fbpx Skip to main content
search

ZOZNAM PRACOVNÝCH POZÍCIÍ

PRODUKTOVÝ MANAŽÉR – AVG GROUP SK | CZ pre výrobnú divíziu AVG METAL

O NÁS

AVG GROUP Slovenská a Česká republika vyrába a dodáva halové objekty pre rôzne multifunkčné využitie,  oceľové konštrukcie (stavebné a technologické), presklené fasády, hliníkové okná a dvere, interiérové presklené steny, kovové fasádne a interiérové obkladové systémy, perforované plechy, ohýbané kovové profily, tabuľové plechy.  Skupina AVG group prevádzkuje obchodné kancelárie v mestách Praha, Jihlava, Olomouc, Bratislava, Banská Bystrica a Košice a zamestnáva v skupine približne 130 pracovníkov. Pod skupinu spoločností AVG patrí výrobný závod METICON, a.s.

AVG WEB STRÁNKY

www.avg-group.com 
www.haly.expert
www.avgmetal.eu

DO NÁŠHO TÍMU HĽADÁME

Produktového manažéra AVG SK (práca v centrále výroby Banská Bystrica-výrobný závod okres Brezno) / CZ, ktorý zabezpečuje na území SR a ČR aktívne propagáciu výrobného programu/sortimentu u architektov, projektantov, developerov, montážnych firiem a stavebných spoločností formou osobnej prezentácie, odborných prednášok, školení, seminárov vrátane online, webinárov.

REGIÓN

Produktový manažér AVG SK aktívne pôsobí v Slovenskej a Českej republike.

PRACOVNÁ ČINNOSŤ

 • tvorba a príprava technických a marketingových materiálov v spolupráci s grafickým a technickým oddelením AVG a externými grafickými spolupracovníkmi
 • príprava technických listov (datasheet), návodov, montážnych postupov
 • vyhľadávanie a odporúčanie obchodných príležitostí
 • analýzy trhu a konkurencie
 • tvorba nových produktov na základe získanej spätnej väzby (vrátane analýzy dát)
 • podpora aktívneho predaja
 • aktívna podpora marketingových aktivít
 • podpora pri nábehu nových výrobkov a projektov

ZMLUVA A JEJ TRVANIE

 • mandátna zmluva (podľa dohody)
 • zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

FINANČNÉ ODMEŇOVANIE

 • bude predstavené pri osobnom pohovore

POŽIADAVKY

 • znalosť vo využívaní obchodných, školiacich, marketingových nástrojov a techník
 • znalosť nástrojov a procesov aktívneho predaja a prezentácie
 •  dobré vystupovanie
 •  komunikatívnosť a spôsob komunikácie na úrovni školiteľa
 •  znalosť a orientácia v spravovaní a vedení kanálov YouTube, facebook, google, Pinterest, directemail – newsletter
 •  vodičský preukaz sk. B

POŽIADAVKY

 • Microsoft Teams – Pokročilý
 • AutoCAD – Expert
 • Microsoft PowerPoint – Pokročilý
 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý

INÉ (výhodou)

 • napríklad Revit
 • napríklad SolidWorks

KONTAKT

AVG group, a.s.
Vladimír Krajčovic
T: +421915815629
E: krajcovic@avg-group.com

OBCHODNO-TECHNICKÝ MANAŽÉR

O NÁS

AVG GROUP Slovenská a Česká republika vyrába a dodáva halové objekty pre rôzne multifunkčné využitie,  oceľové konštrukcie (stavebné a technologické), presklené fasády, hliníkové okná a dvere, interiérové presklené steny, kovové fasádne a interiérové obkladové systémy, perforované plechy, ohýbané kovové profily, tabuľové plechy.  Skupina AVG group prevádzkuje obchodné kancelárie v mestách Praha, Jihlava, Olomouc, Bratislava, Banská Bystrica a Košice a zamestnáva v skupine približne 130 pracovníkov. Pod skupinu spoločností AVG patrí výrobný závod METICON, a.s.

