fbpx Skip to main content
search

LOGISTICKÉ HALY A SKLADY | MONTOVANÉ SKLADY

its very easy

AVG GROUP navrhuje, vyrába, dodáva a montuje kvalitné logistické haly pre rôzne odvetvia priemyslu a služieb. Logistickú halu vyrobíme pre Vás v našom výrobnom závode s najlepším konštrukčným a technickým riešením. Logistické haly vyrábame s rôznym voľným rozponom až do 65 metrov.

Najlepšie rozumieme potrebám a požiadavkám našich zákazníkov o čom svedčí aj množstvo realizácií. Máme skúsenosti vo výrobe a výstavbe logistických hál so zárukou za kvalitu, rýchlosť výstavby a cenu.

Logistické haly od AVG – „jednoznačne najlepšie riešenia pre skladovania a distribúciu tovarov“

LOGISTICKÉ HALY na mieru

AVG GROUP navrhne logistickú halu na mieru pre investorov, architektov a projektantov podľa požiadaviek. Navrhnuté logistické haly plnia funkčnosť a užívateľské potreby investorov.

Súčasťou modernej logistickej haly môžu byť aj administratívna budova alebo kancelársky vstavok, ktorý poskytne kvalitné zázemie pre personál. Logistické haly spolu s administratívnymi budovami a kancelárskymi vstavkami  vytvárajú funkčný celok pre skladovanie a distribúciu tovarov ako aj pre obchod a služby.

Logistickú halu môže zvýrazniť použitie kvalitných fasádnych systémov z ponuky našej spoločnosti AVG GROUP. Hodnotu objektu logistickej haly pridá použitie modernej celopresklenej fasády alebo hliníkovej kazetovej fasády.

Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

Logistickú halu môže zvýrazniť použitie kvalitných fasádnych systémov z ponuky našej spoločnosti AVG GROUP. Hodnotu objektu logistickej haly pridá použitie modernej celopresklenej fasády alebo hliníkovej kazetovej fasády.

STREŠNÝ PLÁŠŤ A FASÁDA LOGISTICKEJ HALY

Tepelnoizolačné sendvičové strešné a fasádne systémy AVG

Strešné systémy AVG

Trapézové profily AVG (strešné, fasádne, konštrukčné)

Presvetľovacie poykarbonátové prvky (panely, svetlíky) AVG

Dizajnové profily

Hliníkové kazetové fasády

Prečo LOGISTICKÉ HALY od AVG GROUP ?

Sme domáca spoločnosť, ktorá stojí na pevných základoch.
Ponúkame kvalitné riešenia
 dodávok našich produktov aj s podporou našich služieb.

Dlhoročné skúsenosti stabilnej domácej spoločnosti v oblasti výroby oceľových konštrukcií, oceľových hál a fasádnych systémov a vlastnej montáže výrobkov našimi skúsenými pracovníkmi sú vyhľadávané investormi, projekčnými a architektonickými kanceláriami ako aj kvalitnými stavebnými spoločnosťami.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenstvo a konzultácie
 • Návrhy technických riešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobné dokumentácie pre oceľové konštrukcie strechy, fasády, hliníkové presklené systémy
 • Vypracovanie technických detailov pre všetky produkty
 • Optimalizácie projekčných návrhov
 • Vlastná montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCEĽOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
 • MODERNÉ ADMINISTRATÍVNE BUDOVY, NADSTAVBY
 • STREŠNÉ A STENOVÉ OPLÁŠTENIA
 • STREŠNÉ SKLADANÉ PLÁŠTE
 • ODVETRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DIZAJNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKA
 • PRESKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
 • INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ PRIEČKY A STENY

Plánujete realizovať investíciu do LOGISTICKEJ HALY ?

Pri investičnom zámere do logistickej haly v štádiu prípravy odporúčame využiť naše služby a skúsenosti, projektantom, architektom, investorom a stavebným spoločnostiam.

Pripravíme najlepšie riešenie, keďže naša spoločnosť AVG GROUP – HALY VYRÁBA a NAVRHUJE. Odporučíme najoptimálnejšie a najlepšie návrhy statiky nosnej konštrukcie logistickej haly.

Domáci výrobca spoločnosť AVG group, a.s. ponúka spoluprácu pri návrhoch a optimalizáciách nosných oceľových konštrukcií montovaných hál a rôznych objektov. Vieme pre Vás vypracovať kvalitnú projektovú dokumentáciu pre získanie stavebného povolanie „časť – statika oceľových konštrukcií a zakladanie stavby“. Pripravíme pre Vás výrobné dokumentácie, technické a konštrukčné detaily.

AVG GROUP – NAJLEPŠIE RIEŠENIA – VLASTNÁ VÝROBA – VLASTNÁ MONTÁŽ – KVALITNÁ DOKUMENTÁCIA – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER !

Pripravíme pre Vás logistickú halu na mieru !