fbpx Skip to main content
search

ŠPORTOVÉ HALY | TELOCVIČNE | TENISOVÉ HALY | LEZECKÉ HALY | HALY PRE POSILŇOVNE | HALY PRE WELLNES | BASKETBALOVÉ A VOLEJBALOVÉ HALY | HALY PRE PLAVÁRNE | ZIMNÉ ŠTADIÓNY | HOKEJOVÉ HALY | JAZDECKÉ HALY | PARKÚROVÉ HALY | HALA NA PARKOUR

its very easy

Športové haly navrhuje, vyrába, dodáva a odborne zmontuje  naša spoločnosť AVG GROUP pre dokonalé prekrytia športovísk. Športové haly vyrábame v našom výrobnom závode a pripravíme najlepšie riešenia, pretože máme zrealizované množstvo projektov.

Športové haly sú určené pre rôzne využitie, zimný štadión, hokejová hala, plaváreň, lezecká hala, tenisová hala,  posilňovňa, telocvičňa, mestská športová hala, školská telocvičňa a podobne.

Spoločnosť AVG GROUP rozumie požiadavkám investorov a ich potrebám. Vďaka tomuto porozumeniu a množstvu realizácií môžete využiť naše skúsenosti pre výhodnú dodávku vašej športovej haly.

Športové haly od AVG – „najlepšie konštrukčné riešenia, vlastná výroba hál v certifikovanom závode, odborná montáž, garantovaná kvalita a dlhá životnosť. AVG GROUP – najlepšie oceľové haly – Jednotka na trhu“

ŠPORTOVÉ HALY pre rôzne využitie priamo od výrobcu AVG GROUP

Originálne riešenia systému výstavby športových hál od spoločnosti AVG GROUP garantujú akékoľvek využitie priestoru, rýchlu výstavbu, presnú a kvalitnú vlastnú montáž. AVG SYSTEM – ŠPORTOVÉ MONTOVANÉ HALY sú ZÁRUKOU PRE KAŽDÚ DODÁVKU.

 • rýchla výstavba
 • haly s rozponom až 100 metrov
 • viacpodlažné športové haly
 • nízke prevádzkové náklady
 • riešenie haly na mieru
Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

Haly pre telocvične, Tenisové haly, Lezecké haly – „oceľové haly priamo z výroby AVG GROUP. Vyrábame certifikovanú kvalitu a máme overené riešenia“

VIACPODLAŽNÉ ŠPORTOVÉ HALY od spoločnosti AVG GROUP

Jedinečnosť AVG SYSTEMU, dovoľuje jednoducho, efektívne a lacno navrhovať aj VIACPODLAŽNÉ ŠPORTOVÉ HALY. VIACPODLAŽNÉ ŠPORTOVÉ HALY sú veľmi efektívne z pohľadu využitia priestoru objektu pre účely vytvorenia kancelárskych priestorov, obslužných a skladových priestorov.

SYSTÉMOVÉ MEDZIPODLAŽIA v športových halách je možné navrhnúť presne podľa požadovaných parametrov. Požadované parametre SYSTÉMOVÉHO MEDZIPODLAŽIA vo viacpodlažnej športovej hale sú hlavne rozmer medzipodlažia, požadované zaťaženie podlažia, účel, umiestnenie a podobne.  Súčasťou dodávky VIACPODLAŽNÝCH ŠPORTOVÝCH HÁL môžu byť aj prístupové schodiská so zábradlím.

