Hala pre obchod | Multifunkčná hala s obchodným priestorom | Oceľové haly pre obchody predajne a kancelárie

Montované budovy a oceľové haly pre obchody, predajne a kancelárie

Fasádne hliníkové lamely AVG | Tieniace fasádne slnolamy

Oceľové konštrukcie pre haly | Stavba haly

Montované haly AVG pre dielne, výrobu, skladovanie

Oceľové montované haly AVG pre strojársku výrobu

Výrobná hala AVG

Skladovacia hala AVG

Chladiarenská a mraziarenská hala

Priemyselná hala