fbpx Skip to main content
search

Nosné konštrukcie pre fasádne a interiérové systémy
– sú vyrobené z alumíniových, oceľových alebo drevených profilov a prvkov, ktoré sú navrhnuté podľa typu fasády a interiéru. Celkové použitie pomocného nosného konštrukčného systému musí zohľadňovať napr. charakter objektu, technické posúdenie, rozmery a typy fasádnych a interiérových prvkov.

Nosné konštrukcie (profily) a podpery sú rôznych dĺžok a prevedenia. Ich použitie je závislé na použití systému upevnenia kazety AVG, jej rozmeru a od hrúbky tepelnej izolácie (izolačného materiálu), prípadne povrchu steny. Nosné konštrukcie môžu mať nastaviteľné prvky pre nastavenie konštrukčného systému.

Ukotvenie nosnej konštrukcie na konštrukciu budovy sa musí zrealizovať podľa schválených metód a dokumentácie. Nosná konštrukcia musí byť navrhnutá a ukotvená tak, aby umožnila čo najpresnejšie umiestnenie obkladových komponentov.