fbpx Skip to main content
search

OCEĽOVÉ MONTOVANÉ NADSTAVBY AVG | MONTOVANÉ PRÍSTAVBY AVG | MONTOVANÉ DOSTAVBY AVG

Oceľová montovaná nadstavba, montovaná prístavba, montovaná dostavba navrhnutá, vyrobená a profesionálne zmontovaná od AVG GROUP, presne podľa požiadaviek investorov, projektantov a architektov.

Oceľové montované nadstavby od AVG – „rýchle a správne konštrukčné návrhy – certifikovaná výroba – odborná montáž“

Montované nadstavby z ocele, prístavby z ocele, dostavby z ocele

Montovaná nadstavba z ocele alebo systémová prístavba a dostavba od AVG GROUP  je navrhnutá presne podľa požiadavky investora. Variabilita a flexibilita systému AVG umožňuje navrhnúť a zrealizovať v rekordne krátkom čase akúkoľvek montovanú nadstavbu, prístavbu alebo dostavbu.

Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

Výhody montovanej oceľovej nadstavby, prístavby, dostavby z ocele

Montovaná nadstavba, prístavba alebo dostavba z ocele od AVG GROUP má množstvo výhod. Okrem flexibilných a rýchlych návrhov našim oddelením pre projekciu statiky, je aj možnosť prispôsobenia nosnej konštrukcie AVG pre tvarové a dispozičné riešenie, ktoré neobmedzuje budúceho užívateľa.

Montované nadstavby od AVG GROUP nájdu využitie aj pri rekonštrukciách budov. Keďže jestvujúce budovy nemuseli byť pevnostne dimenzované pre výstavbu ďalších podlaží, systém montovanej oceľovej nadstavby od AVG GROUP to umožní zrealizovať rýchlo, ekonomicky a bezpečne.

Montovaná nadstavba z ocele od AVG GROUP je výhodná aj pre administratívne budovy, kancelárske haly, hotely a reštaurácie, obchodné centrá, bytové domy, rodinné domy a rodinné vily. Montovaná nadstavba z ocele od AVG GROUP má okrem variability a flexibility rozmeru a tvaru aj nízku hmotnosť. Nízka hmotnosť montovanej nadstavby z ocele od AVG GROUP má výhodu v úspore nákladov na zakladanie stavby a aj na úsporu materiálu pri výstavbe obvodových konštrukcií.  Montovaná nadstavba AVG nezaťažuje stavbu veľkou váhou.

 • rýchla a bezpečná montáž montovanej oceľovej nadstavby, montovanej oceľovej prístavby a dostavby z ocele
 • nízke náklady na výstavbu montovanej oceľovej nadstavby
 • voliteľný rozmer a tvar montovanej nadstavby, prístavby a dostavby
 • priestorová flexibilita oceľovej nadstavby, dostavby, prístavby
 • ľahká systémová oceľová konštrukcia nadstavby AVG, ktorá nezaťaží stavbu
 • nízka hmotnosť montovanej nadstavby AVG
 • možnosť vytvorenia medzipodlažia v nadstavbe, v prístavbe, v dostavbe
 • montovaná nadstavba AVG je vyrobená z materiálov, ktoré možno 100% recyklovať

Systémové medzipodlažia v montovanej oceľovej nadstavbe, prístavbe a dostavbe

SYSTÉMOVÉ MEDZIPODLAŽIA AVG v montovanej oceľovej nadstavbe, montovanej prístavbe alebo montovanej dostavbe je možné navrhnúť presne podľa požadovaných parametrov.

Požadované parametre SYSTÉMOVÉHO MEDZIPODLAŽIA AVG v montovanej oceľovej nadstavbe sú hlavne rozmer medzipodlažia, požadované zaťaženie podlažia, účel, umiestnenie a podobne.  Súčasťou dodávky montovanej oceľovej nadstavby môžu byť aj prístupové schodiská so zábradlím.

