fbpx Skip to main content
search

RECYKLAČNÉ HALY | ODPADOVÉ HALY | HALY PRE TRIEDENIE A SPRACOVANIE ODPADU | HALY PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

avg group logo

Recyklačná hala, odpadová hala, hala pre čistiareň vody, hala pre spaľovňu, hala pre kotolňu, hala pre triedenie odpadu, hala pre odpadové hospodárstvo od návrhu po výrobu v certifikovanom závode až po profesionálnu montáž priamo od AVG GROUP. Odpadové a recyklačné haly, haly pre čističky, haly pre triedenie odpadu sú vyrobené v našom výrobnom závode AVG GROUP, presne podľa požiadaviek investorov, projektantov a architektov.

Priemyselná hala pre recyklačné a odpadové hospodárstvo na mieru s voľným rozponom až 80 metrov.

Naša spoločnosť AVG GROUP rozumie požiadavkám priemyslu a hospodárstva, potrebám výroby, technologickým riešeniam a výrobe priemyselných technologických hál.

Recyklačné haly | Odpadové haly | Haly pre odpadové hospodárstvo – „zaručená kvalita a najlepšie riešenia priamo od certifikovaného výrobcu hál AVG GROUP“

PROJEKCIA HALY A VÝSTAVBA HALY na mieru priamo z výroby AVG GROUP

Výstavba haly je navrhnutá a projektovaná podľa zákazníckych požiadaviek investora. Pri návrhu haly pre spalovňu, haly pre odpad, haly pre recyklovanie materiálu a surovín, haly pre kotolne  je potrebné zohľadniť účel využitia objektu, umiestnenie technológií alebo vybavenia. Výstavba priemyselnej haly určenej pre recykláciu a odpadové hospodárstvo, môže byť navrhnutá tak, aby mohla byť vybavená mostovými žeriavmi s nosnosťou až do 100 t.

Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

STREŠNÝ PLÁŠŤ A FASÁDA RECYKLAČNEJ HALY

Tepelnoizolačné sendvičové strešné a fasádne systémy AVG

Strešné systémy AVG

Trapézové profily AVG (strešné, fasádne, konštrukčné)

Priemyselné brány AVG

Presvetľovacie poykarbonátové prvky (panely, svetlíky) AVG

Fasádne vlnité profily (waves)

RECYKLAČNÁ HALA od AVG GROUP a jej výhody

 • rýchla výstavba haly
 • nízke náklady na výstavbu haly
 • priestorová flexibilita haly
 • jednoduchá možnosť dostavby haly
 • hala s voliteľným voľným rozponom až do 80 metrov
 • voliteľný rozmer a tvar haly bez obmedzenia
 • zaťaženie haly mostovými žeriavmi do 100 t
 • integrované kancelárske vstavky a administratívne budovy haly
 • možnosť rýchleho vytvorenia medzipodlažia
 • výška haly od 3,50 m do 40 m
 • veľkosť haly od 100 m2 do 20.000 m2

RECYKLAČNÁ HALA AVG a jej využitie

 • hala pre recykláciu odpadu
 • hala pre triedenie odpadu
 • hala pre odpadové hospodárstvo
 • hala pre chemickú výrobu
 • hala pre recyklovanie odpadu a surovín
 • hala pre kotolňu
 • hala pre spaľovňu
 • hala pre spracovanie odpadu
 • hala pre čistiareň vôd
 • technologická hala, technologické haly

Plánujete realizovať investíciu do RECYKLAČNEJ HALY ?

Pri plánovaní investičného zámeru do recyklačnej haly a ešte predtým ako sa začne pripravovať projektová dokumentácia oceľovej haly, odporúčame využiť všetkým architektom, projektantom, investorom a stavebným spoločnostiam naše skúsenosti a rady.

Spoločne nájdeme najlepšie riešenie, pretože naša spoločnosť AVG GROUP – HALY VYRÁBA a NAVRHUJE. Vieme Vám odporučiť najlepšie a najoptimálnejšie riešenie statiky nosnej konštrukcie skladovej haly.

Domáci výrobca spoločnosť AVG group, a.s. ponúka spoluprácu pri návrhoch a optimalizáciách nosných oceľových konštrukcií montovaných hál a rôznych objektov. Vieme pre Vás vypracovať kvalitnú projektovú dokumentáciu pre získanie stavebného povolanie „časť – statika oceľových konštrukcií a zakladanie stavby“. Pripravíme pre Vás výrobné dokumentácie, technické a konštrukčné detaily.

AVG GROUP – NAJLEPŠIE RIEŠENIA – VLASTNÁ VÝROBA – VLASTNÁ MONTÁŽ – KVALITNÁ DOKUMENTÁCIA – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER !

Staviame haly na mieru pre Váš biznis !