fbpx Skip to main content
search

CHLADIARENSKÉ A MRAZIARENSKÉ HALY a SKLADY

its very easy

V AVG GROUP navrhujeme, vyrábame, dodávame a odborne zmontuje chladiarenské a mraziarenské haly  Chladiarenské a mraziarenské haly a sklady vyrábame v našom výrobnom závode a pripravíme najlepšie riešenia, pretože máme zrealizované množstvo projektov.

Chladiarenská a mraziarenská hala je určená pre rôzne využitie skladovania chladených a mrazených potravín. V chladiarenských a mraziarenských halách je možné bezpečne skladovať mäso a mäsové výrobky, ovocie a zeleninu, mrazené pekárenské výrobky, potravinárske polotovary.

Chladiarenské haly | Mraziarenské hala AVG – „poznáme všetky technické parametre a užívateľské požiadavky pre chladiarenské a mraziarenské haly a boxy. Navrhli a vyrobili sme haly pre veľa známych firiem a investorov v potravinárskom odvetví“

CHLADIARENSKÉ A MRAZIARENSKÉ HALY A SKLADY od výrobcu AVG GROUP

Chladené sklady a mrazené sklady musia spĺňať prísne predpisy, normy, hygienické nariadenia. Navrhovanie, výroba a montáž chladiarenských a mraziarenských skladov, hál vyžaduje skúsenosti. Pri návrhu je potrebné dodržať všetky technické detaily. Teploty v chladených skladoch sa pohybujú od 3°C do 15°C v mrazených skladoch -5°C do -30°C.   Materiály používané pri výrobe chladiarenských a mraziarenských hál musia byť certifikované pre styk s potravinami a technicky odolné na teplotné rozdiely.

 • rýchla výstavba chladiarenskej a mraziarenskej haly
 • haly s rozponom až 100 metrov
 • špeciálne mraziarenské haly s vnútornými boxami
 • haly s chladiarenskými a mraziarenskými boxami
 • nízke prevádzkové náklady
 • riešenie chladiarenskej a mraziarenskej haly na mieru
Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

CHLADIARENSKÉ a MRAZIARENSKÉ HALY a ich využitie

 • hala pre skladovanie mäsa a mäsových výrobkov
 • hala pre skladovanie ovocia a zeleniny
 • hala pre mrazené pekárenské výrobky
 • hala pre chladené a mrazené potravinárske polotovary
 • hala pre zmrzlinárske a cukrárske výrobky

Tepelnoizolačné sendvičové strešné a fasádne systémy AVG

Strešné systémy AVG

Trapézové profily AVG (strešné, fasádne, konštrukčné)

Presvetľovacie poykarbonátové prvky (panely, svetlíky) AVG

Dizajnové profily

Fasádne vlnité profily (waves)

CHLADIARENSKÉ a MRAZIARENSKÉ BOXY od AVG GROUP

V chladiarenských a mraziarenských halách a skladoch môžu byť naprojektované rôzne chladiarenské a mraziarenské boxy pre uskladnenie rôznych druhov tovarov a zloženia. Chladiarenské a mraziarenské boxy môžu mať rozmer (šírku, dĺžku, výšku) podľa individuálnej požiadavky. Technológia chladenia a mrazenia s kvalitnou reguláciou umožňuje nastavenie rôznych teplôt pre jednotlivé chladiarenské a mraziarenské boxy umiestnené v hale. V chladiarenských boxoch môže byť teplota vzduchu 3°C do 15°C a v mraziarenských boxoch -5°C do 30°C. V niektorých prevádzkach sú inštalované mraziarenské boxy s tzv. „šokovým mrazením“ výrobkov, kde teplota vzduchu môže dosiahnuť -50°C. Materiálové zloženie v chladiarenských a mraziarenských boxoch musí spĺňať kritériá pre styk s potravinami. Chladiarenské a mraziarenské boxy sú uzatvorené  dvernými uzávermi, ktoré môžu byť  otváravé alebo posuvné a manuálnym alebo automatickým ovládaním. Mraziarenské dvere môžu mať vyhrievanú zárubňu a vyhrievaný prah a rôzne bezpečnostné prvky.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenstvo a konzultácie
 • Návrhy technických riešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobné dokumentácie pre oceľové konštrukcie strechy, fasády, hliníkové presklené systémy
 • Vypracovanie technických detailov pre všetky produkty
 • Optimalizácie projekčných návrhov
 • Vlastná montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCEĽOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
 • MODERNÉ ADMINISTRATÍVNE BUDOVY, NADSTAVBY
 • STREŠNÉ A STENOVÉ OPLÁŠTENIA
 • STREŠNÉ SKLADANÉ PLÁŠTE
 • ODVETRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DIZAJNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKA
 • PRESKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
 • INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ PRIEČKY A STENY

Plánujete realizovať investíciu do CHLADIARENSKEJ A MRAZIARENSKEJ HALY?

Pripravíme najlepšie riešenie a materiálové prevedenie pretože naša spoločnosť AVG GROUP – HALY VYRÁBA a NAVRHUJE. Vieme Vám odporučiť najlepšie a najoptimálnejšie riešenie statiky nosnej konštrukcie potravinárskej haly  pre rôzne účely využitia.

Domáci výrobca spoločnosť AVG group, a.s. ponúka spoluprácu pri návrhoch a optimalizáciách nosných oceľových konštrukcií montovaných  a rôznych objektov. Vieme pre Vás vypracovať kvalitnú projektovú dokumentáciu pre získanie stavebného povolanie „časť – statika oceľových konštrukcií a zakladanie stavby“. Pripravíme pre Vás výrobné dokumentácie, technické a konštrukčné detaily.

AVG GROUP – NAJLEPŠIE RIEŠENIA – VLASTNÁ VÝROBA – VLASTNÁ MONTÁŽ – KVALITNÁ DOKUMENTÁCIA – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER !

Pripravíme pre Vás chladiarenskú a mraziarenskú halu na mieru !