fbpx Skip to main content
search

Dvere a okná kladú špeciálne požiadavky na bezpečnosť proti vlámaniu, tesnosť a protipožiarnu ochranu. S doplnkovými prvkami a individuálnymi riešeniami, ktoré siahajú od manuálneho, automatického až po elektronické sa výrazne zvýši užívateľský komfort a bezpečnosť dodávaných konštrukcií.

SAMOUZAMYKACIE UZÁVEROVÉ SYSTÉMY

Samouzamykacie uzáverové systémy AUTOMATIC zabezpečujú bezpečnosť automaticky: Dvere stačí dovrieť –automaticky, bez potreby uzamykania sa vysunú strelkové závory cca 20 mm zo zámku. Automatické strelkové resp. kolíkové závory sa automaticky zmenia na závory a sú blokované proti spätnému zasunutiu. Otvorenie automaticky uzamknutých dverí je možné zvonku otočením kľúča, zvnútra stlačením kľučky.

Masívna závora zabezpečuje viacnásobné uzamykanie odolné proti prepíleniu, spätnému zatlačeniu, voliteľne s dvomi alebo štyrmi masívnymi závorami.

Haspra zabezpečuje bezpečné uzamknutie vďaka závore. Systém ponúka viacnásobné uzamykanie s ochranou proti prepíleniu a mechanickým zabezpečením v uzatváracej platničke – voliteľne s dvomi alebo štyrmi závorami, ktoré uzamykajú smerom hore. Tým sa zabráni v strelke dverí zasunutiu haspry do uzatváracej platničky.

KĽUČKOU OVLÁDANÉ ZÁMKY

Dverové riešenie pre komfortný prístup vďaka biometrickému rozpoznaniu prsta alebo individuálnym prístupovým kódom. Osobitný dôraz je kladený na jednoduchú obsluhu, konfiguráciu a uvedenie systému do prevádzky.

kľučkou ovládané zámky

OTVÁRAČ

Automaticky uzamykateľné viacnásobné uzamykania môžu byť vybavené voliteľne s motorom pre otváranie – A-otváračom. Uzamknuté dvere sa zvnútra dajú otvoriť prostredníctvom vysielača signálov, bezpotencionálnym kontaktom bytového hovorového zariadenia alebo kľučkou, stlačením ktorej sa zatiahnu všetky automatické strelkové závory. Zvonka sa dvere dajú otvoriť bez dotyku bezkáblovým prenosom údajov a prúdu SECUREconnect a elektronickým kľúčom (komunikačné zariadenie), ľubovoľným systémom kontroly prístupu vybraným zariadením alebo cylindrickou vložkou dverového uzáveru.

DOPLNKOVÉ UZÁVERY S DOPYTOM PRE VIACNÁSOBNÉ UZAMYKANIE

Doplnkové uzávery s dopytom pre viacnásobné uzamykanie (MONITORING) – v systéme manažmentu okien a dverí umožňujú doplnkové uzávery dopyt a odoslanie stavu uzamknutia k vyhodnocovacej jednotke monitorovacieho systému. Pritom môže byť vrchný a spodný doplnkový uzáver vybavený monitorovacou funkciou.

ELEKTRONICKÁ KONTROLA PRÍSTUPU

Všetko čo potrebujete pre kontrolu k prístupu k dverám je zabudované v jednom prístroji – riadenie, čítačka kariet RFID, klávesnica pre zadanie PIN kódu. Dodatočne je potrebný iba sieťový zdroj. Riadenie sa montuje v ochrannej vnútornej oblasti a je spojené s čítačkou vo vonkajšej oblasti. Prístupové oprávnenie naprogramujete pohodlne prostredníctvom master karty alebo master PIN-u.

SYSTÉMOVÉ VÝHODY:
 • pre programovanie sa nevyžaduje žiadny softvér
 • možné vymazanie karty , napr. pri strate karty
 • nastaviteľné rozsiahle špeciálne funkcie
  (vyriabilný čas otvárania dverí, alarm ohrozenia,
  trvalé uvoľnenie a mnohé ďalšie)

ELEKTRICKÉ OTVÁRAČE DVERÍ

Séria elektrických otváračov dverí s ktorou môžete iba s niekoľkými variantmi pokryť všetky bežné mechanické a elektrické požiadavky.

