fbpx Skip to main content
search

HALA AUTOSERVIS | HALA PENEUSERVIS | AUTODIELŇA | HALA UMYVÁREŇ
| OPRAVÁRENSKÁ HALA | HALA STK

avg group logo

Autoservis, pneuservis, opravárenská hala, autodielňa,  hala STK (Stanica technickej kontroly), umyváreň/autoumyváreň, hala pre čistenie interiérov áut, hala na tepovanie, hala na voskovanie, hala pre dielňu, hala pre servis, hala údržby vyrobená pre Vás v našom výrobnom závode AVG GROUP.

Kvalitné riešenia, služby a dodávky našej spoločnosti AVG GROUP sú vyhľadávané investormi, architektonickými a projekčnými kanceláriami ako aj stavebnými spoločnosťami.

AVG GROUP – stabilná domáca spoločnosť navrhne a vyrobí pre Vás kvalitnú halu, ktorá nájde využitie pre každý „PRIESTOR PRE VÁŠ BIZNIS“.

Hala pre autoservis, Hala pre pneuservis, Hala pre autodielňu a servis, Hala STK – „AVG GROUP navrhuje a vyrába moderné haly vo vlastnom certifikovanom závode. Máme najlepšie haly – sme AVG GROUP – Jednotka na trhu“

AUTOSERVIS, AUTODIELŇA, PNEUSERVIS, SERVISNÁ HALA, AUTOUMYVÁREŇ AUTOSERVISY, OPRAVOVŇA, HALA STK - vzhľad a užívateľský komfort

Konštrukčné riešenia AVG

Konštrukčná variabilita halových systémov AVG GROUP a ich vysoká kvalita je jedinečná prednosť a základ spokojnosti klientov. Riešenia objektov AVG GROUP majú vysoký užívateľský komfort pre každý autoservis, autodielňu, pneuservis, autolakovňu AVG.

Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

STREŠNÉ A FASÁDNE SYSTÉMY AVG

Hala pre autoservis, hala pre autodielňu, hala pre pneuservis, hala pre STK môže získať veľmi pekný a nadčasový vzhľad použitím strešných a moderných fasád priamo od našej spoločnosti AVG GROUP. Poradíme vám pri výbere vhodného riešenia na strechu a fasádu a odporučíme vám vhodný návrh.

Najväčší výber moderných fasád pre haly a budovy z výroby AVG GROUP so silnou technickou podporou a vlastnou montážou AVG vytvorí na vašom novom objekte kvalitné a originálne riešenie.

AVG GROUP strechy a fasády podľa vášho výberu.

 • strechy a fasády z tepelnoizolačných panelov AVG
 • strešné certifikované skladané plášte
 • presklené fasády AVG (klasické, pološtrukturálne, štrukturálne)
 • hliníkové okná a dvere AVG
 • priemyselné brány
 • hliníkové kazetové odvetrané fasády AVG
 • dizajnové obkladové profily AVG
 • hliníkové slnolamy AVG
 • fasádne obklady zo skla AVG

Fasády z tepelnoizolačných sendvičových panelov AVG

Strešné izolované skladané plášte AVG

Odvetrané predsadené fasády AVG

Fasády z ťahokovu AVG

Fasády z dizajnových hliníkových plechov AVG

PRESKLENÉ FASÁDY

Fasády z hliníkových slnolamov AVG

Presklené fasády AVG

Hliníkové okná a dvere AVG

Presklené steny a priečky AVG

Presklené zábradlia AVG

Viacpodlažná hala AVG, vstavok v hale, prístavba k hale.

Vysoký užívateľský komfort autoservisov, autodielní, STK,  pneuservisov, klampiarskych dielní v halách od AVG GROUP môžete dosiahnuť aj dobudovaním systémového medzipodlažia, interiérového vstavku, montovanej administratívnej prístavby pre vytvorenie kancelárie, sociálneho zázemia, šatni alebo skladu. Konštrukčná variabilita výstavby so systémom AVG GROUP umožňuje rýchlo, jednoducho a ekonomicky vytvoriť moderné a kvalitné zázemie pre akékoľvek využitie.

