fbpx Skip to main content
search

HALY NA MIERU

Haly na mieru navrhneme podľa požiadaviek a vyrobíme v našom výrobnom závode AVG group, a.s. Variabilita a flexibilita systému AVG  umožňuje navrhnúť rýchlo a hospodárne „haly na mieru“ pre akýkoľvek biznis.

HALY NA MIERU–„certifikovaný výrobný závod AVG pre oceľové montované haly a moderné budovy“

HALY NA MIERU a ich výhody

Objavte množstvo výhod nášho systému AVG od prvého kroku. AVG GROUP – sme domáci výrobca, vyrábame haly na mieru. Pripravíme pre Vás najlepšie riešenie haly na mieru.

  • nízke náklady na výstavbu haly alebo montovanej budovy
  • rýchla a bezpečná výstavba
  • hala na mieru je vyrobená v certifikovanej výrobe
  • priestorová flexibilita bez obmedzení
  • voliteľný rozpon haly až do 100 m
  • voliteľný rozmer a tvar haly
  • možnosť rýchleho vytvorenia systémového medzipodlažia
  • jednoduchá a rýchla dostavba (ďalšej haly alebo administratívnej budovy)
  • výška haly od 3,50 m do 16 m a viac (špeciálne haly s výškou 60 m)
  • veľkosť haly od 50 m2 do 20.000 m2

HALA NA MIERU a jej využitie

Hala na mieru pre rôzny účel využitia v kombinácii strešných a fasádnych systémov nájde využitie pre každý „PRIESTOR PRE VÁŠ BIZNIS“.

Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

Priemyselná hala na mieru - sklad, výroba, logistika, servis

Priemyselná hala pre sklad, hala pre výrobu, hala pre strojárenstvo, obrábanie, servis, logistiku, hala pre chemický priemysel, hala pre recykláciu odpadu so širokou možnosťou voliteľných riešení.  Priemyselná hala môže byť vybavená žeriavovými dráhami a mostovými žeriavmi s nosnosťou až do 100 t. Súčasťou priemyselnej haly môžu byť vstavené medzipodlažia, ktoré sa využívajú pre administratívne priestory, sociálne zázemie (šatne pre zamestnancov, výdaj stravy a pod.) alebo ak skladové priestory.

Výsledná podoba a celkové riešenie  priemyselnej haly na mieru je vždy individuálnou požiadavkou investora a klienta.

Potravinárska hala na mieru – výroba, skladovanie, chladiarenská a mraziarenská hala

Potravinárska hala s využitím pre skladovanie a distribúciu potravín, hala pre výrobu potravín, hala pre mäsovýrobu, hala pre sklad ovocia, hala pre sklad zeleniny, hala pre vinárstvo, chladiarenská a mraziarenská hala – systém originálneho riešenia od našej spoločnosti AVG GROUP.

Potravinárska hala na mieru musí spĺňať všetky požiadavky na prísne normy, hygienické nariadenia a predpisy. Technické riešenia a zákonné požiadavky je správne a dôležité dodržať už pri návrhu potravinárskej haly.

Hlavnou požiadavkou a kritériom pri návrhu a výrobe potravinárskej haly je zabezpečenie dôrazu na prevenciu a hygienu pri výrobe a skladovaní potravín.

Poľnohospodárska hala na mieru – chov zvierat, kravín, ovčín, senník, sklad

Poľnohospodárska hala s využitím pre chov zvierat, hala pre kravín, hala pre ovčín, ošipáreň, hala pre chov hydiny, hala pre sklad sklad obilia, senník, slamník, hala pre senáž a hnojisko, garáže a sklady – haly na mieru, vyrobené vo výrobnom závode AVG GROUP.

Vyrobíme poľnohospodársku halu na mieru, ktorá bude navrhnutá ekonomicky a účelovo správne, tak aby splnila všetky očakávania poľnohospodárov a chovateľov.

Športová hala na mieru – telocvičňa, tenisová hala, hokejová hala, lezecká hala, zimný štadión

Športová hala, telocvičňa, hala pre squash, hala pre bowling, volejbalová a basketbalová hala, motokárová hala, tenisová hala – pripravíme najlepšie riešenie „haly na mieru“ podľa požiadaviek klientov, zákazníkov, projektantov a architektov.

Dizajn a kvalitu športovej haly na mieru zvýraznia aj kvalitné strešné a fasádne systémy. Originalitu športovej haly môžu zvýšiť presklené fasády, hliníkové okná a dvere, odvetrané fasády, hliníkové slnolamy a ďalšie dizajnové riešenia AVG.

Obchodno-predajná hala na mieru – obchodné centrum, predajňa, showroom

Obchodno-predajná hala, obchodné centrum, predajňa, hala showroom, reštaurácia, bar je objekt pre ktorý je dôležitý vzhľad a architektúra.  Flexibilita a variabilita systému AVG vytvorí akékoľvek riešenie obchodno-predajnej haly pre akýkoľvek biznis.

Moderná obchodno-predajná hala na mieru môže byť originálne a nadčasovo zvýraznená dokonalými presklenými fasádami a hliníkovými kazetami, presklenými interiérovými priečkami podľa vášho výberu.

Autosalón, motosalón, showroom

Autosalón, motosalón , servis, showroom pre autá a motorky vytvoríme pre vás našim konštrukčným systémovým riešením, jednoducho – rýchlo – kvalitne.

Kvalitné materiálové riešenie ako je oceľ, hliník a sklo sú pre predajne vozidiel a motoriek nadčasové a bezúdržbové riešenia na veľmi veľa rokov.

Hala pre autoservis, pneuservis, umyváreň, hala STK

Hala pre autoservis, hala pre pneuservis, hala pre autodielňu, klampiarsku dielňu, autolakovňu, hala STK konštrukčne navrhnutá v systéme AVG bude dlhodobo plniť vaše očakávania. Pripravíme pre vás originálne riešenie haly na mieru presne podľa vašej požiadavky.

Administratívne budovy, kancelárske budovy, administratívne haly, montované budovy

Pripravíme riešenie pre montovanú administratívnu budovu na mieru, administratívnu halu pre rôzne využitie. Nosné oceľové konštrukcie môžu byť zapracované do moderného interiérového dizajnu v spojení nadčasových presklených a hliníkových fasád AVG.

AVG GROUP – NAJLEPŠIE RIEŠENIA – VLASTNÁ VÝROBA – VLASTNÁ MONTÁŽ – KVALITNÁ DOKUMENTÁCIA – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER !

Pripravíme pre Vás halu na mieru !