Kontakt

Slovenská republika

AVG group, a. s.
Vlkanovská cesta 2
976 31 Vlkanová (Banská Bystrica)
Slovenská republika

Vladimír Krajčovic
predseda predstavenstva
obchodný riaditeľ
Mobil: +421 (0)915 815 629

Ing. Branislav Košík
obchodno-technický manažér
Mobil: +421 (0)915 833 516

Ing. Peter Nociar
obchodno-technický manažér
Mobil: +421 (0)915 769 542

Tel.: +421 (0)48 418 83 12
Tel.: +421 (0)48 418 83 32
e-mail: info@avg-group.com

www.avg-group.com

Kancelária Bratislava

AVG group, a. s.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Ing. arch. Miroslav Stankovský
obchodno-technický manažér

Mobil: +421 (0)915 838 572

e-mail: info@avg-group.com

Kancelária Košice

AVG group, a. s.
Jantárová 30
040 01 Košice
Slovenská republika

Ing. Peter Koščák
obchodno-technický manažér

Mobil: +421 (0)915 838 574
e-mail: info@avg-group.com

Kancelária Nové Mesto nad Váhom

AVG group a.s.
Trenčianska 1880/20
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Jozef Hanzlík
obchodno-technický manažér

Mobil: +421 (0)915 991 667
e-mail: info@avg-group.com

Fakturačné údaje:

Spoločnosť je zapísaná v OR OS v B. Bystrici, odd. Sa, vložka č. 818/S
IČO: 36 632 538
IČ pre DPH:    SK2021903752
Banka:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

Čísla účtov:
Elektronické IBAN (EUR):
SK2111110000006624408028
Elektronické IBAN (CZK): SK2111110000006624408052

Česká republika

AVG group, s.r.o.
P.O. Box 151
Masarykovo nám. 43
586 01 Jihlava
Česká republika

Peter Petluš
jednatel
obchodní ředitel
Mobil: +420 739 612 020

Tel.: +420 567 215 620
Fax: +420 567 215 676
e-mail: info-cz@avg-group.com

www.avg-group.com

Kancelária Olomouc

AVG group, s.r.o.
Ul. Denisova 310/13
779 00 Olomouc
Česká republika

Michael Hron
obchodní manažér

Tel.: +420 585 203 391
Fax: +420 585 203 392
Mobil: +420 739 354 507
e-mail: info-cz@avg-group.com

Kancelária Praha

AVG group, s.r.o.
Business Center Rokytka
Sokolovská 270/201
190 00 Praha 9 - Vysočany
Česká republika

 

Ing. Peter Uhrín
obchodní manažér

Tel.: +420 210 219 816
Fax: +420 210 219 817
Mobil: +420 734 258 026
e-mail: info-cz@avg-group.com

Fakturačné údaje:

Společnost je zapsaná v OR vedeného KS v Brně, odd. C, vložka č. 45254
IČO: 26927608
IČ pre DPH:   CZ26927608
Banka:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

Čísla účtov:
Elektronické IBAN: CZ2700000000006068259008
Elektronické IBAN: CZ2700000000001002066008

Napíšte nám

Vaše meno (povinné)

Váš Email (povinné)

Predmet

Správa