Interiér predajne vozidiel, motocyklov a príslušenstva môže byť vybavený modernými presklenými stenami, priečkami priamo z našej výroby AVG GROUP, ktoré oddelia priestor kancelárií a miestností.

HALY AVG a ich využitie

 • hala pre autoservis, hala pre opravu áut
 • hala pre opravu nákladných vozidiel a ťažkej techniky
 • hala LKW
 • hala STK
 • hala pre autodielňu
 • hala pre dielňu
 • hala pre servis
 • hala pre klampiarsku dielňu
 • hala pre opravu motoriek
 • hala pre pneuservis
 • hala pre diagnostiku
 • hala pre autolakovňu, hala na striekanie áut
 • opravárenská hala
 • montovaná garáž
 • skladová hala
 • hala – umývacie boxy
 • vonkajšie prestrešenia pri halách
 • hala autoumyváreň, umyváreň
 • prestrešenie umývacích boxov
 • hala pre čistenie interiérov
 • hala na tepovanie
 • hala na voskovanie, ošetrovanie lakov
 • montážna hala
 • hala pre opravy ťažkej techniky
 • hala pre lakovanie, hala pre lakovňu
 • hala údržby, hala pre údržbu

HALA PRE AUTOSERVIS, PNEUSERVIS, AUTODIELŇU, AUTOLAKOVŇU, STK od AVG GROUP a jej výhody

NAŠE SLUŽBY

 • rýchla výstavba haly pre autoservis, pneuservis, autolakovňu
 • nízke náklady na výstavbu haly
 • priestorová flexibilita autoservisu, autodielne, lakovne a pneuservisu z ocele
 • jednoduchá možnosť dostavby
 • hala s voliteľným voľným rozponom

NAŠE PRODUKTY

 • voliteľný rozmer a tvar haly bez obmedzenia
 • možnosť rýchleho vytvorenia medzipodlažia
 • výška haly od 3,50 m do 16 m a viac
 • veľkosť haly od 50 m2 do 20.000 m2

Moderný a kvalitný autoservis, autodielňa, pneuservis, autolakovňa, klampiarska dielňa od spoločnosti AVG GROUP = „Priestor pre Váš biznis“.

Plánujete realizovať investíciu do AUTOSERVISU, AUTODIELNE, HALY STK, PNEUSERVISU, LAKOVNE, GARÁŽE, AUTOUMYVÁRNE, OPRAVOVNE ?

Pri plánovaní investičného zámeru do AUTODIELNE, AUTOSERVISU, PNEUSERVISU, AUTOLAKOVNE, KLAMPIARSKEJ HALY, OPRAVÁRENSKEJ HALY a ešte predtým ako sa začne pripravovať projektová dokumentácia haly, odporúčame využiť všetkým architektom, projektantom, investorom a stavebným spoločnostiam naše skúsenosti a rady.

Spoločne nájdeme najlepšie riešenie pretože naša spoločnosť AVG GROUP – VYRÁBA a NAVRHUJE HALY a OBJEKTY PRE AUTODIELNE, SERVISY, STK, LAKOVNE, STK,  PNEUSERVISY. Vieme Vám odporučiť najlepšie a najoptimálnejšie riešenie statiky nosnej konštrukcie oceľovej haly, strešného a fasádneho opláštenia .

Domáci výrobca spoločnosť AVG group, a.s. ponúka spoluprácu pri návrhu a optimalizácii nosnej oceľovej konštrukcii HALY a rôznych objektov.  Vypracujeme pre Vás kvalitnú projektovú dokumentáciu pre získanie stavebného povolenia  „časť – statika oceľových konštrukcií a zakladanie stavby“. Pripravíme výrobné dokumentácie, technické a konštrukčné detaily.

AVG GROUP – NAJLEPŠIE RIEŠENIA – VLASTNÁ VÝROBA – VLASTNÁ MONTÁŽ – KVALITNÁ DOKUMENTÁCIA – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER !

Pripravíme pre Vás halu pre autoservis & autodielňu & pneuservis & opravovňu na mieru !