fbpx Skip to main content
search

Nehorľavá odvetraná hliníková fasáda AVG ALU EASY s najvyššou požiarnou odolnosťou A1 | Požiarna fasáda – trieda reakcie na oheň A1

Nehorľavá odvetraná fasáda AVG ALU EASY s najvyššou požiarnou odolnosťou v klasifikácii triedy zaradenia A1 je vyrobená z vysokokvalitného hliníka. Vysoká kvalita hliníka a jeho trvácne vlastnosti sú preverené rokmi osvedčenými riešeniami použitých pre budovy s rôznym využitím. Hliník patrí pre svoje jedinečné a vynikajúce vlastnosti už desaťročia k najviac používanému materiálu pre fasádne systémové riešenia. Žiadny materiál nie je tak trvácny voči vplyvom vonkajšieho prostredia ako hliník.

Nehorľavá odvetraná fasáda AVG ALU EASY a fasádne kazety upevnené na hliníkovej podkonštrukcii AVG ponúkajú majiteľom nehnuteľností originálny a atraktívny vzhľad s vysokou estetickou hodnotou a kvalitou spracovania. Požiarna fasáda – trieda reakcie na oheň A1  – vysoký stupeň ochrany  objektov, budov, domov pred šírením ohňa.

Ochrana pred požiarom – fasáda AVG ALU EASY s požiarnou odolnosťou A1 z kvalitného hliníka | Požiarna odolnosť fasád

Aj pri najväčšej opatrnosti nie je vždy možné zabrániť vzniku požiaru. Je však možné zabrániť šíreniu požiaru použitím nehorľavých systémových riešení so správnym materiálovým zložením. Šírenie požiaru po vonkajšej časti budovy (po fasáde) býva nečakane rýchle a často dochádza k vznieteniu budovy z vonkajšej strany za pár minút. Je veľmi veľa príkladov nešťastných udalostí požiarov bytových domov, administratívnych budov, obchodných centier a rodinných domov, pri ktorých sa preniesol požiar z interiéru budovy na vonkajšiu fasádu.

V dôsledku takýchto udalostí vzniku prenosu požiaru na vonkajšiu časť fasády je značne obmedzený alebo aj znemožnený zásah hasičov, ktorý vykonávajú záchranu ľudských životov a likvidáciu požiaru.

V prípade vznietenia budovy z vonkajšej fasády sú dôsledky požiaru doslova katastrofické a tragické, nakoľko pri takýchto udalostiach býva veľmi veľa obetí.  Najväčším zabijakom nemusí byť vždy plameň, ale skôr to býva štipľavý a silne jedovatý dym z fasádnych materiálov, ktoré nemali požiarnu odolnosť alebo mali nedostatočnú požiarnu odolnosť.

Odvetraná hliníková fasáda AVG ALU EASY má triedu reakcie na oheň A1 to znamená, že sa jedná o najlepší a najbezpečnejší typ fasády, ktorá nehorí a nedymí. Túto vlastnosť má fasádna hliníková kazeta AVG ALU EASY vďaka materiálovému zloženiu. Požiarna odolnosť fasády v triede reakcie na oheň A1 chráni nielen život ľudí, ale aj majetok.

Život ľudí pred rýchlym šírením požiaru môže ochrániť aj nehorľavá fasáda z hliníka AVG ALU EASY s požiarnou klasifikáciou A1

Najvyššou požiadavkou na požiarnu bezpečnosť všetkých stavieb je ochrana ľudského života. Bezpečnostnou a technickou požiadavkou takejto ochrany je zabezpečiť to, aby nedošlo k šíreniu požiaru.

Ďalšou požiadavkou je aj ochrana majetku a jeho hodnoty. Na šírenie požiaru majú najväčší vplyv použité a zabudované materiály. Vysokú mieru právnej zodpovednosti majú všetky projekčné organizácie, architekti a projektanti. Ich úlohou je dôkladne zvážiť použitie systémov a materiálových zložení stavieb tak, aby v prípade vzniku požiaru nedošlo k tragickým udalostiam a k zničeniu majetku.

