fbpx Skip to main content
search

OBCHODNÉ HALY | PREDAJNÉ HALY | OBCHODNÉ CENTRUM

avg group logo

Obchodné haly, predajné haly, obchodné centrum priamo z výrobného závodu našej spoločnosti AVG GROUP. Navrhneme, vyrobíme, odborne namontujeme pre vás obchodné haly, predajné haly, obchodné centrá.

Obchodná hala, predajná hala – vyrobená v našom vlastnom závode AVG GROUP nájde využitie  pre „PRIESTOR PRE VÁŠ BIZNIS“.

Obchodné haly a Predajné haly AVG – „úspešný investori chcú, vlastniť kvalitné originálne a moderné haly“

VIACPODLAŽNÉ OBCHODNÉ HALY od AVG GROUP

AVG SYSTEM a jeho jedinečné konštrukčné riešenie, umožňujú efektívne, jednoducho a ekonomicky navrhnúť VIACPODLAŽNÉ OBCHODNÉ HALY.  Vysoká efektivita VIACPODLAŽNEJ OBCHODNEJ HALY je základná požiadavka za účelom využitia priestoru objektu pre vytvorenie obchodných priestorov s kvalitným zázemím pre služby alebo skladovanie.

V obchodných halách je možné našou spoločnosťou AVG GROUP navrhnúť SYSTÉMOVÉ PODLAŽIA presne podľa požadovaných parametrov. Parametre SYSTÉMOVÉHO PODLAŽIA vo viacpodlažnej obchodnej hale sú hlavne rozmer podlažia, požadované zaťaženie podlažia, účel, umiestnenie a podobne.  Súčasťou dodávky VIACPODLAŽNÝCH OBCHODNÝCH HÁL môžu byť aj prístupové schodiská so zábradlím.

Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

STREŠNÝ PLÁŠŤ A FASÁDA OBCHODNEJ HALY

Tepelnoizolačné sendvičové strešné a fasádne systémy AVG

Strešné systémy AVG

Presklené fasády, hliníkové okná a dvere

Presvetľovacie poykarbonátové prvky (panely, svetlíky) AVG

Dizajnové profily

Hliníkové kazetové fasády

OBCHODNÉ HALY a ich vzhľad

Vzhľad a architektúru obchodnej haly AVG je možné zvýrazniť použitím kvalitných fasádnych systémov. Naša spoločnosť AVG GROUP vyrába pre obchodné haly a obchodné centrá moderné fasádne systémy. Pre obchodnú halu alebo obchodné centrum vám dodáme podľa vášho výberu z našej vlastnej výroby hliníkovú presklenú fasádu (klasickú, pološtrukturálnu, štrukturálnu), hliníkové okná a dvere, originálnu kazetovú odvetranú fasádu z kvalitného hliníka alebo iných materiálov podľa vášho výberu.

V interiéry obchodnej haly alebo obchodného centra nesmú chýbať moderné presklené steny, ktoré oddelia obchodné prevádzky. AVG GROUP vyrába a dodáva kvalitné riešenia zo žiadaných materiálov, ktorými sú oceľ, hliník a sklo a ktoré patria k neodmysliteľnej súčasti modernej architektúry.

OBCHODNÁ HALA od AVG GROUP a jej výhody

 • rýchla výstavba obchodnej haly, obchodného centra
 • nízke náklady na výstavbu obchodnej haly
 • priestorová flexibilita obchodnej haly
 • jednoduchá možnosť dostavby obchodnej haly
 • obchodná hala s voliteľným voľným rozponom až do 65 metrov
 • voliteľný rozmer a tvar obchodnej haly bez obmedzenia
 • možnosť rýchleho vytvorenia medzipodlažia
 • výška obchodnej haly od 3,50 m do 25 m a viac
 • veľkosť haly od 100 m2 do 20.000 m2

OBCHODNÁ HALA AVG a jej využitie

 • viacúčelová obchodná hala
 • viacúčelová nákupná hala
 • hala pre predaj nábytku
 • hala pre predaj nápojov
 • hala pre služby
 • hala pre reštauráciu a bar
 • hala pre predaj potravín
 • hala pre predaj mäsových výrobkov
 • hala pre predaj textilu
 • hala pre predaj športových potrieb
 • hala pre predaj záhradníckych potrieb
 • hala pre predaj sanity, kúpeľňové štúdiá
 • hala pre predaj automobilov
 • hala pre predaj motocyklov
 • hala pre predaj bicyklov a cyklistických potrieb
 • hala pre predaj lodí
 • hala pre poľovníckych potrieb
 • hala pre predaj hračiek

Moderné a kvalitné obchodné haly od spoločnosti AVG GROUP - „Priestor pre Váš biznis“.

Prečo OBCHODNÉ HALY od AVG GROUP ?

Máme dlhoročné skúsenosti stabilnej domácej spoločnosti AVG GROUP  v oblasti návrhu a výroby oceľových konštrukcií, oceľových hál a fasádnych systémov a vlastnej montáže výrobkov našimi skúsenými pracovníkmi. Kvalitné služby a dodávky našej spoločnosti AVG GROU  sú vyhľadávané investormi, projekčnými a architektonickými kanceláriami ako aj  stavebnými spoločnosťami.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenstvo a konzultácie
 • Návrhy technických riešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobné dokumentácie pre oceľové konštrukcie strechy, fasády, hliníkové presklené systémy
 • Vypracovanie technických detailov pre všetky produkty
 • Optimalizácie projekčných návrhov
 • Vlastná montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCEĽOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
 • MODERNÉ ADMINISTRATÍVNE BUDOVY, NADSTAVBY
 • STREŠNÉ A STENOVÉ OPLÁŠTENIA
 • STREŠNÉ SKLADANÉ PLÁŠTE
 • ODVETRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DIZAJNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKA
 • PRESKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
 • INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ PRIEČKY A STENY

Plánujete realizovať investíciu do OBCHODNEJ HALY ?

Pri plánovaní investičného zámeru do OBCHODNEJ HALY alebo OBCHODNÉHO CENTRA a ešte predtým ako sa začne pripravovať projektová dokumentácia haly, odporúčame využiť všetkým architektom, projektantom, investorom a stavebným spoločnostiam naše skúsenosti a rady.

Spoločne nájdeme najlepšie riešenie pretože naša spoločnosť AVG GROUP – OBCHODNÉ HALY VYRÁBA a NAVRHUJE. Vieme Vám odporučiť najlepšie a najoptimálnejšie riešenie statiky nosnej konštrukcie oceľovej haly.

Domáci výrobca spoločnosť AVG group, a.s. ponúka spoluprácu pri návrhoch a optimalizáciách nosných oceľových konštrukcií OBCHODNÝCH HÁL  a rôznych objektov.  Vypracujeme pre Vás kvalitnú projektovú dokumentáciu pre získanie stavebného povolanie „časť – statika oceľových konštrukcií a zakladanie stavby“. Pripravíme výrobné dokumentácie, technické a konštrukčné detaily pre obchodné haly, predajné haly , obchodné centrum.

AVG GROUP – NAJLEPŠIE RIEŠENIA – VLASTNÁ VÝROBA – VLASTNÁ MONTÁŽ – KVALITNÁ DOKUMENTÁCIA – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER !

Pripravíme pre Vás obchodnú halu na mieru !

logo AVG