Konštrukčné riešenie nadzemného podlažia

vrstva betónu
trapézový plech
oceľová konštrukcia

Hala pre zimný štadión, Hokejové haly - „Výroba hál AVG pre šport, oddych a relax. Vyrábame haly AVG na tisíc spôsobov“

VYUŽITIE ŠPORTOVÝCH HÁL pre našich zákazníkov

 • zimné štadióny
 • futbalové ihriská
 • telocvične
 • mestské športové haly
 • lezecké haly
 • tenisové haly
 • bowligové haly
 • školské telocvične
 • posilňovne
 • wellnes a plavárne
 • plavecké haly
 • hokejové haly
 • tréningové haly
 • basketbalové a volejbalové haly
 • jazdecké haly
 • športové haly
 • ubytovacie zariadenia

STREŠNÝ PLÁŠŤ A FASÁDA ŠPORTOVEJ HALY

Kvalitu a dizajn športovej haly je možné zvýrazniť použitím fasádnych systémov, prípadne doplniť časť opláštenia hliníkovou kazetovou fasádou alebo presklenou fasádou od našej spoločnosti AVG GROUP.

Strešný plášť »

Trapézová krytina

Trapézová krytina

(s možnosťou anti-kondenzačnej výstelky)

Systémový strešný sendvičový izolačný panel

s intergrovanou tepelnou izoláciou v prevedení PUR, PIR, MW – minerálna vlna

Strešný plášť »

Skladaný strešný plášť

Skladaný strešný plášť

tvorí spodný nosný trapézový profil, na ktorom je umiestnená tepelná izolácia (PIR, PUR, polystyrén, MW – minerálna vlna). Vrchná krytina skladaného strešného plášťa môže byť zo špeciálnych PVC fólií alebo trapézových profilov.

Strešný plášť »

Presvetlenie striech

Strešné presvetľovacie panely z kvalitného polykarbonátu s ochranou pred UV žiarením v hrúbke od 10 do 50 mm.

Strešné svetlíky z polykarbonátu – vhodné riešenie pre presvetlenie strešnej konštrukcie. Môžu byť umiestnené na hrebeni (v štíte) alebo súmerne rozložené v strešnom plášti, fixné alebo otváravé. Otváravé svetlíky sú k dispozícii s elektrickým mechanizmom. Okrem zabezpečenia vetrania priestoru, môžu tiež zabezpečovať funkciu vetrania dymu a tepla so systémom automatického otvárania.

Trapézové fasádne profily »

Systémový fasádny sendvičový izolačný panel »

Trapézové fasádne profily

(s možnosťou anti-kondenzačnej výstelky)

Systémový fasádny sendvičový izolačný panel

s intergrovanou tepelnou izoláciou v prevedení PUR, PIR, MW – minerálna vlna. Jemné, presné a moderné línie fasádnych stenových prvkov dávajú montovaným halám AVG originálny vzhľad.

Skladaný fasádny plášť »

Skladaný fasádny plášť

tvorí stenová C – kazeta, v ktorej je umiestnená tepelná izolácia (PIR, PUR, polystyrén, MW – minerálna vlna). Vrchnú pohľadovú časť fasády tvorí fasádny trapézový profil rôznej profilácie alebo originálna dizajnová kazetová hliníková odvetraná fasáda.

Hliníková kazetová fasáda »

Hliníková kazetová fasáda

originálne riešenie pre vytvorenie fasády objektu, kde sa požaduje jeho precízne a nadčasové stvárnenie s odkazom na architektonické riešenie. Systém sa dodáva podľa požiadavky vo farebnom prevedení približne podľa stupnice RAL. Rozmery fasádnych kaziet môžu byť v rozmeroch / šírka do 1400 mm x dĺžka do 4000 mm (iné rozmery fasádnych kaziet sú na požiadanie). Systém fasádnych kaziet AVG je certifikovaný v najvyššej požiarnej klasifikácii so zaradením do triedy A1 .

Presvetlenie fasád »

Stenové presvetľovacie panely

Presvetlenie fasád

Stenové presvetľovacie panely

z kvalitného polykarbonátu s ochranou pred UV žiarením v hrúbke od 10 do 60 mm s modulárnym systémom spájania. Výhodou systému je nižšia ekonomická náročnosť oproti iným systémom. Do stenových polykarbonátových panelov, môžu byť vložené otváravé – výklopné okná pre zabezpečenie vetrania priestoru.