Ako príklad nevhodného výberu fasádneho systému môžeme poukázať na požiar londýnskeho bytového domu, ktorý skončil tragédiou a stratou 72 ľudských životov. Príčinou enormného šírenia požiaru bola prevetrávaná fasáda a jej nesprávne materiálové zloženie. Plamene sa rozšírili po fasádnom plášti budovy za veľmi krátky čas – niektoré zdroje hovoria o 11 až 15 minútach.

V poľskej Vroclavi na obytnej budove v centre mesta vznikol požiar, ktorý sa rozšíril na fasádu budovy. Nevhodné materiálové riešenie fasády spôsobilo, také rýchle šírenie požiaru, že oheň sa z fasády rozšíril aj na strechu. Silný a jedovatý dym z požiaru si vyžiadal evakuáciu obyvateľov z centrálnej oblasti mesta.

Ďalším príkladom nedávnej tragédie je požiar modernej budovy v Kuala Lumpur administratívno-bytového komplexu, ktorý vznikol v interiéry objektu. Následne došlo k rozšíreniu požiaru jeho prienikom na vonkajšiu časť fasády, ktorá bola zhotovená z nevhodných a horľavých materiálov. Z tragických následkov tohto požiaru boli prijaté  prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré spätne preveria všetky budovy v meste a materiálové zloženie existujúcich fasád.

Vyberte si fasádu AVG ALU EASY z kvalitného hliníka, ktorá nehorí a má požiarnu klasifikáciu A1

Za výber a zloženie fasádnych systémov, materiálové zloženie, všetky technické vlastnosti a aj požiarno-bezpečnostné parametre zodpovedajú architekti a projektanti, ktorí sú autormi a navrhovateľmi riešení. Preto nesú vysokú právnu zodpovednosť za takýto výber a vlastnosti navrhnutých riešení požiarnej bezpečnosti a ochrany stavieb. Horľavý alebo menej požiarne odolný materiál na fasáde akejkoľvek budovy dodáva šíriacemu sa ohňu palivo navyše. Bezpečnosť a ochrana ľudského života je vždy prvoradá. Na druhom mieste je aj ochrana majetku.

Preto existujú pracovníci požiarnej ochrany, ktorí podľa platných zákonných noriem a predpisov klasifikujú fasády budov na najvyššiu požiarnu odolnosť A1, nenesú však  zodpovednosť za materiálový výber,  z ktorého bude zhotovená fasáda objektu. Nakoľko ich definície môžu mať všeobecné hodnoty požiarnej ochrany a bezpečnosti, ktoré treba v materiálovej skladbe zabezpečiť.

Je dôležité , aby projekčné organizácie, architekti a projektanti ako autori projektových dokumentácií, ktorí nesú plnú mieru právnej zodpovednosti, konzultovali materiálové zloženia s pracovníkmi požiarnej ochrany.

odvetrané fasády požiarna odolnosť

Odvetraná hliníková fasáda AVG ALU EASY s najvyšším stupňom požiarnej odolnosti A1 – „originálne riešenie pre takmer každú dizajnovú výzvu, veľkú alebo malú“

 • fasády z hliníka pre moderné bytové domy, rodinné domy a rodinné vily
 • fasády z hliníka pre administratívne budovy, nákupné centrá, hotely a reštaurácie
 • moderné fasády z hliníka pre školy, telocvične, športové haly a objekty
 • fasáda s požiarnou odolnosťou pre autosalóny, obchodno-predajné haly, showroom

Rozmery fasádnych hliníkových kaziet AVG ALU EASY? Je to EASY !

Variabilita a flexibilita fasádneho systému AVG ALU EASY umožňuje vyrobiť akýkoľvek rozmer fasádnej kazety. Neveríte ?  Je to EASY !

