fbpx Skip to main content
search

POTRAVINÁRSKE HALY | VÝSTAVBA POTRAVINÁRSKEJ HALY | POTRAVINÁRSKA HALA NA MIERU

V AVG GROUP navrhujeme, vyrábame, dodávame a odborne zmontuje potravinárske haly.  Potravinárske haly vyrábame v našom výrobnom závode a pripravíme najlepšie riešenia, pretože máme zrealizované množstvo projektov.

Potravinárska hala je určená pre rôzne využitie, hala pre distribúciu potravín, hala pre skladovanie potravín, hala pre výrobu potravín, potravinárske laboratóriá, hala pre spracovanie mäsa, hala pre skladovanie ovocia a zeleniny a podobne.

Spoločnosť AVG GROUP rozumie požiadavkám investorov a ich potrebám. Vďaka tomuto porozumeniu a množstvu realizácií môžete využiť naše skúsenosti pre výhodnú dodávku vašej potravinárskej haly.

Potravinárske haly AVG – „zrealizovali sme množstvo projektov a systémových hál AVG pre potravinárov, poznáme normy, vaše požiadavky, vyrábame certifikované haly, ktoré odborne zmontujeme“ – OCEĽOVÉ HALY od AVG GROUP – „Jednotka na trhu“

POTRAVINÁRSKE HALY pre rôzne využitie priamo od výrobcu AVG GROUP

Systém výstavby a originálneho riešenia potravinárskych hál od spoločnosti AVG GROUP s využitím priestoru pri rýchlej výstavbe a kvalitnej montáže. Najlepšie riešenia sú zárukou pre každú dodávku potravinárskej haly.

Potravinárske haly musia spĺňať prísne predpisy, normy, hygienické nariadenia. Všetky zákonné požiadavky je dôležité dodržať už pri návrhu potravinárskej haly. Materiály používané pri výrobe potravinárskych hál musia byť certifikované pre styk s potravinami.

Hlavnou požiadavkou a kritériom pri návrhu a výrobe potravinárskej haly je zabezpečiť dôraz na hygienu a prevenciu pri skladovaní a výrobe potravín.

 • rýchla výstavba potravinárskej haly pre výrobu a skladovanie
 • haly s rozponom až 100 metrov
 • špeciálne potravinárske haly s vnútornými boxami
 • potravinárske haly s chladiarenskými a mraziarenskými boxami
 • nízke prevádzkové náklady
 • riešenie potravinárskej haly na mieru
Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

POTRAVINÁRSKE HALY a ich využitie

 • hala pre distribúciu potravín
 • hala pre skladovanie potravín
 • hala pre výrobu potravín
 • hala pre spracovanie mäsa
 • potravinárske laboratóriá
 • hala pre skladovanie ovocia a zeleniny
 • hala pre dozrievanie ovocia
 • hala s kontrolovanou (regulovanou) atmosférou
 • hala pre skladovanie poľnohospodárskych výrobkov
 • hala pre mäsovýrobu
 • hala pre pekáreň, pekárenská hala
 • chladiarenská hala
 • mraziarenská hala

Tepelnoizolačné sendvičové strešné a fasádne systémy AVG

Strešné systémy AVG

Trapézové profily AVG (strešné, fasádne, konštrukčné)

Presvetľovacie poykarbonátové prvky (panely, svetlíky) AVG

Dizajnové profily

Fasádne vlnité profily (waves)

Prečo POTRAVINÁRSKE HALY od AVG GROUP ?

Sme domáca spoločnosť, ktorá stojí na pevných základoch.
Ponúkame kvalitné riešenia
 dodávok našich produktov aj s podporou našich služieb.

Dlhoročné skúsenosti stabilnej domácej spoločnosti v oblasti výroby oceľových konštrukcií, oceľových hál a fasádnych systémov a vlastnej montáže výrobkov našimi skúsenými pracovníkmi sú vyhľadávané investormi, projekčnými a architektonickými kanceláriami ako aj kvalitnými stavebnými spoločnosťami.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenstvo a konzultácie
 • Návrhy technických riešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobné dokumentácie pre oceľové konštrukcie strechy, fasády, hliníkové presklené systémy
 • Vypracovanie technických detailov pre všetky produkty
 • Optimalizácie projekčných návrhov
 • Vlastná montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCEĽOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
 • MODERNÉ ADMINISTRATÍVNE BUDOVY, NADSTAVBY
 • STREŠNÉ A STENOVÉ OPLÁŠTENIA
 • STREŠNÉ SKLADANÉ PLÁŠTE
 • ODVETRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DIZAJNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKA
 • PRESKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
 • INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ PRIEČKY A STENY

Plánujete realizovať investíciu do POTRAVINÁRSKEJ HALY ?

Pri investičnom zámere do potravinárskej haly – hala pre výrobu a skladovanie potravín, hala pre mäsovýrobu, hala pre skladovanie ovocia a zeleniny, hala pre dozrievanie ovocia, pekárenská hala, chladiarenská a mraziarenská hala, predtým ako sa začne pripravovať projektová dokumentácia oceľovej haly, odporúčame využiť všetkým architektom, projektantom, investorom a stavebným spoločnostiam naše skúsenosti a rady.

Pripravíme najlepšie riešenie a materiálové prevedenie, pretože naša spoločnosť AVG GROUP – HALY VYRÁBA a NAVRHUJE. Vieme Vám odporučiť najlepšie a najoptimálnejšie riešenie statiky nosnej konštrukcie potravinárskej haly  pre rôzne účely využitia.

Domáci výrobca spoločnosť AVG group, a.s. ponúka spoluprácu pri návrhoch a optimalizáciách nosných oceľových konštrukcií montovaných  a rôznych objektov. Vieme pre Vás vypracovať kvalitnú projektovú dokumentáciu pre získanie stavebného povolanie „časť – statika oceľových konštrukcií a zakladanie stavby“. Pripravíme pre Vás výrobné dokumentácie, technické a konštrukčné detaily.

AVG GROUP – NAJLEPŠIE RIEŠENIA – VLASTNÁ VÝROBA – VLASTNÁ MONTÁŽ – KVALITNÁ DOKUMENTÁCIA – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER !

Pripravíme pre Vás potravinársku halu na mieru!

logo AVG