Systém stĺpikovo-priečnikovej fasády je určený k výrobe ľahkých obvodových plášťov zaveseného alebo výplňového typu, rovnako striech, svetlíkov a ostatných priestorových konštrukcií. Výhody presklenej fasády sú hlavne vynikajúce vlastnosti v oblasti prestupu tepla, možnosť individuálneho vzhľadu či bezkonkurenčný spôsob presvetlenia interiéru.

detail uchytenia skla
presklené fasády

TYPY FASÁD

KLASICKÁ
FASÁDA

ŠTRUKTURÁLNE
FASÁDY

FASÁDA S
PRELOŽENÝM SKLOM

SEMI-ŠTRUKTURÁLNA
FASÁDA

FOTOVOLTAICKÉ
FASÁDY

KLASICKÁ FASÁDA AVG

Upevnenie skla na nosné profily sa uskutočňuje priskrutkovaním prítlačnej hliníkovej lišty z vonkajšej strany k prvku z tvrdeného plastu zabudovaným na tento účel na stĺpy a priečniky. Sklo je tak týmto profilom, ktorý disponuje gumovými rozperami, aby sa zabránilo kontaktu sklo-kov, upevnené zo všetkých štyroch strán. Prítlačná lišta a skrutky zostávajú ukryté pod súvislou vonkajšou krycou lištou.

klasická presklená fasáda

ŠTRUKTURÁLNA FASÁDA AVG

Štrukturálne fasády sú neodmysliteľnou súčasťou modernej architektúry a dizajnu. Fasádne sklo je k stĺpom a priečnikom upevnené bez viditeľných krycích líšt. Týmto systémom je možné realizovať opticky pôsobivé celosklenené fasády. Vďaka profilom, ktoré sú viditeľné len z vnútra je možné vytvoriť na vonkajšej strane plošne licované fasádne sklá s tmelenými špárami alebo špárami krytými špeciálnymi lištami pre štrukturálne zasklenie.

štrukturálna fasáda rez
štrukturálna fasáda

FASÁDA S PRELOŽENÝM SKLOM

Fasáda s preloženým sklom ponúka riešenie pre rôzne estetické a konštrukčné požiadavky architektonických projektov, prostred-níctvom integrálnych riešení.

V tomto type fasády je sklo lepené na hliníkový rám štrukturálnym silikónovým lepidlom. Takto pripravená štruktúra sa montuje na nosný profil pomocou spon so systému fasády.
Estetickou úlohou fasády s preloženým sklom je poskytnúť rovnaký vzhľad fixných a otváravých skiel z vonkajšej aj z vnútornej strany.

Pre zabezpečenie vodotesnosti je po celom obvode každého skleného modulu nainštalované tesnenie z EPDM materiálu.

fasáda s preloženým sklom
fasáda s preloženým sklom

SEMI-ŠTRUKTURÁLNA FASÁDA AVG

Semi-štrukturálna fasáda je hybridný systém, ktorý vychádza z kombinácie klasickej fasády a štrukturálnej fasády. Fasáda je upevnená k profilom prítlačnou krycou lištou napríklad v horizontálnom smere a vo vertikálnom smere je upevnená bez viditeľných krycích líšt. Krycie fasádne lišty môžu byť tvarované v rôznych prevedeniach.

semištrukturálna fasáda
semištrukturálna fasáda
semištrukturálna fasáda

FOTOVOLTAICKÉ FASÁDY AVG

Fotovoltaická fasáda je viacúčelový systém, ktorý premieňa slnečnú energiu prostredníctvom solárnych panelov, ktoré sú súčasťou fasádnej konštrukcie, na elektrickú energiu. Fasádne sklo a panely sú upevnené k profilom prítlačnou krycou lištou alebo bodovými prvkami, tak aby bola využitá maximálna plocha solárneho systému. Krycie fasádne lišty môžu byť tvarované v rôznych prevedeniach.

fotovoltaicka fasáda

SYSTÉM ĽAHKEJ FASÁDY

Systém ľahkej fasády, kde sa vonkajšie sklo upevňuje pomocou svoriek a spojovacích elementov: fixných elementov alebo guľových čapov.
Svorky sú vyrobené z nerezovej ocele a držia guľové čapy na ktoré sa upevňuje sklo, predtým upravené vyrezaním otvoru, aby sa dané upevnenie mohlo uskutočniť.
Nosná konštrukcia na ktorú sa upevňujú svorky sa skladá len z vertikálnych hliníkových profilov vysokej hrúbky a pevnosti čím sa dosahujú konštrukcie s veľkým rozpätím medzi podperami.
Tento systém je doplnený o ďalšie profily a tesnenia, ktoré dovoľujú realizáciu najrôznejších konštrukčných riešení.

systém ľahkej fasády
systém ľahkej fasády
systém ľahkej fasády

FASÁDNY A INTERIEROVÝ OBKLADOVÝ SYSTÉM
S UPEVŇOVACÍMI HLINÍKOVÝMI PRVKAMI

AVG fasádny a obkladový systém je tvorený systémom modulárnych skiel, panelov rôznych rozmerov, povrchovej úpravy, farebnej škály prípadne špeciálnej potlače alebo fotovoltaických skiel. Modulárne sklá, panely sú upevnené k podpornej konštrukcii alebo k existujúcej stene špeciálnymi hliníkovými upevňovacími prvkami. Podporná konštrukcia môže byť z ocele, z hliníka alebo z dreva vyrobená podľa platných noriem. V hliníkových prvkoch sú upevnené fasádne alebo interiérové sklá.
Pri aplikácii špeciálneho príslušenstva môže byť časť obkladu otváravá. Špeciálne hliníkové upevňovacie prvky, ktoré sú viditeľné zo strany exteriéru vytvárajú na pohľadovej ploche estetický efekt. Dosiahnutý estetický efekt modernej fasády a obkladu AVG spĺňa vysoké požiadavky architektúry stavieb s originálnym dizajnom viacerých variácií a obmien.

fasádny systém upevnenie hliníkových profilov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SYSTÉME

UPEVŇOVACÍ PRVOK NA PRIPEVNENIE SKLA, PANELOV

Materiál: hliník
Hĺbka prvku (počíta sa od podpornej konštrukcie): približne od 50 mm do 160 mm
Pohľadové rozmery upevňovacieho prvku:

  • výška – približne 50 mm – 60 mm
  • dĺžka – približne 50 mm – 70 mm (140 mm pre upevnenie dvoch skiel napr. v mieste spoja)

Povrchová úprava: elox, prípadne farbené podľa stupnice RAL
Možnosti otvárania modulov systému: vyklápaním (platí pre učité typy)
Spôsob kladenia skla, panelov:

  • horizontálne alebo vertikálne
  • preložením okrajov
  • bez preloženia okrajov

Hrúbky upevňovaných skiel v systéme: od 6 mm do 19 mm (podľa použitého typu
upevňovacieho prvku)
Rozmery fasádnych/ interiérových skiel, panelov: približne 1200 mm x 1000 mm,
2400 mm x 750 mm, 1900 mm x 1200 mm, 3000 mm x 1200 mm, 2200 mm x 1200 mm
(prípadne iné rozmery po konzultácii)

fasádny systém upevnenie hliníkových profilov