fbpx Skip to main content
search

Montáž oceľových konštrukcií je jedným z dôležitých aspektov celkovej realizácie diela a jej poslednou, no dôležitou etapou, čo kladie vysoké nároky na jej kvalitné a efektívne zvládnutie.

Montáž oceľových konštrukcií je prevádzaná za pomoci techniky, zdvíhacích zariadení a mechanizmov, ktorých technické parametre sa volia podľa charakteru, umiestnenia, veľkosti a váhy jednotlivých prvkov konštrukcie.

Výhodou montáže oceľových konštrukcií je, že môže byť realizovaná aj pri mínusových teplotách.
Nevyhnutnosťou k zvládnutiu aj tých najnáročnejších montáží sú okrem skúsených montážnych pracovníkov a vhodných technických zariadení aj potrebné oprávnenia a osvedčenia oprávňujúce k montáži /viazačské preukazy, povinné školenia pre práce vo výškach, zváračské preukazy a pod./.

Montáž oceľových konštrukcií a hál odborne, kvalitne a rýchlo priamo od AVG GROUP