AVG WEB STRÁNKY

www.avg-group.com 
www.haly.expert
www.avgmetal.eu

DO NÁŠHO TÍMU HĽADÁME

Obchodno-technického manažéra, ktorý aktívne vyhľadáva a buduje kontakty so stavebnými spoločnosťami, realizačnými firmami, developermi, koncovými zákazníkmi, architektami a projektantami alebo architektonickými a projekčnými kanceláriami, ktoré budú smerovať k uzatvoreniu obchodného prípadu (zákazky) v rozsahu produktov a služieb spoločnosti AVG group, a.s.

Na uvedenej pozícii sa bude podieľať na vypracovaní cenových kalkulácií a ponúk, na hľadaní najlepších technických riešení, najlepších konštrukčných návrhov v oblasti oceľových halových objektov a budov pre multifunkčné využitie (výroba – skladovanie – obchodné a predajné centrá – šport – poľnohospodárstvo – autoservisy a autosalóny – administratívne objekty a pod), vrátane konštrukčného návrhu, strešných skladaných plášťov, strešných a stenových opláštení z tepelno-izolačných panelov, strešných svetlíkov a obvodových výplní otvorov (okná, dvere, priemyselné brány), prevetrávaných kovových fasád, kovových fasád a obkladov s perforáciou alebo bez perforácie, presklených fasád, hliníkových okien a dverí.

REGIÓN

Obchodno-technický manažér aktívne pôsobí  na území  Slovenskej republiky.

Potenciál regiónu je hlavne v inovatívnom spôsobe výstavby moderných oceľových halových objektov a budov s originálnym dizajnom a v predaji dizajnových kovových fasád, interiérových kovových obkladov, perforovaných fasádnych a obkladových systémov, presklených fasád, ktoré môžu byť aj súčasťou rôznych investičných stavebných celkov.

PRACOVNÁ ČINNOSŤ

 • aktívne vyhľadávanie a budovanie nových obchodných kontaktov
 • starostlivosť o existujúcich zákazníkov
 • organizácia obchodných stretnutí u potenciálneho zákazníka
 • vypracovávanie cenových ponúk, kalkulácií a návrhov zákazníckych riešení na mieru
 • technické poradenstvo pre zákazníkov
 • uzatváranie zmlúv (na predaj kompletných oceľových halových objektov pre multifunkčné využitie – výroba – skladovanie – predajné a obchodné centrá – šport – poľnohospodárstvo – autoservisy a autopredajne a ich príslušenstva, oceľových konštrukcií, presklených fasád, hliníkových okien a dverí, prevetrávaných kovových fasád, dizajnových kovových fasád a obkladov s perforáciou alebo bez perforácie)
 • kontrolovanie priebehu plnenia uzatvorených obchodných prípadov v spolupráci s obchodno-technickým oddelením od ich začiatku až po ich ukončenie, vrátane úhrady kompletnej pohľadávky
 • iné s tým súvisiace úkony

ZMLUVA A JEJ TRVANIE

 • mandátna zmluva (podľa dohody)
 • zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

FINANČNÉ ODMEŇOVANIE

 • bude predstavené pri osobnom pohovore

POŽIADAVKY

Požadujeme preukázateľnú prax v oblasti obchodu v spoločnosti pôsobiacej v oblasti napr. strojárenstva alebo stavebníctva.

Uchádzač sa musí vedieť orientovať v stavebnej a strojárenskej technickej, projektovej, výrobnej dokumentácii, výkazoch (tzv. čítanie dokumentácie).

 • vodičský preukaz sk. B

PRÁCA S POČÍTAČOM

 • MS Office
 • EXCEL
 • PowerPOoint
 • AutoCAD

INÉ (výhodou)

 • napríklad Revit
 • napríklad SolidWorks

KONTAKT

AVG group, a.s.
Vladimír Krajčovic
T: +421915815629
E: krajcovic@avg-group.com