fbpx Skip to main content
search

MONTOVANÉ HALY | VÝSTAVBA MONTOVANÝCH HÁL | ĽAHKÉ MONTOVANÉ HALY | MONTOVANÁ HALA NA MIERU

Montované haly navrhuje, vyrába, dodáva a odborne zmontuje  naša spoločnosť AVG GROUP pre rôzne odvetvia priemyslu a služieb. Montované haly vyrábame v našom výrobnom závode a pripravíme najlepšie riešenia, pretože máme zrealizované množstvo projektov.

Spoločnosť AVG GROUP rozumie požiadavkám priemyslu a potrebám výroby. Vďaka tomuto porozumeniu a množstvu realizácií môžete využiť naše skúsenosti pre výhodnú dodávku vašej montovanej haly, ktorá môže byť spojená s administratívnou budovou.

Montované haly AVG – „najlepšie riešenia, jedinečný vzhľad, certifikovaná výroba, odborná montáž“

MONTOVANÉ HALY AVG pre rôzne využitie priamo od výrobcu

Originálne riešenia systému výstavby montovaných hál od spoločnosti AVG GROUP garantujú akékoľvek využitie priestoru, rýchlu výstavbu, presnú a kvalitnú vlastnú montáž. AVG SYSTEM – MONTOVANÉ HALY sú ZÁRUKOU PRE KAŽDÚ DODÁVKU.

Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

VIACPODLAŽNÉ MONTOVANÉ HALY od spoločnosti AVG GROUP

Jedinečnosť AVG SYSTEMU, dovoľuje jednoducho, efektívne a lacno navrhovať aj VIACPODLAŽNÉ MONTOVANÉ HALY. VIACPODLAŽNÉ MONTOVANÉ HALY sú veľmi efektívne z pohľadu využitia priestoru objektu pre účely vytvorenia kancelárskych priestorov, obslužných a skladových priestorov.

SYSTÉMOVÉ PODLAŽIA v montovaných halách je možné navrhnúť presne podľa požadovaných parametrov. Požadované parametre SYSTÉMOVÉHO PODLAŽIA vo viacpodlažnej montovanej hale sú hlavne rozmer podlažia, požadované zaťaženie podlažia, účel, umiestnenie a podobne.  Súčasťou dodávky VIACPODLAŽNÝCH MONTOVANÝCH HÁL môžu byť aj prístupové schodiská so zábradlím.

Konštrukčné riešenie nadzemného podlažia

vrstva betónu
trapézový plech
oceľová konštrukcia

VYUŽITIE MONTOVANÝCH HÁL pre našich zákazníkov

 • výrobné haly
 • skladové haly
 • logistické haly
 • jazdecké haly
 • športové haly
 • výstavné haly
 • nákupné strediská
 • farmaceutické haly
 • priemyselné haly
 • servisné haly
 • potravinárske haly
 • chladiarenské a mraziarenské haly
 • komory, boxy, objekty pre prevádzky s kontrolovanou atmosférou
 • administratívne budovy
 • hotely a reštaurácie
 • školy a školiace strediská
 • nadstavby budovy
 • autosalóny a servisné strediská
 • polyfunkčné objekty
 • zdravotnícke strediská a nemocnice
 • športové a oddychové centrá
 • hotely a reštaurácie
 • kongresové objekty
 • kancelárske budovy
 • ubytovacie zariadenia

Montované haly od spoločnosti AVG GROUP - „Priestor pre Váš biznis“.

MONTOVANÉ HALY navrhnuté podľa zákazníckych požiadaviek

Montované haly sú vo väčšine požiadaviek navrhované a projektované podľa zákazníckych požiadaviek investora. Funkčnosť montovanej hale je základná požiadavka pre vytvorenie budúcich potrieb investora. Pri návrhu montovanej haly je potrebné zohľadniť účel využitia objektu, umiestnenie technológií alebo vybavenia.  Montované haly môžu byť navrhnuté tak, aby mohli byť vybavené mostovými žeriavmi s nosnosťou až do 70 t.

