fbpx Skip to main content
search

Systém CPR

Najlepšie riešenie pre použitie tepelnoizolačných dverí AVG na montované komory. Vonkajšie dvere model CPR z výroby prezentujú najlepšiu záruku na optimálne vyťaženie tepelnoizolačných dverí na montovaných komorách bez potreby dodatočného upevnenia na stavbu. Projektované a realizované pre steny akéhokoľvek typu a hrúbky, používajú sa veľmi ľahko, umožňujú skrátenie času pre pracovnú silu, značnú tesnosť medzi stenou komory a inštalovaným výrobkom.

PDF

Dvere poloizolačné – kancelárske

hrúbka izolácie = 40 mm

Typ dverí „kancelárske servisné“ sú určené do technických priestorov, kancelárií a zdravotných stredísk. Sú zložené z jedného krídla izolovaného s polyuretánom hrúbky 40mm a rámu z anodického hliníka. Závesy sú hliníkové, kľučka je z plastového materiálu, na uzamykanie kľúčom alebo na požiadanie s uzamykaním „voľno/obsadené“.

PDF

Dvere poloizolačné „lietačky“

hrúbka izolácie = 40 mm

Dvere typu „lietačky“ sú určené na oddelenie pracovných miestností od intenzívnych prechodov osôb a vozíkov. Sú zložené z jedného alebo dvoch krídel izolovaných s polyuretánom hrúbky 40mm s okienkom a závesmi na zastavenie 90°. Môže byť realizované opláštenie „štandard“ alebo nerez a sklolaminát s nerezovou ochranou na krídle podľa požiadaviek klienta, na spodku alebo na krídle dverí.
PDF

Dvere „choď a príď“ – typ lietačky

hrúbka izolácie = 15 mm

Dvere typu sú určené na oddelenie pracovných miestností od intenzívnych prechodov osôb alebo vozíkov. Sú zložené z jedného alebo dvoch krídel z tuhého polyetylénu hrúbky 15 mm s okienkami, pánty sú so zastavením na 90°. Rám je realizovaný s opláštením „standard„ Alebo nerez. Na krídlach sú namontované spodné ochrany a na požiadanie zákazníka aj na „lietacom krídle“.
PDF

Dvere „choď a príď“ – typ lietačky 1

hrúbka izolácie = 40 mm

Dvere tohto typu sú určené na oddelenie pracovných miestností od intenzívnych prechodov osôb alebo vozíkov. Môžu byť jedno alebo dvojkrídlové, hrúbky 40mm s polyuretánovou výplňou, s oválnymi okienkami na každom krídle. Záves dverí je z pevného materiálu poháňaný dvoma pružinami umiestnenými na hornej a dolnej časti dverí. Rám môže byť realizovaný opláštením štandard alebo nerez. Na krídlach sú montované ochrany z PVC pohyblivej výšky od 150 do 1000mm podľa požiadaviek zákazníka.

PDF

Model 500 TN

hrúbka izolácie = 68 mm

Závesné dvere pre komory s normálnou teplotou 0 °C. Tento model s jednoliatym krídlom, s polyuretánovou izoláciou, teraz je vyrábaný s novým typom závesov a ergonomickými kľučkami, ktoré sú projektované podľa platných bezpečnostných a hygienických noriem. Dvere sú vybavené bezpečnostným zariadením s otváraním na potlačenie z vnútra v núdzových situáciách. Kľučka sa montuje bez zámku na kľúč, ale môže byť dodaný na požiadanie. Vo verzii S/2 alebo S/3 zároveň s podlahou sú konštruované so závesmi vybavenými špirálovým stúpaním. Dvere model 500, vo verzii s prahom na stupienok S/1 sú obojsmerné a vyrábané až s rozmermi na voľný prechod cm 100×200. Na požiadanie môžu byť dodané s panikovým uzáverom.
PDF

Model 603 LWT

hrúbka izolácie = 90 mm

Závesné dvere pre komory s nízkou teplotou s vhodnou izoláciou od teploty -20 °C do +20 °C. Tvorí ich jednoliate krídlo s vložkou z polyuretánu. Dvere model 603 LWT je vybavený elektrickým káblom na vyhrievanie, vložený do tesnenia krídla dverí. Tento systém umožní jednoduchým a ekonomickým spôsobom eliminovať utváranie námrazy alebo ľadu na krídle dverí.

