fbpx Skip to main content
search

Sklo je dôležitou súčasťou okien, dverí, presklených fasád a striech, zimných záhrad a interiérových presklených konštrukcií. Široký sortiment ponuky skiel umožňuje investorom a klientom nájsť najvhodnejšie riešenie pre ich potreby a prípadne individuálne požiadavky. Pri výbere skla je nevyhnutné postupovať aj s ohľadom na využívanie budovy a v niektorých prípadoch aj v súčinnosti návrhu technológií kúrenia, chladenia a vetrania. Tepelnoizolačné sklá ochraňujú a šetria životné prostredie, šetria náklady na vykurovanie a zaisťujú príjemné užívateľské prostredie.

hliníkové okná sklá

DOSTUPNÉ RIEŠENIA SKIEL

IZOLAČNÉ SKLO – ŠTANDARD

Izolačné sklo – štandard s použitím plaveného skla float, kde tepelnú izolaciu zabezpečuje suchý vzduch, resp. inertný plyn uzatvorený medzi dvomi tabuľami skla.

TEPELNO-IZOLAČNÉ SKLO

Sú moderné izolačné sklá novej generácie s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Sú zložené z dvoch prvotriednych tabúľ skla float, z ktorých jedna má na vnútornej strane nanesenú tenkú vrstvu úšľachtilého kovu. Táto vrstva len nepatrne mení čírosť a priehľadnosť skla. Avšak badateľný je efekt tejto vrstvy
– takmer úplne odráža tepelné žiarenie, ktoré chce uniknúť z budovy a vracia ho späť do interiéru.

sklá typy

ZVUKOVO-IZOLAČNÉ SKLO

Je špeciálne izolačné sklo, ktoré dosahuje vynikajúce vlastnosti pri zachytávaní hluku. Používa sa tam, kde sú kladené zvýšené nároky na zvukovú izoláciu v blízkosti frekventovaných ciest, železníc, letísk a pod.

sklá typy

IZOLAČNÉ SKLO S PROTISLNEČNOU OCHRANOU

Sklo vhodné na zníženie prestupu slnečnej energie, ktorej môže do interiéru s veľkými presklenými plochami prenikať neprimerane veľa, a tým pôsobiť nepriaznivo.
Nahradením prvej tabule izolačného skla sklom s reflexnými alebo absorpčnými vlastnosťami odbúrajú sa nepriaznivé vplyvy nadmerného slnečného žiarenia.

presklená fasáda

BEZPEČNOSTNÉ SKLÁ

Na ochranu bezpečnosti proti vniknutiu sú vyrobené plošným spojením dvoch alebo viacerých vrstiev skla a špeciálnych fólií s vysokou pevnosťou a elasticitou.

sklá typy

PROTIPOŽIARNE SKLÁ

Tieto sklá sú zložené z čírych skiel s priehľadných medzivrstiev, ktoré sa v prípade požiaru premenia na stenu, ktorá bráni prestupu plameňom a obmedzuje alebo zastavuje priestup tepla.

Voľba skla závisí od:

 • požadovanej klasifikácii požiarnej odolnosti podľa predpísanej národnej normy
 • typu aplikácie
 • certifikátu pre daný rám a rozmeru v príslušnej krajine
sklá typy

DEKORAČNÉ SKLÁ

DIZAJN A ARCHITEKTÚRA V SKLE

Originalitu, dizajn a nezameniteľnú atmosféru transparentných a odvetraných fasád, interiérových konštrukcií, deliacich stien prinášajú do realizácií jedinečné sklá s digitálnou potlačou. Dekoračné sklá sú vysokej kvality v rôznom prevedení. Používanie dekoračných skiel v interiérových konštrukciách je v súčasnej architektúre žiadaným dominantným prvkom. Kvalitné technológie dávajú priestor individuálnym a kreatívnym požiadavkám vytvoriť návrh podľa vlastnej predlohy alebo požiadavky.

VYUŽITIE DEKORAČNÝCH SKIEL

 • transparentné fasády objektov
 • odvetrané presklené fasády
 • presvetlené strešné konštrukcie
 • deliace steny pre interiér a exteriér
 • posuvné systémy
 • sklenené obklady
 • výkladové okná
 • markízy, predstriešky
 • svetlíky
 • vstupné prestrešenia
 • okná a dvere
 • zimné záhrady, prístavby a presvetlené objekty
 • reklamné prezentačné steny
sklá typy
sklá typy
sklá typy

VZORKY MOTÍVOV

sklá typy