fbpx Skip to main content
search

OBCHODNÉ CENTRUM

avg group logo

Obchodné centrum, hala pre obchod a služby, montované predajné haly, montované obchodné haly priamo z výrobného závodu našej spoločnosti AVG GROUP. Navrhneme, vyrobíme, odborne namontujeme pre vás  obchodné centrum, montované obchodné haly,  predajné.

Predajná hala, hala pre obchod a služby, obchodné centrá – vyrobená v našom vlastnom závode AVG GROUP nájde využitie pre každý  „PRIESTOR PRE VÁŠ BIZNIS“.

Haly pre obchodné centrá od výrobcu AVG GROUP – „prinášame jednoduché a najlepšie konštrukčné riešenia. Vyrábame haly v našom certifikovanom výrobnom závode AVG, ktoré sú originálne, moderné, kvalitné a majú dlhú životnosť“

HALA PRE OBCHODNÉ CENTRUM a jej vzhľad

Hala pre obchodné centrum , vzhľad a architektúru je možné zvýrazniť použitím kvalitných fasádnych systémov od AVG GROUP. Naša spoločnosť AVG GROUP vyrába pre obchodné centrá moderné fasádne systémy. Hala pre obchodné centrum dostane z našej vlastnej výroby podľa vášho výberu hliníkovú presklenú fasádu (klasickú, pološtrukturálnu, štrukturálnu), hliníkové okná a dvere, originálnu kazetovú odvetranú fasádu z kvalitného hliníka alebo iných materiálov..

Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

Montovaná hala pre centrum musí byť vybavená modernými presklenými stenami, presklenými priečkami, ktoré oddelia obchodné prevádzky.

AVG GROUP vyrába a dodáva kvalitné riešenia zo žiadaných materiálov, ktorými sú oceľ, hliník a sklo a ktoré patria k neodmysliteľnej súčasti modernej architektúry.

FASÁDY a STRECHY pre obchodné centrum priamo od AVG GROUP

 • strešné izolované skladané plášte
 • fasády zo tepelnoizolačných sendvičových panelov
 • odvetrané predsadené fasády
 • fasády z ťahokovu
 • fasády z dizajnových hliníkových plechov
 • fasády z hliníkových slnolamov
 • presklené fasády (klasické, pološtrukturálne, štrukturálne)
 • hliníkové dvere, hliníkové okná
 • interiérové presklené steny, presklené priečky
 • presklené zábradlia

Tepelnoizolačné sendvičové strešné a fasádne systémy AVG

Strešné systémy AVG

Presklené fasády, hliníkové okná a dvere

Presvetľovacie poykarbonátové prvky (panely, svetlíky) AVG

Dizajnové profily

Hliníkové kazetové fasády

HALY PRE OBCHODNÉ CENTRÁ od AVG GROUP a ich výhody

 • rýchla výstavba obchodného centra
 • nízke náklady na výstavbu obchodného centra z ocele
 • priestorová flexibilita obchodného centra z ocele
 • jednoduchá možnosť dostavby obchodného centra
 • hala pre obchodné centrum s voliteľným voľným rozponom až do 100 metrov
 • voliteľný rozmer a tvar haly pre obchodné centrum bez obmedzenia
 • možnosť rýchleho vytvorenia medzipodlažia
 • výška haly pre obchodné centrum od 3,50 m do 25 m a viac
 • veľkosť haly od 100 m2 do 20.000 m2

HALA PRE OBCHODNÉ CENTRUM AVG a jej využitie

 • viacúčelová hala pre obchodné centrum
 • viacúčelová nákupná hala obchodného centra
 • obchodné centrum pre predaj nábytku
 • obchodné centrum pre predaj potravín
 • obchodné centrum pre predaj textilu
 • obchodné centrum pre predaj športových potrieb
 • obchodné centrum pre predaj záhradníckych potrieb
 • obchodné centrum pre predaj sanity, kúpeľňové štúdiá
 • obchodné centrum pre predaj automobilov
 • obchodné centrum pre predaj motocyklov
 • obchodné centrum pre predaj bicyklov a cyklistických potrieb
 • obchodné centrum pre poľovníckych potrieb
 • obchodné centrum pre predaj hračiek

Moderné a kvalitné obchodné centrum od spoločnosti AVG GROUP = „Priestor pre Váš biznis“.

Prečo OBCHODNÉ CENTRUM od AVG GROUP ?

Máme dlhoročné skúsenosti stabilnej domácej spoločnosti AVG GROUP  oblasti návrhu a výroby oceľových konštrukcií, oceľových hál a fasádnych systémov a vlastnej montáže výrobkov našimi skúsenými pracovníkmi. Kvalitné služby a dodávky našej spoločnosti AVG GROUP  sú vyhľadávané investormi, projekčnými a architektonickými kanceláriami ako aj  stavebnými spoločnosťami.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenstvo a konzultácie
 • Návrhy technických riešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobné dokumentácie pre oceľové konštrukcie strechy, fasády, hliníkové presklené systémy
 • Vypracovanie technických detailov pre všetky produkty
 • Optimalizácie projekčných návrhov
 • Vlastná montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCEĽOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
 • MODERNÉ ADMINISTRATÍVNE BUDOVY, NADSTAVBY
 • STREŠNÉ A STENOVÉ OPLÁŠTENIA
 • STREŠNÉ SKLADANÉ PLÁŠTE
 • ODVETRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DIZAJNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKA
 • PRESKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
 • INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ PRIEČKY A STENY

Plánujete realizovať investíciu do OBCHODNÉHO CENTRA ?

Pri plánovaní investičného zámeru do OBCHODNÉHO CENTRA a ešte predtým ako sa začne pripravovať projektová dokumentácia haly, odporúčame využiť všetkým architektom, projektantom, investorom a stavebným spoločnostiam naše skúsenosti a rady.

Spoločne nájdeme najlepšie riešenie pretože naša spoločnosť AVG GROUP – VYRÁBA a NAVRHUJE HALY PRE OBCHODNÉ CENTRÁ. Vieme Vám odporučiť najlepšie a najoptimálnejšie riešenie statiky nosnej konštrukcie oceľovej haly.

Domáci výrobca spoločnosť AVG group, a.s. ponúka spoluprácu pri návrhoch a optimalizáciách nosných oceľových konštrukcií OBCHODNÝCH HÁL  a rôznych objektov.  Vypracujeme pre Vás kvalitnú projektovú dokumentáciu pre získanie stavebného povolanie „časť – statika oceľových konštrukcií a zakladanie stavby“. Pripravíme výrobné dokumentácie, technické a konštrukčné detaily.

AVG GROUP – NAJLEPŠIE RIEŠENIA – VLASTNÁ VÝROBA – VLASTNÁ MONTÁŽ – KVALITNÁ DOKUMENTÁCIA – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER !

Pripravíme pre Vás obchodné centrum na mieru !

logo AVG