Interiérové presklené systémy sú moderným prostriedkom k rozdeleniu priestoru v súčasnosti realizovaných alebo rekonštru-ovaných objektoch. V kancelárskych budovách vytvárajú príjemné pracovné prostredie a sú neodmysliteľnou súčasťou modernej architektúry v obchodných priestoroch, hoteloch, reštauráciách a ďalších verejných priestoroch. S pokračujúcim trendom výstavby sa interiérové presklené systémy stali súčasťou moderných obytných objektov a rodinných domov.

MB-EXPO / MB-EXPO MOBILE

ŠTÝLOVÉ PREDAJNÉ VÝKLADY

MB-EXPO sú elegantné, sklenené deliace priečky na výstavbu rôznych typov vnútorných priečok s presklenými dverami, ich funkciou je oddeliť a zvukovo izolovať vyhradené priestory a zároveň vizuálne neobmedzovať zastavaný priestor.

MB-EXPO MOBILE je varianta s celosklenenými skladacími dverami. Tie sa môžu skladať k stene alebo kolmo na ňu.

Nosným prvkom konštrukcie je kalené sklo uchytené v hliníkových profiloch. Steny môžu mať výšku až 4 m a vďaka tomu sa výborne hodia do obchodných galérií a centier či kancelárskych priestorov. Súčasťou systému je široká paleta kovaní značky GEZE. Samozrejmosťou sú rôzne typy povrchových úprav vrátane širokej palety RAL alebo eloxáže.

Kalené sklo hrúbky 8, 10 alebo 12 mm
Základné nosné profily vo výške 36 a 100 mm

PRÍKLADY ZÁSTAVBY MB-EXPO

PRÍKLADY ZÁSTAVBY MB-EXPO MOBILE

FUNKCIE A DIZAJN

 • ľahká a elegantná konštrukcia
 • pevná hĺbka profilov bez ohľadu na hrúbku skiel
 • maximálna výška až 4 m
 • bohatá paleta kovania
 • rýchla prefabrikácia a montáž priamo na stavbe

MB-80 OFFICE

PRAKTICKÉ RIEŠENIA PRE KANCELÁRIU

SYSTÉM AKUSTICKÝCH PRIEČOK

MB-80 OFFICE je systém akustických deliacich priečok s dvojitým zasklením. Je určený predovšetkým do kancelárskych priestorov a všade tam kde je treba zaistiť dokonalú zvukovú izoláciou.
Jedná sa o univerzálny systém, ktorý umožňuje použiť rôzne typy priehľadných i nepriehľadných výplní.

Užívateľský komfort zvyšuje integrované medzi sklenené žaluzie alebo elektrické príslušenstvo a doplnky.

Výhodou systému je jeho všestranné a variabilné použitie v závislosti od požiadaviek užívateľov.

Výborná zvuková izolácia okolo 50 dB
Rôzne typy výplní
Integrované elektrické komponenty

PRÍKLADY ZÁSTAVBY MB-80 OFFICE

FUNKCIE A DIZAJN

 • Výborná akustika okolo 50 dB
 • Stavebná hĺbka 80 alebo 92 mm
 • Max. výška konštrukcie zo sklom 4 mm je 5,4 m (pri vzdialenosti stĺpov 1,3 m)
 • Rôzne druhy výplní: skla hr. 4-14 mm, nábytkové panely hr. 16-18 mm, sádrokartonové dosky
 • Integrované medzi sklenené žaluzie, elektronické komponenty a kabeláž
 • Jednoduchá prefabrikácia a montáž priamo na stavbe
 • Kompatibilita s rôznymi systémami (MB-45, MB-45S, MB-45 OFFICE)

MB-45 / MB-45 OFFICE

VKUSNÝ INTERIÉR KANCELÁRIE

SYSTÉM DELIACICH STIEN

MB-45 je základným rámovým systémom pre vnútornú zástavbu. Systém obsahuje všetky druhy bežných otváracích prvkov. Praktickou variantov je MB-45D, ktorý ponúka dymovo tesné dvere triedy Sm, Sa.

MB-45 OFFICE kombinuje profiláciu rámového systému MB-45 a preskleného systému MB-EXPO. Dominantným prvkom je kalené sklo hrúbky 8 – 12 mm, ktoré dodáva priestoru vzdušnosť. Zároveň je možné konštrukciu efektívne oživiť za použitia subtílneho rámu dverí v rôznom farebnom prevedení.

Ľahká a vzdušná konštrukcia
Celosklenené dverové krídla otváracie a kyvadlové

PRÍKLADY ZÁSTAVBY MB-45 / MB-45 OFFICE

FUNKCIE A DIZAJN

 • Ľahká a pevná konštrukcia
 • Konštrukčná hĺbka 45 mm
 • Rôzne typy otváracích prvkov
 • Dymovo tesné dvere MB-45D v triedach Sm, Sa
 • Veľký výber kovania
 • Široká paleta povrchových úprav

MB-78EI

OPTICKÉ ZVÄČŠENIE KANCELÁRIE

SYSTÉM ŠTRUKTURÁLNYCH POŽIARNYCH STIEN V TRIEDE EI30 A EI60

MB-78EI predstavuje ucelený systém požiarnych prvkov tj. stien s dverami, fixných stien a automatických dverí.

Novú ponuku doplňuje riešenie štrukturálnych fixných stien bez viditeľných zvislých priečok. Medzi sklenené škáry vyplnené špeciálnym silikónom majú len 4 mm. Stena tak pôsobí ako jednoliaty, sklenený celok.

Maximálna výška stany je až 3,6 m. Maximálna šírka steny nie je obmedzená.

Medzera 4 mm
Požiarna odolnosť EI30 a EI60
Vrstvené sklo
Kalené sklo

FUNKCIE A DIZAJN

 • Efektívne, dizajnové steny
 • Požiarna odolnosť EI30 alebo EI60
 • Dva druhy skiel – kalené alebo vrstvené
 • Šírka medzery medzi sklami len 4 mm
 • Maximálna dĺžka steny nie je obmedzená
Efektívne riešenie plného zabudovania konštrukcie. Zvonku viditeľné iba sklo bez rušivých profilových línií.