ROZMERY FASÁDNYCH HLINÍKOVÝCH KAZIET ACP

odvetraná fasáda

HORIZONTÁLNY SYSTÉM KLADENIA

hliníkové kazety

VERTIKÁLNY SYSTÉM KLADENIA

hliníkové kazety

ROZMERY ŠIKMÝCH FASÁDNYCH HLINÍKOVÝCH KAZIET ACP

odvetraná fasáda

HORIZONTÁLNY SYSTÉM KLADENIA

hliníkové kazety

VERTIKÁLNY SYSTÉM KLADENIA

hliníkové kazety

ROZMERY FASÁDNYCH KAZIET AVG ALU EASY

odvetrané fasády požiarna odolnosť

HORIZONTÁLNY SYSTÉM KLADENIA

hliníkové kazety ACP

VERTIKÁLNY SYSTÉM KLADENIA

hliníkové kazety ACP

ROZMERY ŠIKMÝCH FASÁDNYCH KAZIET AVG ALU EASY

odvetrané fasády požiarna odolnosť

HORIZONTÁLNY SYSTÉM KLADENIA

hliníkové kazety ACP

VERTIKÁLNY SYSTÉM KLADENIA

hliníkové kazety ACP

MONTÁŽNY POSTUP KLADENIA FASÁDNYCH KAZIET

Na nosnú konštrukciu (stenu budovy) sa pripevnia závesné L-konzoly, na ktoré sa osadia zvisle orientované profily. Tie tvoria konštrukčný podklad pohľadové prvky fasádneho systému AVG a zároveň vytvárajú vzduchovú medzeru slúžiacu k odvetraniu prenikajúcej vzdušnej vlhkosti.
V prípade zateplenia fasády je vložená tepelná izolácia prekrytá doplnkovou hydroizolačnou fóliou ľahkého typu.

1. STENA

2. INŠTALÁCIA KONZOL

3. APLIKÁCIA TEPELNEJ IZOLÁCIE

4. APLIKÁCIA DOPLNKOVEJ HYDROIZOLAČNEJ FÓLIE

5. UPEVNENIE PROFILOV NOSNEJ KONŠTRUKCIE

6. OSADENIE POHĽADOVÝCH PRVKOV – KAZIET AVG

MOŽNOSTI KOTVENIA KAZETOVÝCH FASÁD AVG

kotvenie odvetraných fasád