BLOKOVACIE RAMIENKO

Systém uzáveru s integrovaným poistným zariadením dverí a komfortná obsluha otočným gombíkom. Systém je vhodný pre bytové vchodové dvere a vstupné dvere v rodinných domoch.

SYSTÉMOVÉ VÝHODY:
 • žiaden prídavný zámok a žiadna retiazka
 • zvnútra uzamykateľné a odomykateľné pomocou otočného gombíka
 • zvnútra aktivované blokovacie ramienko môže byť zvonka deaktivované cylindrickou vložkou
 • použiteľné pre ľavé a pravé dvere

MOTORICKÉ OTVÁRACIE SYSTÉMY NADSVETLÍKOV

S otváracími systémami nadsvetlíkov sa dajú miestnosti vetrať cenovo výhodne a komfortne. Ideálne pre vertikálne vmontované, dovnútra sa otvárajúce pravouhlé sklopné, vyklápacie, šikmé, ploché okná a okná s oblým oblúkom z plastu, dreva alebo kovu. Aretovateľné, plynulo nastaviteľné vychýlené polohy zaručujú perfektne dávkované vetranie miestností a umožňujú Vám veľké šírky otvorenia až do 300 mm. Ovládanie viacerých krídlových jednotiek jedným pohonom Vám otvára doplňujúci potenciál pre šetrenie. Montáž prebieha horizontálne alebo vertikálne.

RUČNÉ OTVÁRACIE SYSTÉMY NADSVETLÍKOV

Otváracími systémami nadsvetlíkov s plochým tvarom otvárate neprístupné nadsvetlíky pre účely vetrania, napríklad vertikálne montované pravouhlé, šikmé, ploché okná a okná s oblým oblúkom. Ovládanie prebieha ručne prostredníctvom ručnej páky alebo ručnej kľuky a zaručuje veľké šírky otvorenia 200 / 300.

PRVKY PRÍVODU VZDUCHU NA OKNE

Prostredníctvom systému sa môže prúdenie vzduchu orientovať do dvoch rôznych pozícií. Aby sa zabezpečilo optimálne vprúdenie vzduchu, dovoľuje táto možnosť vmontovanie prvku prívodu vzduchu v rôznych situáciách.

UZAMYKACIE SYSTÉMY S HLAVNÝM KĽÚČOM

S uzamykacím systémom s hlavným kľúčom primerane vybavíte malé a stredné administratívne alebo továrenské budovy, obchody a reštaurácie, rodinné domy (napríklad s kanceláriou) ako aj komunálne zariadenia. Uzamykací systém s hlavným kľúčom (uzamykací systém s HK) môže obsahovať množstvo rôznych zamykacích cylindrických vložiek. Jednotlivé kľúče priradené aktuálne cylindrickým vložkám nezamykajú zásadne inú cylindrickú vložku. Všetkým cylindrickým vložkám uzamykacieho systému je nadradený hlavný kľúč, ktorým sa vo všeobecnosti môžu zamykať všetky jednotlivé cylindrické vložky. Vytvoriť sa môže samozrejme tiež uzamykací systém s hlavným kľúčom v kombinovanej forme, t.j. kombinovaný s rôznymi centrálnymi funkciami. Ako aj pri všetkých ostatných verziách systému sú tu prirodzene možné oblasti zjednotených individuálnych uzamykaní.

UZAMYKACIE SYSTÉMY S GENERÁLNYM HLAVNÝM KĽÚČOM

S uzamykacím systémom s generálnym hlavným kľúčom sa dajú napríklad zaopatriť administratívne a továrenské budovy, peňažné inštitúty, hotely a sanatóriá alebo univerzity s individuálnym riešením zamykania. Uzamykací systém s generálnym hlavným kľúčom pritom organizuje rôzne hierarchické úrovne a úrovne oprávnení. Pozostáva z ľubovoľného množstva rôznych uzamykacích cylindrických vložiek a tiež generálneho hlavného kľúča, ktorý zaujme vždy najvyššie miesto v hierarchii kľúčov. Uzamykací systém s GHK sa preto perfektne hodí pre veľké a tiež komplexné uzamykacie systémy. Môže sa tiež nasadiť v kombinovanej forme s jedným alebo s viacerými centrálnymi cylindrickými vložkami.

