Interiérové presklené systémy sú moderným prostriedkom k rozdeleniu priestoru v súčasnosti realizovaných alebo rekonštru-ovaných objektoch. V kancelárskych budovách vytvárajú príjemné pracovné prostredie a sú neodmysliteľnou súčasťou modernej architektúry v obchodných priestoroch, hoteloch, reštauráciách a ďalších verejných priestoroch. S pokračujúcim trendom výstavby sa interiérové presklené systémy stali súčasťou moderných obytných objektov a rodinných domov.

MOŽNOSTI VYHOTOVENIA