fbpx Skip to main content
search

HLINÍKOVÉ ODVETRANÉ FASÁDY AVG ROZDEĽUJEME NA DVA TYPY:

KAZETOVÉ FASÁDY

odvetrané kazetové fasády

KAZETOVÉ FASÁDY sa vyrábajú z hliníkových kompozitných materiálov (ACP) alebo z hlníkových plechov (AL).

PANELOVÉ FASÁDY

panelové fasády

PANELOVÉ FASÁDY sa vyrábajú z hliníkových kompozitných materiálov (ACP).

MOŽNOSTI POUŽITIA A ZLOŽENIE MATERIÁLU ODVETRANÝCH FASÁD

odvetrané fasády možnosti použitia

Materiál hliníkových odvetraných fasád

HLINÍKOVÝ KOMPOZITNÝ MATERIÁL (ACP)

Kompozitný materiál pozostáva z exteriérových a interiérových plechov, medzi ktorými sa nachádza jadro. Toto materiálové zloženie vytvorí mechanickú a chemickú väzbu, ktorá dáva fasádnym prvkom výnimočnú tuhosť a súdržnosť. Hliníkové kompozitné materiály (ACP „aluminium composite panel“) majú nízku hmotnosť, plošnú rovinosť, lineárnosť a vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Fasádne kompozitné prvky sú zo strany exteriéru chránené PS (PES) PVDF povrchovou úpravou. Na pohľadovú stranu materiálu je nanesený ochranný náter. Hrúbka kompozitných fasádnych prvkov je závislá od použitia.

ZLOŽENIE HLINÍKOVÉHO KOMPOZITNÉHO MATERIÁLU

hliníkový plech zloženie
odvetraná fasáda

TYPY JADRA A POŽIARNA ODOLNOSŤ

JADRO PE

 • Polyetylénové jadro

JADRO FR

 • Minerálne termoplastické jadro
  so spomaľujúcimi účinkami plameňa
 • Zaradenie do požiarnej triedy
  B-s1, d0

JADRO A2

 • Minerálne jadro
 • Zaradenie do požiarnej triedy
  A2-s1, d0

HLINÍKOVÝ PLECH (AL)

Hliníkové kazetové fasády systému AVG ALU EASY sú tvorené plechmi hliníkových zliatin hrúbky 1,40mm až 3,00mm.
Hliníkové kazety AVG ALU EASY majú nízku hmotnosť, vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom.
Hlavnou výhodou systému AVG ALU EASY je požiarna odolnosť. Fasádny systém z hľadiska klasifikácie reakcie na oheň je zaradený do kategórie A1. Táto klasifikácia znamená, že systém AVG ALU EASY spĺňa tie najprísnejšie kritériá kladené na fasády v oblasti protipožiarnej ochrany budov.

POŽIARNA ODOLNOSŤ A1

Hliníkové kazetové fasády systému AVG ALU EASY v závislosti od ich správania
z hľadiska reakcie na oheň sú klasifikované triedou A1.

Klasifikácia je vykonaná v súlade s článkom 11.8 STN EN 13501 – 1 + A1: 2010 .

odvetrané fasády požiarna odolnosť

ZLOŽENIE HLINÍKOVÉHO PLECHU

hliníkový plech na odvetrané fasády
 • hliníkový plech (Al)
 • lakovanie sa skladá z jednej vrstvy primeru a vrstvy farby