PDF

Model LWT 740

hrúbka izolácie = 120 mm

Závesné dvere pre komory s nízkou teplotou s vhodnou izoláciou až do teploty -30 °C – + 30 °C. Tvorí ich mohutné jednoliate krídlo s izolačnou vložkou z polyuretánu. Dvere model 740 LWT sú vybavené elektrickým káblom na vyhrievanie a je vložený do rámu. Tento systém umožní jednoduchým a ekonomickým spôsobom eliminovať vytváranie námrazy alebo ľadu na krídle. Všetky vzory 740 LWT sú vybavené dvojitým gumeným elastickým tesnením pre nízke teploty.
PDF

Model GV 5

hrúbka izolácie = 120 mm

Závesné dvere s prechodom na pevnej koľaji. Sú vybavené jednoliatym krídlom, vyplnené s izolačným polyuretánom. Dvere model GV5 je zvlášť určený pre bitúnky a závody na spracovanie mäsa. Krídlo dverí je vyrobené štandardne (okrem iných požiadaviek) s kľučkou s bezpečnostným zariadením z vnútra. Kľučka je vybavená gumenými krídelkami, ktoré umožňujú prechod koľají aj závesnej dráhy.
PDF

Model 480 S

hrúbka izolácie = 68 mm

Posuvné dvere vhodné pre komory dozrievania. Sú jednoduché, funkčné, účinné pre teploty od +5 °C do +25 °C. Tvoria ich len tri základné časti, umožňujú ľahkosť inštalácie na akýkoľvek typ steny.

PDF

Model 480 TN

hrúbka izolácie = 90 mm

Zasúvacie dvere vhodné pre každý typ chladiacej komory. Jednoduché, funkčné, účinné pre teploty od 0 °C až +30 °C. Sú zložené z troch základných častí, umožňujú ľahkosť inštalácie na akýkoľvek typ steny.

PDF

Model 480 LWT

hrúbka izolácie = 120 mm

Posuvné dvere vhodné na každý typ komory s nízkou teplotou. Sú jednoduché, funkčné, účinné pre teploty od -30 °C do +30 °C. Sú zložene z troch základných častí, umožňujú ľahkosť inštalácie na akýkoľvek typ steny.
PDF

Model GV 450

hrúbka izolácie = 90 mm

Zasúvacie dvere s prechodom na pevnej koľaji. Sú zložené z troch častí, umožňujú ľahkosť inštalácie na akýkoľvek typ steny. Zasúvacie krídlo je spojené s hornou nosnou koľajou pomocou nerezovej konštrukcie „odskoku“.
PDF

Model „Kontrolovaná atmosféra“

Posuvné dvere typu kontrolovaná atmosféra môžu byť nainštalované na dozrievacie komory a kontrolovaná atmosféra je vo všetkých chladiacich miestnostiach, kde teplota nie je nižšia ako –5 °C a kde je požadované hermeticky nepriepustné uzavretie dverí. Sú zložené len z troch základných častí, umožňujú ľahkosť montáže na akýchkoľvek typ steny. Sú vybavené kolieskami uzamykania potrebnými na zaručenie hermetického uzavretia.
PDF

480 TN dvojité dvere

Tieto dvere sú navrhnuté pre použitie veľkých rozmerov alebo tam kde posúvanie vyžaduje priestor. Mechanizmus posúvania dverí ma dve krídla a dovoľuje súbežné otváranie alebo môže byť prispôsobené ako všetky posuvné modely.
PDF

Dvere model „gilotína“

Posuvné dvere vo verzii vertikálnej, ručné alebo automatické, sú vhodné na každý typ komory pri teplotách pozitívnych alebo negatívnych ako napr. zmrazovací tunel do – 40 °C. Sú zložené z troch základných častí, majú spoločnú charakteristiku výroby, umožňuje ľahkosť montáže a používa sa na steny kde chýba priestor pre horizontálne posúvanie a disponuje posúvaním vertikálnym.
PDF

Automatizácia „950CE“

Nový typ sa líši od predchádzajúcich použitím ovládacej elektronickej skrinky, určenej na riadenie otáčok motora a následné posúvanie dverí cez reťazový pohon, ktorý je vložený na spôsob bajonetu na profil nosnej koľaje z hliníka. Tento systém zaistí vynikajúcu rýchlosť montáže a širšie použitie spôsobu otvárania a zatvárania.
PDF