fbpx Skip to main content
search

KONTROLA PRÍSTUPU PRE SAMOSTATNÉ RIADENIE

Riadenie, čítačka kariet RFID, klávesnica pre zadanie PIN kódu: Všetko, čo potrebujete pre kontrolu prístupu k dverám, je zabudované v jednom prístroji. Dodatočne sa požaduje iba sieťový zdroj. Pri vyšších bez­peč­nost­ných požiadavkách sa riadenie montuje v chránenom interiéri a spojí sa s čítačkou vo vonkajších priestoroch. Prístupové oprávnenia naprogramujete pohodlne pro­stred­níct­vom master karty alebo master PIN-u.

system kontroly pristupu
SYSTÉMOVÉ VÝHODY:
 • pre programovanie sa nevyžaduje žiadny softvér
 • možné vymazanie karty , napr. pri strate karty
 • nastaviteľné rozsiahle špeciálne funkcie (vyriabilný
  čas otvárania dverí, alarm ohrozenia, trvalé uvoľnenie
  a mnohé ďalšie)
system kontroly pristupu

ZOSIEŤOVANÁ KONTROLA PRÍSTUPU PRE OBJEKTY KAŽDEJ VEĽKOSTI

Vďaka otvorenému škálovaniu je možné systém nasadiť do objektov každej veľkosti. Od malých objektov s jedným prístupovým bodom a oprávneným okruhom osôb do 100 až po veľký objekt s 10.000 prístupovými bodmi a oprávneným okruhom osôb do 1.000.000. S veľmi vysokou použiteľnosťou a integrálnou výkonnosťou sa systém umiestňuje v oblasti high-end systémov kontroly prístupu.

SYSTÉMOVÉ VÝHODY:
 • zmiešaná prevádzka z rôznymi druhmi preukazovania a typmi čítačiek v jednom systéme
 • užívateľské prostredie na báze webu
 • vysoko použiteľné vďaka redundantnej zbernicovej štruktúre
 • kryptograficky kódovaná bezpečnostná
 • pripojenie inteligentných terminálov úni­ko­vých
 • integrácie do prítomných – tiež heterogénnych – sietí
 • integrácia do systémov manažmentu budov cez otvorené rozhrania
system_kontroly_pristupu

BEZDRÔTOVO OVLÁDANÉ ZÁMKY S BATÉRIOU

Kontrolovaná bezpečnosť pre 1 a 2 krídlové dvere. S bezdrôtovo ovládaným zámkom s batériou pripojíte jedno alebo dvojkrídlové únikové, protipožiarne a dymotesné dvere na systém kontroly prístupu alebo systém manažmentu budov – bez dodatočného prepojenia tiež pre existujúce dvere. Tieto sa­mou­zamy­kacie panikové zámky majú integrovanú kontrolu strelky a uzamykacieho zubu. Pri elektricky pripojiteľných panikových zámkoch (funkcia vynúteného zatvorenia C) sa vonkajšia kľučka pripojí s prevádzkou batérie po rádiovom aktivovaní.

SYSTÉMOVÉ VÝHODY:
 • kabeláž/káblové priechodky nie sú potrebné
 • jednoduchá výmena: schránka zámku s rozmermi podľa DIN
 • bezdrôtovo ovládaný zámok s batériou je samouzamykací a s osvedčením podľa normy
  DIN 4102 a EN 1634 (vhodné ako protipožiarne a dymotesné)

CYLINDRICKÉ VLOŽKY S OBOJSTRANNOU DVEROVOU GUĽOU

Online varianty mechatronického uzamykacieho systému Vás pripájajú bezdrôtovými uzlami cez Ethernet alebo cez systémovú zbernicu. Správna cylindrická vložka je takmer vždy pripravená. Pritom jej špeciálny energetický koncept zabezpečuje obzvlášť vysoký počet spínacích cyklov na štandardnú batériu.
Pri online variante komunikuje až do 64 cylindrických vložiek cez jeden bezdrôtový uzol a Ethernet alebo jednu systémovú zbernicu. Môžete nechať administrovať práva pre dvere, nezáleží na tom, či sú vybavené cylindrickými vlož­kami alebo čítačkami kariet. Okrem toho sú práva uložené tiež v cy­lin­drickej vložke, čo napríklad pri výpadku sieťového alebo bezdrôtového spojenia zabezpečuje požiarnikom bezpečný prístup cez každé dvere.

SYSTÉMOVÉ VÝHODY:
 • cylindrická vložka: 350.000 uzamknutí/štandardná batéria
 • až do 64 cylindrických vložiek na bezdrôtový uzol
 • vysoká bezpečnosť
 • vysoká použiteľnosť vďaka ukladaniu prístupových práv/ udalostí v cy­lin­drickej vložke
 • spoločná administrácia prístupových práv
 • zmeny prístupových práv sú platné ihneď

PRIPOJENIE RIADENÍ ÚNIKOVÝCH DVERÍ

Komplexné funkcie môžete jednoducho realizovať tiež pri úni­ko­vých dverách s dodatočnými blokovacími prvkami. Kombinácia čítačky kariet a terminálu v jednom dvojitom ráme je nielen opticky obzvlášť pekná, tiež nie je potrebný bežný kľúčový prepínač. Osobám môžete prideľovať cielené potvrdzovacie práva a administrácia do­da­toč­ných kľúčov takto napokon zostane už iba minulosťou. Pretože aktivácia a potvrdenie priamo na mieste prebieha pro­stred­níct­vom karty bez toho, aby sa pre tento účel vyžadovala dodatočná kabeláž alebo programovanie.

SYSTÉMOVÉ VÝHODY:
 • kabeláž/káblové priechodky nie sú potrebné
 • iba dva viditeľné moduly
 • nevyžadujú sa žiadne do­da­toč­né kľúče
 • potvrdenie pro­stred­níct­vom karty alebo transpondéra
 • jednoduchá kabeláž so 4-vodičovou zbernicou