fbpx Skip to main content
search

JAZDECKÉ HALY | JAZDIARNE | PARKÚROVÉ HALY | STAJNE PRE KONE

avg group logo

Jazdecké haly, jazdiarne, parkúrové haly, stajne pre kone priamo od AVG GROUP – najznámejšieho domáceho výrobcu montovaných oceľových hál pre rôzne využitie. Všetky haly AVG sú  flexibilne navrhnuté a to presne podľa potrieb a požiadaviek zákazníkov. Oceľové montované haly sú vyrábané vo vlastnom certifikovanom závode AVG GROUP podľa prísnych noriem a vnútropodnikových smerníc. Tradícia výrobcu oceľových montovaných hál AVG je overená stovkami dodaných hál na Slovensku, Česku, Rakúsku, Poľsku, Nemecku a Francúzsku.

AVG GROUP ponúka kvalitné riešenia, najlepšie služby, certifikovanú výrobu, odbornú montáž a najlepší záručný a pozáručný servis.

HALY AVG –„vyrábame haly na tisíc spôsobov“

JAZDECKÉ HALY | JAZDIARNE PRE KONE | PARKÚROVÉ HALY | STAJNE PRE KONE priamo od výrobcu AVG GROUP

Systém návrhu, výroby a výstavby originálne riešených jazdeckých hál, jazdiarní, parkúrových hál AVG GROUP ponúka najlepšie využitie priestoru, rýchlu a ekonomickú výstavbu, kvalitnú a odbornú montáž.

Navrhované riešenia systémových certifikovaných oceľových hál z výroby AVG GROUP vytvárajú najlepší priestor a prevádzku pre prácu s koňmi a ich výcvik.

rýchla výstavba jazdeckej haly

haly s rozponom až 100 metrov

špeciálne haly pre jazdenie

nízke prevádzkové náklady

riešenie jazdeckej haly na mieru

parkúrové haly a stajne pre kone

Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

HALY AVG pre malé a veľké projekty

Jazdecké haly, jazdiarne pre kone, stajne pre kone, parkúrové haly svojim technickým a konštrukčným riešením vyhovujú zásadným požiadavkám pre prácu s koňmi. Haly AVG vytvárajú vynikajúce priestorové podmienky pre ich výcvik.

Oceľové haly AVG vyrobené v certifikovanom výrobnom závode sú preto najlepším  riešením vytvorenia priestoru pre jazdecké tréningy alebo organizované jazdecké súťaže.

HALY AVG – „najlepšie konštrukčné riešenia hál“

Jazdecké haly, jazdiarne pre kone, parkúrové haly, stajne pre kone od AVG GROUP môžu byť vybavené aj tribúnami pre návštevníkov. Súčasťou jazdeckých hál AVG môže byť aj ich kvalitné zázemie ako napríklad stajne pre kone, priestor pre techniku, príjemná kaviareň, bar alebo reštaurácia s presklenými stenami.

AVG haly môžu byť konštrukčným oceľovým systémom navrhnuté tak, že vytvoria dokonalý priestor podľa presných požiadaviek investora.  Oceľové montované haly alebo budovy od AVG  môžu mať moderné fasády s vytvorenými presklenými plochami pre výklady.

AVG GROUP vyrába okrem oceľových hál aj moderné fasádne systémy, odvetrané fasády, kvalitné hliníkové okná a dvere, presklené fasády ako aj interiérové presklené steny a priečky, ktoré môžu byť použité v návrhu haly alebo budovy podľa vašej požiadavky.

Tepelnoizolačné sendvičové strešné a fasádne systémy AVG

Strešné systémy AVG

Trapézové profily AVG (strešné, fasádne, konštrukčné)

Presvetľovacie poykarbonátové prvky (panely, svetlíky) AVG

Dizajnové profily

Fasádne vlnité profily (waves)

HALA AVG A JEJ VÝHODY

najrýchlejšia výstavba haly

hala AVG môže mať rozpon od 6 m do 100 m

výška haly AVG môže byť od 3 m do 40 m

veľkosť haly AVG od 100 m2 do 20.000 m2

voliteľný rozmer a tvar haly AVG

technologické oceľové konštrukcie môžu byť súčasťou haly AVG

hala AVG, môže mať integrované | zabudované kancelárske a sociálne viacpodlažné vstavky, tribúny, technické miestnosti, skladové priestory, dielne a garáže, obchodné priestory, kaviareň, bar, reštauráciu

rýchla možnosť vytvorenia medzipodlažia v hale od AVG

rýchla a jednoduchá dostavba haly AVG

najlepší statický a konštrukčný návrh haly AVG

technické, konštrukčné a stavebné detaily sú vyriešené

nízke náklady na výstavbu haly AVG

Prečo JAZDECKÉ HALY, JAZDIARNE PRE KONE, STAJNE PRE KONE, PARKÚROVÉ HALY od AVG GROUP ?

Sme domáca spoločnosť, ktorá stojí na pevných základoch.
Ponúkame kvalitné riešenia
 dodávok našich produktov aj s podporou našich služieb.

Dlhoročné skúsenosti stabilnej domácej spoločnosti v oblasti výroby oceľových konštrukcií, oceľových hál a fasádnych systémov a vlastnej montáže výrobkov našimi skúsenými pracovníkmi sú vyhľadávané investormi, projekčnými a architektonickými kanceláriami ako aj kvalitnými stavebnými spoločnosťami.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenstvo a konzultácie
 • Návrhy technických riešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobné dokumentácie pre oceľové konštrukcie strechy, fasády, hliníkové presklené systémy
 • Vypracovanie technických detailov pre všetky produkty
 • Optimalizácie projekčných návrhov
 • Vlastná montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCEĽOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
 • MODERNÉ ADMINISTRATÍVNE BUDOVY, NADSTAVBY
 • STREŠNÉ A STENOVÉ OPLÁŠTENIA
 • STREŠNÉ SKLADANÉ PLÁŠTE
 • ODVETRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DIZAJNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKA
 • PRESKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
 • INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ PRIEČKY A STENY

Plánujete realizovať investíciu do JAZDECKEJ HALY ?

Pri investičnom zámere do jazdeckej haly, jazdiarne pre kone, stajne pre kone, parkúrovej haly, haly pre chov zvierat,  haly pre skladovanie sena a slamy a predtým ako sa začne pripravovať projektová dokumentácia oceľovej haly, odporúčame využiť všetkým architektom, projektantom, investorom a stavebným spoločnostiam naše skúsenosti a rady.

Spoločne pripravíme najlepšie riešenie pretože naša spoločnosť AVG GROUP – HALY VYRÁBA a NAVRHUJE. Vieme Vám odporučiť najlepšie a najoptimálnejšie riešenie statiky nosnej konštrukcie poľnohospodárskej  haly pre rôzne využitie.

Domáci výrobca spoločnosť AVG group, a.s. ponúka spoluprácu pri návrhoch a optimalizáciách nosných oceľových konštrukcií montovaných  a rôznych objektov. Vieme pre Vás vypracovať kvalitnú projektovú dokumentáciu pre získanie stavebného povolanie „časť – statika oceľových konštrukcií a zakladanie stavby“. Pripravíme pre Vás výrobné dokumentácie, technické a konštrukčné detaily.

AVG GROUP – NAJLEPŠIE RIEŠENIA – VLASTNÁ VÝROBA – VLASTNÁ MONTÁŽ – KVALITNÁ DOKUMENTÁCIA – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER !

Pripravíme pre Vás JAZDECKÚ HALU na mieru !

logo AVG