fbpx Skip to main content
search

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE AVG

hlinikove okna a dvere rodinnych domov

Hliníkové okná a dvere AVG sú v súčasnosti jednoznačne synonymom moderného dizajnu rodinných domov a budov. AVG GROUP vyrába vo svojom výrobnom závode kvalitné hliníkové okná a dvere AVG, ale aj presklené fasády, odvetrané fasády, oceľové konštrukcie, multifunkčné haly a budovy.

Záruka kvality domáceho výrobcu moderných fasádnych systémov AVG a konštrukcií so silnou tradíciou výroby prináša rodinným domom a budovám  jedinečnosť a nadčasový dizajn.

Hliníkové okná a dvere AVG – NAJVYŠŠIA KVALITA = 100% ORIGINÁL AVG

Hliníkové okná a hliníkové dvere AVG sú súčasťou mnohých moderných rodinných domov, rodinných víl, budov alebo multifunkčných hál. Trend modernej výstavby sa posúva veľmi rýchlo dopredu, čo taktiež súvisí s vývojom materiálov a konštrukcií. Kvalita hliníka ako materiálu pre výrobu moderných konštrukcií je overená storočím. Aj preto sa hliník v súčasnosti považuje za overený a najviac používaný materiál 21. storočia, z ktorého sa vyrábajú rôzne fasádne konštrukcie. Kvalitne upravený hliník dlhodobo odoláva rôznym vplyvom vonkajšieho prostredia, ktoré naň môžu dlhodobo pôsobiť. Profily, konštrukcie a fasádne prvky vyrobené z hliníka dobre odolávajú chladu, mrazu, vlhkosti, vysokým teplotám, dažďu, nečistotám a UV žiareniu.

Aj preto patria hliníkové okná a dvere AVG k špičke v najvyššej kvalite výrobkov a zároveň ponúkajú 100% funkčnosť, bezúdržbovosť, najdlhšiu životnosť a originálny dizajn. V súčasnosti prakticky nie je možné si predstaviť moderný rodinný dom, vilu, budovu alebo multifunkčnú halu bez hliníkových okien, dverí ako aj presklených fasád.

AVG HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE – NADČASOVÉ RIEŠENIA PRE MALÉ A VEĽKÉ PROJEKTY“

Funkčnosť a presnosť hliníkových okien a dverí AVG


Hliníkové dvere a hliníkové okná AVG ponúkajú najlepšiu funkčnosť a vysokú presnosť. Moderné technické konštrukčné riešenia umožňujú našej spoločnosti AVG GROUP vyrábať rôzne funkčné riešenia hliníkových okien, dverí a presklených fasád. Výrobný závod AVG GROUP používa moderné strojné CNC technológie, ktoré garantujú najvyššiu úroveň spracovania hliníkových profilov pre okná, dvere a fasády. Presné technologické postupy vo výrobe AVG zaručia výrobkom maximálnu funkčnosť a vysoký užívateľský komfort.

Hliníkové okná AVG

Hliníkové okná a hliníkové dvere AVG sú vyrábané v rôznom užívateľskom a konštrukčnom prevedení. Hliníkové okná AVG môžu byť  vyrobené ako fixné (neotváravé), otváravé, sklopné, otváravo-skolopné, otočné v horizontálnej alebo vertikálnej osi.  Technické a konštrukčné  prevedenie hliníkových okien AVG môže byť individuálne prispôsobené požiadavkám a potrebám  užívateľov.

Hliníkové okná AVG môžu mať rôzne profilové varianty, skryté krídla okien, mikroventiláciu, bezpečnostné prvky proti vlámaniu, viackomponentové tesnenia, elektronické monitorovacie čidlá a prvky ochrany, elektronické snímanie polohy kľučiek a veľa ďalších moderných systémových prvkov, ktoré výrazne zvyšujú užívateľských komfort a ochranu priestoru a ľudí.

Hliníkové dvere AVG

Hliníkové dvere AVG sú vyrobené podľa presnej požiadavky projektu alebo zákazníka. Hliníkové dvere AVG môžu byť dodané s rôznymi možnosťami otvárania a funkčnej výbavy. Hliníkové dvere AVG môžu byť konštrukčne vyrobené ako otváravé, posuvné, zdvižno-posuvné, automatické alebo skladacie (harmonikové).

Hliníkové dvere AVG taktiež spĺňajú protipožiarnu bezpečnosť. Protipožiarne okná a protipožiarne dvere AVG sú certifikované na rôznu požiarnu odolnosť alebo aj na prienik dymu.

typy dverových konštrukcií

AVG HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE & PRESKLENÉ FASÁDY – SÚČASŤ MODERNEJ ARCHITEKTÚRY

Presklené fasády AVG


Presklené fasády AVG vytvoria každému rodinnému domu alebo budove dominantné architektonické stvárnenie. Moderná architektúra rodinných domov a budov vyžaduje vytvárať v obvodových konštrukciách veľké presklené plochy. Tento moderný trend výstavby s použitím presklených fasád využíva moderná architektúra v zahraničí intenzívne už viac ako 40 rokov.

Presklené fasády AVG môžu byť navrhnuté a vyrobené v rôznom členení. Raster presklenej fasády je voliteľný a takto je možné vytvoriť akékoľvek presklené plochy.

