fbpx Skip to main content
search

POĽNOHOSPODÁRSKE HALY | POĽNOHOSPODÁRSKA HALA PRE KRAVÍN | OVČÍN | OŠIPÁREŇ | HALA PRE CHOV HYDINY | SENNÍK | SLAMNÍK | HALA PRE KRAVY | HALA PRE DOBYTOK | HALA PRE SLIEPKY | HALA PRE KONE

avg group logo

V AVG GROUP navrhujeme, vyrábame, dodávame a odborne zmontuje poľnohospodárske haly. Poľnohospodárske haly vyrábame v našom výrobnom závode a pripravíme najlepšie riešenia, pretože máme zrealizované množstvo projektov.

Poľnohospodárska hala je určená pre rôzne využitie, hala pre chov zvierat, kravín, hala pre chov ošípaných, hala pre chov hydiny, hala pre chov oviec,  hala pre skladovanie obilia, hala pre sklad zeleniny, hala pre sklad ovocia, hala pre sklad sena a slamy,  hala pre senáž, hala pre zastrešené hnojisko, garáže a sklady a podobne.

Spoločnosť AVG GROUP rozumie požiadavkám investorov a ich potrebám. Vďaka tomuto porozumeniu a množstvu realizácií môžete využiť naše skúsenosti pre výhodnú dodávku vašej poľnohospodárskej haly.

Poľnohospodárske haly AVG – „najlepšie konštrukčné riešenia, certifikovaná výroba, odborná montáž“

POĽNOHOSPODÁRSKE HALY pre rôzne využitie priamo od výrobcu AVG GROUP

Systém výstavby a originálneho riešenia poľnohospodárskych hál od spoločnosti AVG GROUP s využitím priestoru pri rýchlej výstavbe a kvalitnej montáže. Najlepšie riešenia sú zárukou pre každú dodávku poľnohospodárskej haly.

Poľnohospodárske haly budú spĺňať kritériá pre chov mäsového dobytka, chov hydiny, chov oviec vo vašom regióne.

Nové riešenie poľnohospodárskej haly nebude obmedzovať investora a jediným cieľom je vytvoriť najlepšiu prevádzku haly pre chov zvierat, haly pre skladovanie poľnohospodárskych produktov, haly pre parkovanie techniky, tak aby riešenie prinieslo vysokú produktivitu práce a rýchlu návratnosť investície.

 • rýchla výstavba poľnohospodárskej haly pre chov zvierat a skladovanie
 • haly s rozponom až 100 metrov
 • špeciálne poľnohospodárske haly
 • nízke prevádzkové náklady
 • riešenie poľnohospodárskej haly na mieru
Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

VYUŽITIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH HÁL pre našich zákazníkov

 • hala pre chov zvierat
 • hala pre skladovanie poľnohospodárskych produktov
 • kravín, hala pre chov kráv
 • ovčín, hala pre chov oviec
 • hala pre chov hydiny
 • jazdecké haly
 • hala pre skladovanie sena, senník
 • hala pre skladovanie slamy, slamník
 • hala pre senáž
 • hala pre parkovanie techniky
 • hala pre skladovanie obilia
 • hala pre sklad zeleniny
 • hala pre sklad ovocia 
 • garáže
 • sklady
 • hala pre výrobu

Tepelnoizolačné sendvičové strešné a fasádne systémy AVG

Strešné systémy AVG

Trapézové profily AVG (strešné, fasádne, konštrukčné)

Presvetľovacie poykarbonátové prvky (panely, svetlíky) AVG

Dizajnové profily

Fasádne vlnité profily (waves)

Prečo POĽNOHOSPODÁRSKE HALY od AVG GROUP ?

Sme domáca spoločnosť, ktorá stojí na pevných základoch.
Ponúkame kvalitné riešenia
 dodávok našich produktov aj s podporou našich služieb.

Dlhoročné skúsenosti stabilnej domácej spoločnosti v oblasti výroby oceľových konštrukcií, oceľových hál a fasádnych systémov a vlastnej montáže výrobkov našimi skúsenými pracovníkmi sú vyhľadávané investormi, projekčnými a architektonickými kanceláriami ako aj kvalitnými stavebnými spoločnosťami.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenstvo a konzultácie
 • Návrhy technických riešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobné dokumentácie pre oceľové konštrukcie strechy, fasády, hliníkové presklené systémy
 • Vypracovanie technických detailov pre všetky produkty
 • Optimalizácie projekčných návrhov
 • Vlastná montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCEĽOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
 • MODERNÉ ADMINISTRATÍVNE BUDOVY, NADSTAVBY
 • STREŠNÉ A STENOVÉ OPLÁŠTENIA
 • STREŠNÉ SKLADANÉ PLÁŠTE
 • ODVETRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DIZAJNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKA
 • PRESKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
 • INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ PRIEČKY A STENY

Plánujete realizovať investíciu do POĽNOHOSPODÁRSKEJ HALY ?

Pri investičnom zámere do poľnohospodárskej haly – hala pre chov zvierat, kravín, hala pre chov ošípaných, hala pre chov hydiny, hala pre chov oviec,  hala pre skladovanie obilia, hala pre sklad sena a slamy,  hala pre senáž, hala pre zastrešené hnojisko, garáže a sklady predtým ako sa začne pripravovať projektová dokumentácia oceľovej haly, odporúčame využiť všetkým architektom, projektantom, investorom a stavebným spoločnostiam naše skúsenosti a rady.

Spoločne pripravíme najlepšie riešenie pretože naša spoločnosť AVG GROUP – HALY VYRÁBA a NAVRHUJE. Vieme Vám odporučiť najlepšie a najoptimálnejšie riešenie statiky nosnej konštrukcie poľnohospodárskej  haly pre rôzne využitie.

Domáci výrobca spoločnosť AVG group, a.s. ponúka spoluprácu pri návrhoch a optimalizáciách nosných oceľových konštrukcií montovaných  a rôznych objektov. Vieme pre Vás vypracovať kvalitnú projektovú dokumentáciu pre získanie stavebného povolanie „časť – statika oceľových konštrukcií a zakladanie stavby“. Pripravíme pre Vás výrobné dokumentácie, technické a konštrukčné detaily.

AVG GROUP – NAJLEPŠIE RIEŠENIA – VLASTNÁ VÝROBA – VLASTNÁ MONTÁŽ – KVALITNÁ DOKUMENTÁCIA – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER !

Pripravíme pre Vás poľnohospodársku halu na mieru !