Presvetlenie fasád »

Presklené fasády

Presvetlenie fasád

Presklené fasády

systém je určený pre moderné stavby súčasnej architektúry, ktoré sú jej neodmysliteľným prvkom. Izolačné dvojsklo alebo izolačné trojsklo je upevnené v systémovej vysokokvalitnej hliníkovej konštrukcii. Presklené fasády môžu byť dodané v prevedení / Klasická fasáda, Semi-štrukturálna fasáda (pološtrukturálna fasáda), Štrukturálna fasáda, Fasáda s preloženým sklom.

Presvetlenie fasád »

Okná a dvere

Presvetlenie fasád

Okná a dvere

kvalitné okná a dvere sú architektonickou a estetickou hodnotou každého objektu. Vytvárajú celkovú priestorovú atmosféru. Kvalitné okná a dvere sú vyrobené zo systémových hliníkových profilov s povrchovou úpravou podľa požiadavky projektu.

Volejbalové a basketbalové haly, Haly pre plavárne, Haly pre posilňovne - „konštrukčne overené haly z certifikovanej výroby AVG GROUP“

Prečo ŠPORTOVÉ HALY od AVG GROUP ?

Sme domáca spoločnosť, ktorá stojí na pevných základoch.
Ponúkame kvalitné riešenia
 dodávok našich produktov aj s podporou našich služieb.

Dlhoročné skúsenosti stabilnej domácej spoločnosti v oblasti výroby oceľových konštrukcií, oceľových hál a fasádnych systémov a vlastnej montáže výrobkov našimi skúsenými pracovníkmi sú vyhľadávané investormi, projekčnými a architektonickými kanceláriami ako aj kvalitnými stavebnými spoločnosťami.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenstvo a konzultácie
 • Návrhy technických riešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobné dokumentácie pre oceľové konštrukcie strechy, fasády, hliníkové presklené systémy
 • Vypracovanie technických detailov pre všetky produkty
 • Optimalizácie projekčných návrhov
 • Vlastná montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCEĽOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
 • MODERNÉ ADMINISTRATÍVNE BUDOVY, NADSTAVBY
 • STREŠNÉ A STENOVÉ OPLÁŠTENIA
 • STREŠNÉ SKLADANÉ PLÁŠTE
 • ODVETRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DIZAJNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKA
 • PRESKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
 • INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ PRIEČKY A STENY

Plánujete realizovať investíciu do ŠPORTOVEJ HALY ?

Pri plánovaní investičného zámeru do ŠPORTOVEJ HALY – zimný štadión, hokejová hala, plaváreň, lezecká hala, tenisová hala,  posilňovňa, telocvičňa, mestská športová hala, školská telocvičňa a ešte predtým ako sa začne pripravovať projektová dokumentácia oceľovej haly, odporúčame využiť všetkým architektom, projektantom, investorom a stavebným spoločnostiam naše skúsenosti a rady.

Spoločne nájdeme najlepšie riešenie, pretože naša spoločnosť AVG GROUP – HALY VYRÁBA a NAVRHUJE. Vieme Vám odporučiť najlepšie a najoptimálnejšie riešenie statiky nosnej konštrukcie športovej haly.

Domáci výrobca spoločnosť AVG group, a.s. ponúka spoluprácu pri návrhoch a optimalizáciách nosných oceľových konštrukcií montovaných  a rôznych objektov. Vieme pre Vás vypracovať kvalitnú projektovú dokumentáciu pre získanie stavebného povolanie „časť – statika oceľových konštrukcií a zakladanie stavby“. Pripravíme pre Vás výrobné dokumentácie, technické a konštrukčné detaily.

AVG GROUP – NAJLEPŠIE RIEŠENIA – VLASTNÁ VÝROBA – VLASTNÁ MONTÁŽ – KVALITNÁ DOKUMENTÁCIA – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER !

Pripravíme pre Vás športovú halu na mieru !

logo AVG