Presklené fasády AVG zároveň vytvárajú príjemné a zdravé vnútorné prostredie rodinných domov a moderných budov. Denné svetlo je nevyhnutné a dôležité pre biorytmus ľudí a zároveň môže zvýšiť našu produktivitu o 10% až 20%. Nedostatok denného svetla môže mať nežiadúci vplyv na psychiku ľudí a môže byť aj príčinou únavy. Denné svetlo prináša radosť a menej stresu.

Aj z týchto dôvodov presklené fasády AVG majú v súčasnej výstavbe použitie nielen v moderných rodinných domoch, vilách a budovách ale aj v multifunkčných halách určených pre obchod, služby a výrobu.

Jednoducho povedané, „zabudnite na modernú budovu bez kvalitnej presklenej fasády“.

AVG HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE – JEDINEČNOSŤ V DETAILOCH A KONŠTRUKČNÉ VÝHODY

Užívateľská výbava hliníkových dverí a okien AVG


Hliníkové okná a dvere AVG môžu byť vybavené rôznou užívateľskou výbavou, ktorá spĺňa požiadavky na inteligenciu, komfort a bezpečnosť.

Bezpečnosť je veľmi dôležitá pretože v prvom rade je potrebné hlavne chrániť obyvateľov domu alebo budovy. Štatistiky zaznamenávajú, že v súčasnosti je časté vniknutie nežiadúcich osôb do domov a budov práve v čase, keď sa v domoch a budovách nachádzajú obyvatelia. Toto sa deje najmä v nočných hodinách.

Hliníkové okná a dvere AVG môžu mať nainštalované vo výbave rôzne pasívne a aktívne prvky bezpečnostnej ochrany. Jedná sa hlavne o rôzne konštrukčné prvky bezpečnostných kovaní v kombinácií inteligentných elektronických bezpečnostných snímačov, ktoré sú napojené na ďalšie bezpečnostné zariadenie domu alebo budovy. Tieto bezpečnostné prvky inštalované v hliníkových oknách a dverách AVG sú dôležité najme preto, že obvykle vnútorné priestorové snímače alarmov sú v čase prítomnosti obyvateľov domu alebo budovy neaktívne.

Z týchto dôvodov a z dôrazom na bezpečnosť je potrebné chrániť obvodové konštrukcie, ktorými sú najmä okná a dvere, a cez ktoré najčastejšie dôjde k nežiadúcemu vniknutiu cudzej osoby do domu alebo budovy. Takéto situácie sú veľmi nebezpečné , hlavne v čase prítomnosti obyvateľov domu. V prípade stretu nežiadúcej osoby alebo skupiny osôb s obyvateľmi domu, môže vzniknúť na obidvoch stranách skratová situácia, ktorá môže mať vážne dôsledky.

Preto je určite vhodné a v súčasnosti odporúčané dôkladne sa informovať o možnostiach inštalácie rôznych bezpečnostných systémov a prvkov do hliníkových okien a dverí AVG. Takto vynaložené finančné prostriedky do ochrany bezpečnosti, ktoré sú aktívne v čase prítomnosti obyvateľov domu alebo budovy sú určite tou najlepšou investíciou.

Hliníkové okná a dvere AVG môžu mať ďalej nainštalované prvky užívateľského komfortu ako napríklad samouzamykacie uzáverové systémy, systémy polôh kľučiek, kontrola prístupu cez systém klávesnice, čítačky kariet alebo snímaním biometrických údajov. Hliníkové okná a dvere AVG môžu byť vybavené aj elektrickými otváračmi, motorickým otváraním konštrukcií (okien a svetlíkov). Inteligentné hliníkové okná a dvere AVG s doplnkovou užívateľskou výbavou komfortu a bezpečnosti môžu výrazne prispieť k vyššiemu pohodliu a ochrany obyvateľov domov a budov.

AVG GROUP


AVG GROUP je známym výrobcom fasádnych systémov a  moderných multifunkčných oceľových hál, montovaných budov.

Oceľové haly, montované haly AVG a moderné fasádne systémy (hliníkové okná, hliníkové dvere, protipožiarne okná a dvere, presklené fasády, hliníkové slnolamy, dizajnové profily, prevetrávané fasády, hliníkové kazetové fasády) vyrába v certifikovanom závode AVG. Oceľové haly AVG & oceľové haly na mieru, halové systémy,   oceľové konštrukcie (výroba oceľových konštrukcií, oceľové väzníky, priehradové väzníky) a fasádne systémy sú overené tradíciou výroby a dodávkami pre zákazníkov na Slovensku, Česku, Rakúsku, Poľsku, Nemecku a Francúzsku. AVG GROUP ponúka kvalitné riešenia a služby, certifikovanú výrobu, záručný a pozáručný servis.

oceľová konštrukcia

oceľové konštrukcie

dielenská dokumentácia pre oceľové konštrukcie

projektova dokumentacia k hale

výrobná dokumentácia pre oceľové konštrukcie

oceľové haly

navrh haly

navrhovanie hál

axonometria ocelovej haly

statické schémy hál a budov

projekcia

statické výpočty pre fasádne systémy

hliníkové okná a dvere

presklené fasády

presklené fasády

tieniace lamely

hliníkové slnolamy

dizajnové profily

dizajnové profily

odvetrana_fasada-1

prevetrávané fasády

Výrobný závod AVG group | Meticon


NEZABÚDAJTE: VŠETKO JE O DETAILOCH! A preto sa radšej obráťte na odbornú a overenú spoločnosť AVG GROUP so stabilným zázemím a skúsenosťami.