fbpx Skip to main content
search

Systém stĺpikovo-priečnikovej fasády je určený k výrobe ľahkých obvodových plášťov zaveseného alebo výplňového typu, rovnako striech, svetlíkov a ostatných priestorových konštrukcií. Výhody presklenej fasády sú hlavne vynikajúce vlastnosti v oblasti prestupu tepla, možnosť individuálneho vzhľadu či bezkonkurenčný spôsob presvetlenia interiéru.

detail uchytenia skla

TYPY FASÁD

KLASICKÁ
FASÁDA

ŠTRUKTURÁLNE
FASÁDY

FASÁDA S
PRELOŽENÝM SKLOM

SEMI-ŠTRUKTURÁLNA
FASÁDA

FOTOVOLTAICKÉ
FASÁDY

KLASICKÁ FASÁDA AVG

Upevnenie skla na nosné profily sa uskutočňuje priskrutkovaním prítlačnej hliníkovej lišty z vonkajšej strany k prvku z tvrdeného plastu zabudovaným na tento účel na stĺpy a priečniky. Sklo je tak týmto profilom, ktorý disponuje gumovými rozperami, aby sa zabránilo kontaktu sklo-kov, upevnené zo všetkých štyroch strán. Prítlačná lišta a skrutky zostávajú ukryté pod súvislou vonkajšou krycou lištou.

ŠTRUKTURÁLNA FASÁDA AVG

Štrukturálne fasády sú neodmysliteľnou súčasťou modernej architektúry a dizajnu. Fasádne sklo je k stĺpom a priečnikom upevnené bez viditeľných krycích líšt. Týmto systémom je možné realizovať opticky pôsobivé celosklenené fasády. Vďaka profilom, ktoré sú viditeľné len z vnútra je možné vytvoriť na vonkajšej strane plošne licované fasádne sklá s tmelenými špárami alebo špárami krytými špeciálnymi lištami pre štrukturálne zasklenie.

štrukturálna fasáda rez

FASÁDA S PRELOŽENÝM SKLOM

Fasáda s preloženým sklom ponúka riešenie pre rôzne estetické a konštrukčné požiadavky architektonických projektov, prostred-níctvom integrálnych riešení.

V tomto type fasády je sklo lepené na hliníkový rám štrukturálnym silikónovým lepidlom. Takto pripravená štruktúra sa montuje na nosný profil pomocou spon so systému fasády.
Estetickou úlohou fasády s preloženým sklom je poskytnúť rovnaký vzhľad fixných a otváravých skiel z vonkajšej aj z vnútornej strany.

Pre zabezpečenie vodotesnosti je po celom obvode každého skleného modulu nainštalované tesnenie z EPDM materiálu.

fasáda s preloženým sklom

SEMI-ŠTRUKTURÁLNA FASÁDA AVG

Semi-štrukturálna fasáda je hybridný systém, ktorý vychádza z kombinácie klasickej fasády a štrukturálnej fasády. Fasáda je upevnená k profilom prítlačnou krycou lištou napríklad v horizontálnom smere a vo vertikálnom smere je upevnená bez viditeľných krycích líšt. Krycie fasádne lišty môžu byť tvarované v rôznych prevedeniach.

semištrukturálna fasáda
semištrukturálna fasáda

FOTOVOLTAICKÉ FASÁDY AVG

Fotovoltaická fasáda je viacúčelový systém, ktorý premieňa slnečnú energiu prostredníctvom solárnych panelov, ktoré sú súčasťou fasádnej konštrukcie, na elektrickú energiu. Fasádne sklo a panely sú upevnené k profilom prítlačnou krycou lištou alebo bodovými prvkami, tak aby bola využitá maximálna plocha solárneho systému. Krycie fasádne lišty môžu byť tvarované v rôznych prevedeniach.

SYSTÉM ĽAHKEJ FASÁDY

Systém ľahkej fasády, kde sa vonkajšie sklo upevňuje pomocou svoriek a spojovacích elementov: fixných elementov alebo guľových čapov.
Svorky sú vyrobené z nerezovej ocele a držia guľové čapy na ktoré sa upevňuje sklo, predtým upravené vyrezaním otvoru, aby sa dané upevnenie mohlo uskutočniť.

Nosná konštrukcia na ktorú sa upevňujú svorky sa skladá len z vertikálnych hliníkových profilov vysokej hrúbky a pevnosti čím sa dosahujú konštrukcie s veľkým rozpätím medzi podperami.
Tento systém je doplnený o ďalšie profily a tesnenia, ktoré dovoľujú realizáciu najrôznejších konštrukčných riešení.

systém ľahkej fasády

ZOZNAM SYSTÉMOV

MB-TT50

Fasáda stĺpikovo-priečková

 • pasívne
 • RC1
 • RC2
 • RC3
 • Stĺpikovo-priečkové fasádne systémy
 • S tepelnou izoláciou

MB-SR50N

Fasáda stĺpikovo-priečková

 • RC1
 • RC2
 • RC3
 • Stĺpikovo-priečkové fasádne systémy
 • S tepelnou izoláciou

MB-SR50N HI +

vysoká izolácia

 • pasívne
 • Stĺpikovo-priečkové fasádne systémy
 • S tepelnou izoláciou

MB-SR50N EFEKT

Fasáda stĺpikovo-priečková, pološtrukturálna

 • Stĺpikovo-priečkové fasádne systémy
 • S tepelnou izoláciou

MB-SR50N EI,
MB-SR50N EI EFEKT

Požiarna fasáda

 • protipožiarne konštrukcie
 • Stĺpikovo-priečkové fasádne systémy
 • S tepelnou izoláciou

MB-SR50N IW

Skryté okno integrované vo fasáde

 • Stĺpikovo-priečkové fasádne systémy
 • S tepelnou izoláciou

MB-SR50N OW

Okno výklopno-výsuvné

 • Okná odvádzajúce dym
 • Okná otvárané von / výklopné
 • Stĺpikovo-priečkové fasádne systémy
 • S tepelnou izoláciou

MB-SR50N A

Nasadzovacie SYSTÉMY NA DREVO A OCEĽ

 • Stĺpikovo-priečkové fasádne systémy
 • S tepelnou izoláciou

MB-RW

strešné okno

 • Stĺpikovo-priečkové fasádne systémy
 • S tepelnou izoláciou

MB-SG50

Fasáda stĺpikovo-priečková, štrukturálna

 • Systémy štrukturálnych fasád
 • S tepelnou izoláciou

MB-SE75

bloková fasáda

 • Systémy modulových fasád
 • S tepelnou izoláciou

MB-70CW

Fasáda studeno-teplá

 • iné
 • Okenné a dverové systémy
 • S tepelnou izoláciou

MB-WG60

Systém zimných záhrad

 • iné
 • S tepelnou izoláciou