RECYKLAČNÉ HALY | ODPADOVÉ HALY | HALY PRE TRIEDENIE A SPRACOVANIE ODPADU | HALY PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Recyklačná hala, odpadová hala, hala pre čistiareň vody, hala pre spaľovňu, hala pre kotolňu, hala pre triedenie odpadu, hala pre odpadové hospodárstvo od návrhu po výrobu v certifikovanom závode až po profesionálnu montáž priamo od AVG GROUP. Odpadové a recyklačné haly, haly pre čističky, haly pre triedenie odpadu sú vyrobené v našom výrobnom závode AVG GROUP, presne podľa požiadaviek investorov, projektantov a architektov.

Priemyselná hala pre recyklačné a odpadové hospodárstvo na mieru s voľným rozponom až 80 metrov.

Naša spoločnosť AVG GROUP rozumie požiadavkám priemyslu a hospodárstva, potrebám výroby, technologickým riešeniam a výrobe priemyselných technologických hál.

PROJEKCIA HALY A VÝSTAVBA HALY na mieru priamo z výroby AVG GROUP

Výstavba haly je navrhnutá a projektovaná podľa zákazníckych požiadaviek investora. Pri návrhu haly pre spalovňu, haly pre odpad, haly pre recyklovanie materiálu a surovín, haly pre kotolne  je potrebné zohľadniť účel využitia objektu, umiestnenie technológií alebo vybavenia. Výstavba priemyselnej haly určenej pre recykláciu a odpadové hospodárstvo, môže byť navrhnutá tak, aby mohla byť vybavená mostovými žeriavmi s nosnosťou až do 100 t.

Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

STREŠNÝ PLÁŠŤ A FASÁDA RECYKLAČNEJ HALY

Tepelnoizolačné sendvičové strešné a fasádne systémy AVG

Strešné systémy AVG

Trapézové profily AVG (strešné, fasádne, konštrukčné)

Priemyselné brány AVG

Presvetľovacie poykarbonátové prvky (panely, svetlíky) AVG

Fasádne vlnité profily (waves)

RECYKLAČNÁ HALA od AVG GROUP a jej výhody

 • rýchla výstavba haly
 • nízke náklady na výstavbu haly
 • priestorová flexibilita haly
 • jednoduchá možnosť dostavby haly
 • hala s voliteľným voľným rozponom až do 80 metrov
 • voliteľný rozmer a tvar haly bez obmedzenia
 • zaťaženie haly mostovými žeriavmi do 100 t
 • integrované kancelárske vstavky a administratívne budovy haly
 • možnosť rýchleho vytvorenia medzipodlažia
 • výška haly od 3,50 m do 40 m
 • veľkosť haly od 100 m2 do 20.000 m2

RECYKLAČNÁ HALA AVG a jej využitie

 • hala pre recykláciu odpadu
 • hala pre triedenie odpadu
 • hala pre odpadové hospodárstvo
 • hala pre chemickú výrobu
 • hala pre recyklovanie odpadu a surovín
 • hala pre kotolňu
 • hala pre spaľovňu
 • hala pre spracovanie odpadu
 • hala pre čistiareň vôd
 • technologická hala, technologické haly

Plánujete realizovať investíciu do RECYKLAČNEJ HALY ?

Pri plánovaní investičného zámeru do recyklačnej haly a ešte predtým ako sa začne pripravovať projektová dokumentácia oceľovej haly, odporúčame využiť všetkým architektom, projektantom, investorom a stavebným spoločnostiam naše skúsenosti a rady.

Spoločne nájdeme najlepšie riešenie, pretože naša spoločnosť AVG GROUP – HALY VYRÁBA a NAVRHUJE. Vieme Vám odporučiť najlepšie a najoptimálnejšie riešenie statiky nosnej konštrukcie skladovej haly.

Domáci výrobca spoločnosť AVG group, a.s. ponúka spoluprácu pri návrhoch a optimalizáciách nosných oceľových konštrukcií montovaných hál a rôznych objektov. Vieme pre Vás vypracovať kvalitnú projektovú dokumentáciu pre získanie stavebného povolanie „časť – statika oceľových konštrukcií a zakladanie stavby“. Pripravíme pre Vás výrobné dokumentácie, technické a konštrukčné detaily.

AVG GROUP – NAJLEPŠIE RIEŠENIA – VLASTNÁ VÝROBA – VLASTNÁ MONTÁŽ – KVALITNÁ DOKUMENTÁCIA – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER !

Staviame haly na mieru pre Váš biznis !