V montovaných halách od našej spoločnosti AVG GROUP je možné priamo do objektu nosnej oceľovej konštrukcie zapracovať aj administratívnu budovu alebo kancelárske vstavky a takto vytvoriť moderné a kvalitné zázemie pre administratívu.

STREŠNÝ PLÁŠŤ A FASÁDA MONTOVANEJ HALY

Kvalitu a dizajn montovanej haly je možné zvýrazniť použitím fasádnych systémov, prípadne doplniť časť opláštenia hliníkovou kazetovou fasádou alebo presklenou fasádou od našej spoločnosti AVG GROUP.

Trapézová krytina »

Systémový strešný sendvičový izolačný panel »

Trapézová krytina

(s možnosťou anti-kondenzačnej výstelky)

Systémový strešný sendvičový izolačný panel

s intergrovanou tepelnou izoláciou v prevedení PUR, PIR, MW – minerálna vlna

Skladaný strešný plášť »

Skladaný strešný plášť

tvorí spodný nosný trapézový profil, na ktorom je umiestnená tepelná izolácia (PIR, PUR, polystyrén, MW – minerálna vlna). Vrchná krytina skladaného strešného plášťa môže byť zo špeciálnych PVC fólií alebo trapézových profilov.

Presvetlenie striech »

Strešné presvetľovacie panely z kvalitného polykarbonátu s ochranou UV žiarením v hrúbke od 10 do 50 mm.

Strešné svetlíky »

Strešné svetlíky z polykarbonátu -vhodné riešenie pre presvetlenie strešnej konštrukcie. Môžu byť umiestnené na hrebeni (v štíte) alebo súmerne rozložené v strešnom plášti, fixné alebo otváravé. Otváravé svetlíky sú k dispozícii s elektrickým mechanizmom. Okrem zabezpečenia vetrania priestoru, môžu tiež zabezpečovať funkciu vetrania dymu a tepla so systémom automatického otvárania.
Strešné svetlíky zo systémových hliníkových profilov-riešenie je vyrobené z kvalitných hliníkových profilov, v ktorých sú osadené izolačné dvojsklá alebo izolačné trojsklá. Strešné svetlíky z hliníkových profilov môžu byť fixné alebo otváravé.

Systémový fasádny sendvičový izolačný panel »

Trapézové fasádne profily (s možnosťou anti-kondenzačnej výstelky)
Systémový fasádny sendvičový izolačný panel s intergrovanou tepelnou izoláciou v prevedení PUR, PIR, MW – minerálna vlna. Jemné, presné a moderné línie fasádnych stenových prvkov dávajú montovaným halám AVG originálny vzhľad.
Skladaný fasádny plášť tvorí stenová C – kazeta, v ktorej je umiestnená tepelná izolácia (PIR, PUR, polystyrén, MW – minerálna vlna). Vrchnú pohľadovú časť fasády tvorí fasádny trapézový profil rôznej profilácie alebo originálna dizajnová kazetová hliníková odvetraná fasáda.

Hliníková kazetová fasáda »

Originálne riešenie pre vytvorenie fasády objektu, kde sa požaduje jeho precízne a nadčasové stvárnenie s odkazom na architektonické riešenie. Systém sa dodáva podľa požiadavky vo farebnom prevedení približne podľa stupnice RAL. Rozmery fasádnych kaziet môžu byť v rozmeroch / šírka do 1400 mm x dĺžka do 4000 mm (iné rozmery fasádnych kaziet sú na požiadanie). Systém fasádnych kaziet AVG je certifikovaný v najvyššej požiarnej klasifikácii so zaradením do triedy A1 .

Presvetlenie fasád »

Stenové presvetľovacie panely z kvalitného polykarbonátu s ochranou pred UV žiarením v hrúbke od 10 do 60 mm s modulárnym systémom spájania. Výhodou systému je nižšia ekonomická náročnosť oproti iným systémom. Do stenových polykarbonátových panelov, môžu byť vložené otváravé – výklopné okná pre zabezpečenie vetrania priestoru.

