fbpx Skip to main content
search

PRIEMYSELNÉ HALY | STAVIAME PRIEMYSELNÉ HALY | RÝCHLA VÝSTAVBA HALY

its very easy

Priemyselné haly navrhne, vyrobí a profesionálne zmontuje naša spoločnosť AVG GROUP. Priemyselná hala vyrobená v našom výrobnom závode AVG GROUP, presne podľa požiadaviek investorov, projektantov a architektov.

Priemyselná hala na mieru s voľným rozponom až 65 metrov. Naša spoločnosť AVG GROUP rozumie požiadavkám priemyslu, potrebám výroby, skladovaniu a logistike a výrobe priemyselných hál.

Priemyselné haly AVG – „konštrukčne overené haly z certifikovanej výroby AVG GROUP“

PRIEMYSELNÁ HALA na mieru priamo z výroby AVG GROUP

Priemyselná hala je navrhnutá a projektovaná podľa zákazníckych požiadaviek investora. Pri návrhu priemyselnej haly je potrebné zohľadniť účel využitia objektu, umiestnenie technológií alebo vybavenia. Priemyselné haly určené pre výrobu, môžu byť navrhnuté tak, aby mohli byť vybavené mostovými žeriavmi s nosnosťou až do 100 t.

Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

V priemyselných halách od našej spoločnosti AVG GROUP je možné priamo do objektu nosnej oceľovej konštrukcie zapracovať aj administratívnu budovu alebo kancelárske vstavky a takto vytvoriť moderné a kvalitné zázemie pre administratívu.

Prípadne je možné vytvoriť vstavané oceľové nadzemné plošiny, navrhnuté pre skladovanie materiálu alebo dielcov pre výrobu. Týmto riešením nadzemných vstavaných plošín, medziposchodí je možné získať efektívne využitie priestoru v priemyselnej hale.

Kvalitu a dizajn priemyselnej haly je možné zvýrazniť použitím fasádnych systémov, prípadne doplniť časť opláštenia hliníkovou kazetovou fasádou alebo presklenou fasadou od našej spoločnosti AVG GROUP.

STREŠNÝ PLÁŠŤ A FASÁDA PRIEMYSELNEJ HALY

Tepelnoizolačné sendvičové strešné a fasádne systémy AVG

Strešné systémy AVG

Trapézové profily AVG (strešné, fasádne, konštrukčné)

Dizajnové profily

Presvetľovacie poykarbonátové prvky (panely, svetlíky) AVG

Fasádne vlnité profily (waves)

Prečo PRIEMYSELNÉ HALY od AVG GROUP ?

Sme domáca spoločnosť, ktorá stojí na pevných základoch.
Ponúkame kvalitné riešenia
 dodávok našich produktov aj s podporou našich služieb.

Dlhoročné skúsenosti stabilnej domácej spoločnosti v oblasti výroby oceľových konštrukcií, oceľových hál a fasádnych systémov a vlastnej montáže výrobkov našimi skúsenými pracovníkmi sú vyhľadávané investormi, projekčnými a architektonickými kanceláriami ako aj kvalitnými stavebnými spoločnosťami.

PRIEMYSELNÁ HALA od AVG GROUP a jej výhody

 • rýchla výstavba haly
 • nízke náklady na výstavbu haly
 • priestorová flexibilita haly
 • jednoduchá možnosť dostavby haly
 • hala s voliteľným voľným rozponom až do 65 metrov
 • voliteľný rozmer a tvar haly bez obmedzenia
 • zaťaženie haly mostovými žeriavmi do 100 t
 • integrované kancelárske vstavky a administratívne budovy haly
 • možnosť rýchleho vytvorenia medzipodlažia
 • výška haly od 3,50 m do 40 m
 • veľkosť haly od 100 m2 do 20.000 m2

PRIEMYSELNÁ HALA AVG a jej využitie

 • hala pre strojárenskú výrobu
 • hala pre spracovanie dreva
 • hala pre výrobu nábytku
 • hala pre chemickú výrobu
 • hala pre výrobu hygienických potrieb
 • hala pre tlačiareň
 • obrábacie závody
 • hala pre stavebnú výrobu
 • poľnohospodárska hala (chov zvierat, sklad obilia, sklad techniky, garáž)
 • servisná hala
 • hala pre autoservis
 • potravinárska hala (mäsovýroba, pekáreň, mliekáreň, konzerváreň a pod.)
 • chladiarenská a mraziarenská hala
 • skladová hala
 • logistická hala
 • hala pre skladovanie techniky
 • opravárenská hala
 • montážna hala

Plánujete realizovať investíciu do PRIEMYSELNEJ HALY ?

Pri plánovaní investičného zámeru do PRIEMYSELNEJ HALY  a ešte predtým ako sa začne pripravovať projektová dokumentácia haly, odporúčame využiť všetkým architektom, projektantom, investorom a stavebným spoločnostiam naše skúsenosti a rady.

Spoločne nájdeme najlepšie riešenie pretože naša spoločnosť AVG GROUP – PRIEMYSELNÉ HALY VYRÁBA a NAVRHUJE. Vieme Vám odporučiť najlepšie a najoptimálnejšie riešenie statiky nosnej konštrukcie priemyselnej haly.

Domáci výrobca spoločnosť AVG group, a.s. ponúka spoluprácu pri návrhoch a optimalizáciách nosných oceľových konštrukcií PRIEMYSELNÝCH HÁL  a rôznych objektov.  Vypracujeme pre Vás kvalitnú projektovú dokumentáciu pre získanie stavebného povolanie „časť – statika oceľových konštrukcií a zakladanie stavby“. Pripravíme výrobné dokumentácie, technické a konštrukčné detaily.

AVG GROUP – NAJLEPŠIE RIEŠENIA – VLASTNÁ VÝROBA – VLASTNÁ MONTÁŽ – KVALITNÁ DOKUMENTÁCIA – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER !

Pripravíme pre Vás priemyselnú halu na mieru !

logo AVG