fbpx Skip to main content
search

ADMINISTRATÍVNE BUDOVY | KANCELÁRSKE BUDOVY | ADMINISTRATÍVNE HALY | MONTOVANÉ BUDOVY | OBCHODNÉ BUDOVY

its very easy

Administratívne budovy, kancelárske budovy, administratívne haly, montované budovy, obchodné budovy priamo z výrobného závodu našej spoločnosti AVG GROUP. Navrhneme, vyrobíme, odborne namontujeme pre vás  kancelársku budovu, administratívnu budovu, administratívnu halu, montovanú budovu.

Obchodná budova, kancelárska budova, administratívna budova, montovaná budova pre obchod a služby – vyrobená v našom vlastnom závode AVG GROUP nájde využitie pre každý  „PRIESTOR PRE VÁŠ BIZNIS“.

ADMINISTRATÍVNE BUDOVY, MONTOVANÉ BUDOVY priamo od výrobcu AVG GROUP

Administratívne budovy, administratívne haly, montované budovy, obchodné budovy, kancelárske objekty pre vás vytvoríme v AVG GROUP. Variabilita systému AVG umožňuje realizovať moderné stavby pre rôzne využitie. Nosné oceľové konštrukcie, ktoré môžu byť zapracované do moderného interiérového dizajnu v spojení nadčasových presklených a hliníkových fasád priamo z výroby AVG GROUP, sú zárukou vytvorenia modernej a dynamickej budovy s originálnou architektúrou.

Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

Administratívne budovy | Kancelárske budovy od AVG – „navrhneme a vyrobíme modernú montovanú budovu, ktorá bude spĺňať vaše požiadavky a očakávania“

MODERNÉ BUDOVY, MODERNÉ STAVBY, MODERNÁ ARCHITEKTÚRA – AVG GROUP- VLASTNÁ FIREMNÁ IDENTITA

Moderná administratívna budova, moderný kancelársky objekt z výroby AVG GROUP je vizitkou každej spoločnosti. „Originalita a moderný štýl“ v mnohých prípadoch určujú ďalšiu budúcnosť smerovania každej modernej spoločnosti. Pre mnoho úspešných firiem je preto veľmi dôležité získať takto „vlastnú firemnú identitu“.

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, KANCELÁRSKA BUDOVA, ADMINISTRATÍVNA HALA, MONTOVANÁ BUDOVA a jej vzhľad

Administratívna budova, kancelárska budova, administratívna hala jej vzhľad a architektúru je možné zvýrazniť použitím kvalitných fasádnych systémov od AVG GROUP. Vyrábame nosné oceľové konštrukcie pre administratívne budovy ako aj moderné fasády. Fasáda kancelárskej budovy môže byť vyhotovená z presklenej fasády (klasická, pološtrukturálna, štrukturálna) alebo originálnej prevetrávanej fasády z kvalitného hliníka. Vo fasáde, môžu byť namontované hliníkové okná a dvere z našej vlastnej výroby AVG GROUP.

Kancelárske budovy, administratívne haly, montované budovy môžu byť vybavené modernými presklenými stenami, priečkami, ktoré vytvárajú vynikajúce priestorové riešenie. Moderné presklené priečky a presklené steny umožňujú jednoduchú a rýchlu zmenu dispozície priestoru členenia budovy.

FASÁDY a STRECHY pre administratívne budovy priamo od AVG GROUP

 • strešné izolované skladané plášte
 • fasády zo tepelnoizolačných sendvičových panelov
 • odvetrané predsadené fasády
 • fasády z ťahokovu
 • fasády z dizajnových hliníkových plechov
 • fasády z hliníkových slnolamov
 • presklené fasády (klasické, pološtrukturálne, štrukturálne)
 • hliníkové dvere, hliníkové okná
 • protipožiarne dvere, protipožiarne okná
 • protipožiarne interiérové presklené steny
 • automatické posuvné dvere
 • interiérové presklené steny, presklené priečky
 • presklené zábradlia