Presklené fasády »

Presklené fasády

systém je určený pre moderné stavby súčasnej architektúry, ktoré sú jej neodmysliteľným prvkom.  Izolačné dvojsklo alebo izolačné trojsklo je upevnené v systémovej vysokokvalitnej hliníkovej konštrukcii. Presklené fasády môžu byť dodané v prevedení / Klasická fasáda, Semi-štrukturálna fasáda (pološtrukturálna fasáda), Štrukturálna fasáda, Fasáda s preloženým sklom.

Okná a dvere »

Okná a dvere

Kvalitné okná a dvere sú architektonickou a estetickou hodnotou každého objektu. Vytvárajú celkovú priestorovú atmosféru. Kvalitné okná a dvere sú vyrobené zo systémových hliníkových profilov s povrchovou úpravou podľa požiadavky projektu.

Priemyselné brány »

Priemyselné brány

Montované haly od našej spoločnosti AVG GROUP môžu byť vybavené kvalitnými priemyselnými sekčnými bránami alebo priemyselnými otváravými dverami. Do priemyselných sekčných brán môžu byť zabudované personálne dvere. Ovládanie brán môže byť manuálne alebo s elektrickým ovládaním s výbavou diaľkového ovládania.

Prečo MONTOVANÉ HALY od AVG GROUP ?

Sme domáca spoločnosť, ktorá stojí na pevných základoch.
Ponúkame kvalitné riešenia
 dodávok našich produktov aj s podporou našich služieb.

Dlhoročné skúsenosti stabilnej domácej spoločnosti v oblasti výroby oceľových konštrukcií, oceľových hál a fasádnych systémov a vlastnej montáže výrobkov našimi skúsenými pracovníkmi sú vyhľadávané investormi, projekčnými a architektonickými kanceláriami ako aj kvalitnými stavebnými spoločnosťami.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenstvo a konzultácie
 • Návrhy technických riešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobné dokumentácie pre oceľové konštrukcie strechy, fasády, hliníkové presklené systémy
 • Vypracovanie technických detailov pre všetky produkty
 • Optimalizácie projekčných návrhov
 • Vlastná montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCEĽOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
 • MODERNÉ ADMINISTRATÍVNE BUDOVY, NADSTAVBY
 • STREŠNÉ A STENOVÉ OPLÁŠTENIA
 • STREŠNÉ SKLADANÉ PLÁŠTE
 • ODVETRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DIZAJNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKA
 • PRESKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
 • INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ PRIEČKY A STENY

Plánujete realizovať investíciu do MONTOVANEJ HALY ?

Pri plánovaní investičného zámeru do MONTOVANEJ HALY  a ešte predtým ako sa začne pripravovať projektová dokumentácia oceľovej haly, odporúčame využiť všetkým architektom, projektantom, investorom a stavebným spoločnostiam naše skúsenosti a rady.

Spoločne nájdeme najlepšie riešenie, pretože naša spoločnosť AVG GROUP – HALY VYRÁBA a NAVRHUJE. Vieme Vám odporučiť najlepšie a najoptimálnejšie riešenie statiky nosnej konštrukcie výrobnej haly.

Domáci výrobca spoločnosť AVG group, a.s. ponúka spoluprácu pri návrhoch a optimalizáciách nosných oceľových konštrukcií MONTOVANÝCH HÁL  a rôznych objektov. Vieme pre Vás vypracovať kvalitnú projektovú dokumentáciu pre získanie stavebného povolanie „časť – statika oceľových konštrukcií a zakladanie stavby“. Pripravíme pre Vás výrobné dokumentácie, technické a konštrukčné detaily.

AVG GROUP – NAJLEPŠIE RIEŠENIA – VLASTNÁ VÝROBA – VLASTNÁ MONTÁŽ – KVALITNÁ DOKUMENTÁCIA – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER !

Pripravíme pre Vás montovanú halu na mieru !