fbpx Skip to main content
search

PROJEKCIA A STATIKA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Predpokladom úspešnej realizácie diela – dodávky oceľovej konštrukcie je kvalitná dokumentácia s požadovanými parametrami, ktorá je vypracovaná podľa platných štandardov a noriem.
Naša spoločnosť okrem výroby a montáže oceľových konštrukcií zabezpečuje aj komplexné služby v oblasti poradenstva a projektovania oceľových konštrukcií.

Naše projekčné oddelenie pozostáva zo skúsených projektantov a konštruktérov oceľových konštrukcií a je vybavené najmodernejšou výpočtovou technikou.
Obidva tieto faktory sú zárukou najoptimálnejšieho návrhu riešenia oceľových konštrukcií.

Pri návrhu, projektovaní a optimalizovaní oceľových konštrukcií naša spoločnosť využíva vysokoprogresívny software Tekla Structures, ktorý umožňuje tvoriť všetky typy aj náročných stavebných a technologických konštrukcií.

Tekla Structures ako výstup využíva 3D model, ktorý obsahuje kompletné geometrické a konštrukčné dáta ohľadne projektu.

Ako ďalším výstupom softwaru je výrobná dokumentácia, výpisy jednotlivých prvkov a materiálu nevyhnutné pre potreby výroby.

Statika hál a oceľových konštrukcií od AVG GROUP – „máme najlepšie riešenia, ktoré sú overené v našej výrobe a v množstve našich dodaných hál a budov“

Naša spoločnosť v oblasti projekčnej činnosti zabezpečuje

  • Technické poradenstvo a konzultácie
  • Kompletné spracovanie projektovej dokumentácie
    oceľových konštrukcií v rozsahu pre stavebné povolenie
  • Kompletné spracovanie projektovej dokumentácie
    oceľových konštrukcií v rozsahu realizačný projekt
  • Zhotovenie výrobnej dokumentácie

Ukážky z našich realizácií