fbpx Skip to main content
search

Dôvodom a výhodou použitia a materiálového zloženia laminátových kompaktných fasád a obkladov AVG s ďalšími produktami AVG systému je predovšetkým moderná architektúra stavieb, nenáročná starostlivosť a udržateľnosť dodaných materiálov.

PROJEKT FASÁDY, INTERIÉRU, PODHĽADU

Dôležitou súčasťou prípravy realizácie fasády, obkladu interiéru, podhľadu je dôkladné vypracovanie projektovej dokumentácie.
Projektová dokumentácia pri realizácii fasády, interiérového obkladu, podhľadu tvorí dôležitú úlohu nielen počas realizácie zámeru, ale hlavne v príprave dodávky prvkov systému. Projekt fasády, interiérového obkladu, podhľadu je vypracovaný špecializovanými technikmi s odbornými skúsenosťami, ktorí vypracujú realizačný projekt, výrobný projekt a projekt pracovného postupu. Proces prípravy projektovej dokumentácie fasády, interiérového obkladu, podhľadu dáva kompletný prehľad a kontrolu nad materiálmi a vykonanými prácami tak, aby boli dosiahnuté dokonalé technické a estetické výsledky.

DETAILY

Znalosť materiálov, pokrokové technologické zariadenia a získané skúsenosti sú hlavné predpoklady na dosiahnutie výsledku, ktorý je presný aj v detailoch.

Dokonalé zvládnutie detailov je zárukou kvality celého systému .

Skúsenosti, know-how v projekcii a neustály vývoj umožňujú projektantom pracovať na detailoch takým spôsobom, aby konečné riešenie bolo esteticky a kvalitatívne najlepšie aj v náročných projektoch.

ŠPECIÁLNE PRVKY

Pri fasádach objektov, interiérových obkladoch, podhľadoch môžu vzniknúť detaily, ktoré si vyžadujú svojím charakterom použitie špeciálnych prvkov.
Takéto detaily sa môžu vyskytnúť napríklad pri nepravidelnom tvare objektu, presahoch a výstupoch jeho častí, sklonom objektu, zaoblenými tvarmi. Fasádny a interiérový systém AVG je možné prispôsobiť aj takýmto detailom s použitím špeciálnych prvkov alebo ich individuálnym návrhom a výrobou.