UZÁVERY ÚNIKOVÝCH DVERÍ PODĽA NORMY EN 1125

Dverových madlá a tlačných madlá pre použitie na jednokrídlových, prípadne dvojkrídlových ohňovzdorných, dymotesných alebo objektových dverách do 300 kg. Sú s osvedčením podľa normy EN 1125. Vyberte si spomedzi prevedení z ušľachtilej ocele, hliníka alebo plastu.

PRILIEHAJÚCE UZÁVERY ÚNIKOVÝCH DVERÍ PODĽA NORMY EN 1125

Priliehajúce dverové madlá a tlačné madlá, ktoré sú vhodné podľa normy EN 1125 pre panikové uzávery, majú osvedčenie pre ohňovzdorné dvere. Existujú vo viacerých materiáloch a vyhotoveniach – tak sa dajú prispôsobiť technicky aktuálne uzávery pri jedno a dvojkrídlových dverách na rôzne vybavenia.

ZATVÁRAČE DVERÍ

VRCHNÝ ZATVÁRAČ DVERÍ – vrchné zatvárače dverí Vám otvárajú početné možností kombinácií pre každú požiadavku, v prevedení s klznou koľajnicou alebo aj s nožnicovým ramenom.

INTEGROVANÝ ZATVÁRAČ DVERÍ – ak kladiete najvyššie nároky na estetiku a dizajn, sú zatvárače falcových dverí jedinečným riešením pre oblúkové a ploché dvere a tiež dvere s lomeným oblúkom. Skryto vmontované zostávajú tieto zatvárače v pozadí a ponechávajú prednosť dizajnu dverí. Môžu sa vmontovávať do jednokrídlových oblúkových a plochých dverí a tiež do dverí s lomeným oblúkom v interiéri a sú celkom integrované v zvislom žliabku dverí, takže dokonca aj pri otvorených dverách nie je vidno žiadne rušivé časti kovania.

PODLAHOVÝ ZATVÁRAČ DVERÍ – základ pre náročný vzhľad: špeciálne celopresklené dvere, ale aj všetky ostatné dorazové a kyvadlové dvere môžete primerane vybaviť podlahovými zatváračmi dverí. Vďaka flexibilným možnostiam montáže a nastavenia sú kompatibilné s najrôznejšími typmi dverí a starajú sa o príjemný vzhľad, pretože ich takmer nie je vidno. Svojimi minimálnymi konštrukčnými výškami a vymeniteľnými zásuvnými osami a predĺženiami ich môžete nasadiť na rôzne typy podlahy. Flexibilné pozdĺžne, bočné a výškové nastavenia medzi puzdrom a cementovou schránkou Vám uľahčia montáž dverí. S integrovaným riadením pre správne poradie zatvárania pohyblivého a pevného krídla ich môžete vmontovať tiež do 2- krídlových dverí.

ARETAČNÉ ZARIADENIA

Sú prístroje alebo kombinácie prístrojov, ktoré udržiavajú dverové systémy trvalo v otvorenej pozícii a v prípade núdze ich samostatne zatvoria. Spustenie nasleduje automaticky rozpoznaním dymu alebo ručne tačidlom. Rozpoznanie dymu, hlásenie alarmu a rýchle a spoľahlivé zatváranie dverí v prípade požiaru prevezmú aretačné zariadenia. Každé aretačné zariadenie pozostáva najmenej z hlásiča požiaru, spúšťacieho zariadenia, zariadenia pre znehybnenie, napájania energiou, tlačidla ručného ovládania a zatvárača dverí podľa normy EN 1154.

AUTOMATICKÉ DVEROVÉ SYSTÉMY

AUTOMATICKÉ OTVÁRAČE DVERÍ

Pomocou pohonu otočných dverí sa s ľahkosťou automaticky otvárajú tiež protipožiarne dymotesné dvere, ktoré sa musia zatvárať odpovedajúcimi uzatváracími silami. Okrem toho môžete dodatočne automatizovať spoľahlivými pohonmi ručné otočné dvere.

ŠPECIÁLNE AUTOMATICKÉ OTVÁRAČE DVERÍ

Sú určené pre otváranie ťažkých napríklad protipožiarnych dverí až do šírky krídla 1400 mm s hmotnosťou do 250 kg. S dvojkrídlovými dorazovými dverami je možné realizovať prechodné šírky 2800 mm. Krídla dverí ťažké až do 250 kg sa automaticky otvoria a v prípade požiaru sa bezpečne mechanicky zatvoria integrovanou pružinou.