fbpx Skip to main content
search

VÝSTAVBA HALY AVG | STAVIAME HALY AVG | STAVBA HALY AVG | VÝSTAVBA HÁL AVG | VÝROBA HÁL AVG

Výstavba haly AVG od tradičného certifikovaného výrobcu hál a systémov AVG GROUP je vždy vykonávaná odbornými pracovníkmi AVG, ktorý majú množstvo praktických skúseností z výstavby hál pre rôzne odvetvia priemyslu, obchodu a služieb.  Staviame haly AVG pre „AKÝKOĽVEK BIZNIS“.

Výstavba haly - „AVG – najlepší a najskúsenejší tím odborníkov z návrhu a konštrukcie hál, certifikovanej výroby a odbornej montáže“

VÝSTAVBA HALY AVG od A po Z, STAVBA HALY AVG na mieru

Výstavba haly AVG od A po Z má množstvo výhod, ktoré oceňujú všetci zákazníci, odberatelia a stavebné spoločnosti. Výstavba haly AVG priamo výrobcom haly je vopred plánovaná a prebieha podľa vopred vypracovaného technologického postupu a vypracovaných konštrukčných a stavebných detailov.

Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

Stavba haly AVG – „Overené skúsenosti z množstva realizácií výrobno-skladových hál, obchodných hál, predajných hál a moderných budov“

Výstavba haly AVG

Oceľová konštrukcia haly je odborne, kvalitne a presne namontovaná podľa vypracovanej dokumentácie „montážnej zostavy“.

Strešné opláštenie AVG

Montáž strechy je prevedená podľa vypracovaných technických, konštrukčných a stavebných detailov AVG.

Fasádne opláštenie AVG

Montáž fasády presne podľa osvedčených postupov a vypracovaných technických a stavebných detailov AVG.

Okná, dvere, brány

Montujeme zodpovedne a odborne. Montáž okien, dverí a brán je prevedená podľa vypracovaných detailov AVG, ktoré odborne riešia prepojenie nadväzujúcich konštrukcií.

Presklené fasády AVG

Tieto kvalitné riešenia fasád sú náročné na výrobu a aj na kvalitnú montáž. Presklené fasády AVG vyrába a odborne a kvalitne namontuje presne podľa vyhotovenej technickej a montážnej dokumentácie AVG.

Architektonické doplnky haly

Hliníkové lamely, odvetrané fasády, predsadené prvky, fasádne obklady namontujeme kvalitne, odborne a technicky správne.

RÝCHLA VÝROBA HÁL A VÝSTAVBA HÁL AVG

Výstavba hál AVG „rýchlo a kvalitne“. Objavte množstvo výhod certifikovaného systému AVG od prvého kroku.  AVG GROUP – sme domáci výrobca, vyrábame a staviame haly. Pripravíme pre Vás najlepšie riešenie haly na mieru.

  • nízke náklady na výstavbu haly alebo montovanej budovy
  • rýchla výstavba hál už za pár týždňov
  • bezpečná výstavba hál systémových riešení
  • nízke náklady na montážnu techniku (autožeriavy, montážne plošiny)
  • nízke náklady na dopravu
  • nízke náklady na vykládku objektov na stavbe
  • úspora plôch na stavenisku
  • jednoduchá a rýchla dostavba (ďalšej haly alebo administratívnej budovy)
  • flexibilná montáž hál AVG
  • výstavba hál AVG v každom ročnom období

Výstavba hál : NEZABÚDAJTE ! VŠETKO JE O DETAILOCH !

… a preto sa radšej obráťte na odbornú a osvedčenú certifikovanú spoločnosť AVG GROUP so stabilným zázemím a skúsenosťami.

Staviame haly na mieru.

Využite naše služby a skúsenosti z množstva návrhov, výrobných riešení a výstavby hál na mieru. Naše skúsenosti môžu využiť projektanti, architekti, investori a stavebné spoločnosti.  Pripravíme najlepšie technické riešenie.

 

VÝSTAVBA HÁL AVG GROUP – NAJLEPŠIE RIEŠENIA – VLASTNÁ VÝROBA – VLASTNÁ MONTÁŽ – KVALITNÁ DOKUMENTÁCIA – ZÁRUKA a SERVIS = VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER !

Postavíme pre Vás halu na mieru !