fbpx Skip to main content
search

MATERIÁL (HPL)

Fasády a interiéry z laminátových kompaktných materiálov systému HPL– dekoratívny vysokotlakový laminát alebo HPL je homogénny neporézny materiál s dobrými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami a dlhou životnosťou, odolný proti poveternostným vplyvom aj proti chemikáliám. Panely HPL už majú finálnu povrchovú úpravu, ďalšia ochrana nie je nutná. Základom ich výroby sú špeciálne papierové pásy – jadrové a povrchové (dekoratívne). Jadrové papiere sú vyrobené z čistej celulózy; impregnujú sa fenolovou živicou, ktorá určuje typ a použitie budúceho laminátu . Hrúbka HPL laminátu závisí od počtu vložených jadrových papierov. Povrchové (dekoratívne) papiere sa impregnujú melamínovou živicou.

Výhody a kvalita laminátových kompaktných materiálov HPL

 • vynikajúca pevnosť
 • výborná plošná rovinnosť
 • stabilita
 • široká škála farieb
 • odolnosť voči poveternostným podmienkam
 • kvalitná povrchová úprava

Laminátové kompaktné materiály (panely) HPL môžu byť počas transportu a skladovania chránené obalmi. Napriek tomu je potrebné venovať materiálu (panelom) pozornosť pri ich skladovaní a manipulácii:

 • S paletami manipulujte opatrne počas transportu a vykladania.
 • Po dodaní musia byť palety skontrolované, či nedošlo k ich poškodeniu. Akákoľvek závada musí byť ihneď nahlásená.
 • Materiál (panely) pred spracovaním a aplikáciou skladujte tak, aby boli chránené pred preniknutím akejkoľvek vlhkosti spôsobenej dažďom a kvapkami vody.
 • Materiál (panely) neskladujte vo vertikálnej polohe, ale maximálne 2 palety rovnakej štruktúry na sebe (ťažšie palety sú naspodu).
 • Na laminátový materiál a výrobky z tohto materiálu neodporúčame lepiť lepiace pásky, nálepky, keďže rozpúšťadlá a zmäkčovadlá môžu poškodiť povrchy.
 • Frekvencia čistenia výrobkov z laminátových materiálov závisí predovšetkým od rozsahu znečistenia a ich umiestnenia. Nepoužívajte žiadne zásadité čistiace prostriedky, ako napr. hydroxid draselný, uhličitan sodný, hydroxid sodný, ani žiadne žieraviny.

Farebné odlišnosti sa môžu vyskytnúť napr. odlišnosťami v odraze a dopade svetla pri metalických, spektrálnych, prírodných farbách a farbách so špeciálnymi efektami alebo pri materiáloch z rôznych výrobných serií.