Využitie montovanej oceľovej nadstavby, prístavby a dostavby od AVG GROUP

 • montovaná nadstavba bytových domov
 • montovaná nadstavba z ocele pre administratívnu budovu
 • montovaná nadstavba, dostavba, prístavba pre hotely a reštaurácie
 • nadstavby z ocele pre domy, rodinné vily
 • nadstavba z ocele pre obchodné budovy
 • montovaná nadstavba pre predajňu
 • nadstavba z ocele pre obchodné centrum
 • montovaná nadstavba pre mestský dom
 • montovaná nadstavba pre historické budovy
 • montovaná prístavba a prístavba pre autosalón, autoservis, pneuservis, autodielňu
 • montovaná prístavba montovaná dostavba k hale

Montovaná oceľová nadstavba, prístavba, dostavba AVG – „VZHĽAD a DIZAJN“

Vzhľad, dizajn a architektúru montovanej nadstavby, prístavby alebo dostavby je možné zvýrazniť použitím kvalitných fasádnych systémov od AVG GROUP. Naša spoločnosť AVG GROUP dodáva a vyrába moderné fasádne systémy. Nadstavba, prístavba alebo dostavba môže byť vybavená modernými strešnými a fasádnymi systémami.  Z našej vlastnej výroby Vám vieme ponúknuť  hliníkovú presklenú fasádu (klasickú, pološtrukturálnu, štrukturálnu), hliníkové okná a dvere, originálnu kazetovú odvetranú fasádu z kvalitného hliníka alebo aj fasády z  iných materiálov.

Montované nadstavby, prístavby a dostavby – „AVG oceľové systémy a oceľové konštrukcie a originálna fasáda AVG plná nápadov = správne riešenie pre vaše požiadavky“

FASÁDY a STRECHY pre oceľové montované nadstavby priamo od AVG GROUP

Strešné izolované skladané plášte AVG

Fasády z tepelnoizolačných sendvičových panelov AVG

Odvetrané predsadené fasády AVG

Fasády z ťahokovu AVG

Fasády z dizajnových hliníkových plechov AVG

PRESKLENÉ FASÁDY

Fasády z hliníkových slnolamov AVG

Presklené fasády AVG
(klasické, pološtrukturálne, štrukturálne)

Hliníkové okná a dvere AVG

Presklené steny a priečky AVG

Presklené zábradlia AVG

Plánujete realizovať investíciu do NADSTAVBY, DOSTAVBY, PRÍSTAVBY ?

Pri plánovaní investičného zámeru do MONTOVANEJ NADSTAVBY, MONTOVANEJ PRÍSTAVBY a DOSTAVBY  a ešte predtým ako sa začne pripravovať projektová dokumentácia haly, odporúčame využiť všetkým architektom, projektantom, investorom a stavebným spoločnostiam naše skúsenosti a rady.

Spoločne nájdeme najlepšie riešenie pretože naša spoločnosť AVG GROUP – NADSTAVBY, PRÍSTAVBY, DOSTAVBY- VYRÁBA a NAVRHUJE. Vieme Vám odporučiť najlepšie a najoptimálnejšie riešenie statiky nosnej konštrukcie montovanej nadstavby.

Domáci výrobca spoločnosť AVG group, a.s. ponúka spoluprácu pri návrhoch a optimalizáciách nosných oceľových konštrukcií pre NADSTAVBY, BUDOVY, HALY  a rôzne iné objekty.  Vypracujeme pre Vás kvalitnú projektovú dokumentáciu pre získanie stavebného povolanie „časť – statika oceľových konštrukcií a zakladanie stavby“. Pripravíme výrobné dokumentácie, technické a konštrukčné detaily.

AVG GROUP – NAJLEPŠIE RIEŠENIA – VLASTNÁ VÝROBA – VLASTNÁ MONTÁŽ – KVALITNÁ DOKUMENTÁCIA – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER !

Pripravíme pre Vás montovanú nadstavbu a montovanú prístavbu na mieru !

logo AVG