Tepelnoizolačné sendvičové strešné a fasádne systémy AVG

Strešné systémy AVG

Presklené fasády, hliníkové okná a dvere

Presvetľovacie poykarbonátové prvky (panely, svetlíky) AVG

Dizajnové profily

Hliníkové kazetové fasády

MONTOVANÁ BUDOVA od AVG GROUP a jej výhody

 • rýchla výstavba administratívnej budovy
 • nízke náklady na výstavbu kancelárskej budovy
 • priestorová flexibilita montovanej budovy z ocele
 • jednoduchá možnosť dostavby administratívnej haly
 • kancelárska budova s voliteľným voľným rozponom
 • voliteľný rozmer a tvar haly pre administratívne budovy bez obmedzenia
 • možnosť rýchleho vytvorenia medzipodlažia v budovách
 • výška administratívnej budovy od 3,50 m do 50 m a viac
 • veľkosť montovanej budovy od 50 m2 do 10.000 m2

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA AVG a jej využitie

 • administratívna budova pre služby
 • viacúčelová montovaná budova pre obchod a kancelárie
 • montovaný kancelársky objekt
 • montovaná kancelárska budova
 • administratívna budova s halou
 • administratívna hala
 • kancelárska budova
 • obchodná budova

Moderné a kvalitné administratívne budovy pre obchod a služby od spoločnosti AVG GROUP = „Priestor pre Váš biznis“.

Prečo ADMINISTRATÍVNO-OBCHODNÉ BUDOVY od AVG GROUP ?

Máme dlhoročné skúsenosti stabilnej domácej spoločnosti AVG GROUP  v oblasti návrhu a výroby oceľových konštrukcií, oceľových hál a fasádnych systémov a vlastnej montáže výrobkov našimi skúsenými pracovníkmi. Kvalitné služby a dodávky našej spoločnosti AVG GROU  sú vyhľadávané investormi, projekčnými a architektonickými kanceláriami ako aj  stavebnými spoločnosťami.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenstvo a konzultácie
 • Návrhy technických riešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobné dokumentácie pre oceľové konštrukcie strechy, fasády, hliníkové presklené systémy
 • Vypracovanie technických detailov pre všetky produkty
 • Optimalizácie projekčných návrhov
 • Vlastná montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCEĽOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
 • MODERNÉ ADMINISTRATÍVNE BUDOVY, NADSTAVBY
 • STREŠNÉ A STENOVÉ OPLÁŠTENIA
 • STREŠNÉ SKLADANÉ PLÁŠTE
 • ODVETRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DIZAJNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKA
 • PRESKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
 • INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ PRIEČKY A STENY

Plánujete realizovať investíciu do OBCHODNO-KANCELÁRSKEJ BUDOVY ?

Pri plánovaní investičného zámeru do OBCHODNO-KANCELÁRSKEJ BUDOVY a ešte predtým ako sa začne pripravovať projektová dokumentácia budovy, odporúčame využiť všetkým architektom, projektantom, investorom a stavebným spoločnostiam naše skúsenosti a rady.

Spoločne nájdeme najlepšie riešenie pretože naša spoločnosť AVG GROUP – VYRÁBA a NAVRHUJE MODERNÉ MONTOVANÉ BUDOVY. Vieme Vám odporučiť najlepšie a najoptimálnejšie riešenie statiky nosnej konštrukcie budovy.

Domáci výrobca spoločnosť AVG group, a.s. ponúka spoluprácu pri návrhoch a optimalizáciách nosných oceľových konštrukcií ADMINISTRATÍVNO-OBCHODNÝCH BUDOV a rôznych objektov.  Vypracujeme pre Vás kvalitnú projektovú dokumentáciu pre získanie stavebného povolanie „časť – statika oceľových konštrukcií a zakladanie stavby“. Pripravíme výrobné dokumentácie, technické a konštrukčné detaily.

AVG GROUP – NAJLEPŠIE RIEŠENIA – VLASTNÁ VÝROBA – VLASTNÁ MONTÁŽ – KVALITNÁ DOKUMENTÁCIA – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER !

Pripravíme pre Vás obchodno-administratívnu budovu na mieru !

logo AVG