HORIZONTÁLNY SYSTÉM KLADENIA „AVG ALU EASY“
Dĺžka kazety (Kd)            30 mm do 4000 mm
Výška kazety (Kv)           30 mm do 1400 mm
Tvar horizontálnej  kazety AVG :  voliteľný/ šikmý/ nepravidelný/ priestorový (3D)

VERTIKÁLNY SYSTÉM KLADENIA „AVG ALU EASY“
Výška kazety (Kv)           30 mm do 4000 mm
Dĺžka kazety (Kd)            30 mm do 1400 mm
Tvar vertikálnej kazety AVG:  voliteľný/ šikmý/ nepravidelný/ priestorový (3D)

KOMBINOVANÝ SYSTÉM KLADENIA „AVG ALU EASY“

PRIESTOROVÝ SYSTÉM KLADENIA „AVG ALU EASY“

Farebné prevedenie fasádnych hliníkových kaziet AVG ALU EASY?Je to EASY !

Fasádny systému AVG ALU EASY má k dispozíciu základnú farebnú škálu. STOP – NIE !!! Vyberte si akúkoľvek farbu , akékoľvek farebné kombinácie ! Neveríte ? Je to EASY !

Farebné riešenie (podľa škály RAL) pre hliníkovú fasádu AVG ALU EASY :

 • vyberte si farbu podľa škály/ stupnice RAL
 • minimálne množstvá/ Je to EASY !!! – žiadne obmedzenie – jedna farba podľa RAL od 1 m2
 • kombinujte farby/ žiadne obmedzenia / žiadne minimálne množstvá
 • termín dodania rôznych farebných kombinácií / Je to EASY ! Ihneď – od 2 dni – po dva týždne !

Iné farebné prevedenie a štruktúrované farby (TEXTURED COLOR) pre hliníkovú fasádu AVG ALU EASY:

 • štruktúrované farby (TEXTURED COLOR)
 • povrchové úpravy – DREVODEKOR
 • povrchové úpravy a farby so špeciálnymi efektami
Farby pre hliníkovú odvetranú fasádu

Drevodekor

Farby pre hliníkové fasády

Metalické farby

Farby pre hliníkové fasády

Anodizované farby

Farby pre hliníkové fasády

Textúrované farby

Farby pre hliníkové fasády

Farebné duálne tóny

Farby pre hliníkové fasády

Perlové farby

Odvetraná hliníková fasáda AVG ALU EASY – kvalita v detailoch

Objavte skutočnú kvalitu originálu odvetranej hliníkovej fasády AVG ALU EASY. Okrem kvality hliníkového materiálu, kvality výroby a vlastnej montáže je to aj v presných detailoch. Detaily odvetranej fasády AVG ALU EASY z hliníka sú hlavne presné rohy, nárožia, nadpražia, ostenia a ďalšie napojenia originálnej fasády a jej nadväzujúcich detailov.

Žiadna fasáda z iných materiálov nie je taká dokonalá a presná v detailoch ako je hliníková fasáda AVG ALU EASY.

Detaily a presné hliníkové dielce fasády AVG ALU EASY. Je to EASY !

odvetrané hliníkové fasády

Presné rohy fasádneho systému
Presné detaily ostenia

odvetraná fasáda

Presné detaily nadpražia

Presné detaily parapetu

Termín dodania fasádnych hliníkových kaziet AVG ALU EASY ? Je to EASY !

Výroba a dodávka kvalitnej hliníkovej fasády AVG ALU EASY s najvyššou požiarnou odolnosťou A1 – dodávame ihneď z našej výroby. Termín dodania hliníkovej fasády pre projekty na území SK a CZ: 2 – 3 týždne priamo z našej výroby na Slovensku.

Cena za fasádu AVG ALU EASY z hliníka s najvyšším stupňom požiarnej odolnosti ? Je to EASY !

Najkvalitnejšie materiálové riešenie, presné detaily, variabilita rozmeru a tvaru fasádnych prvkov, farebná škála, dostupnosť systému od minimálneho množstva, najvyššia bezpečnosť požiarnej odolnosti v triede A1 – to je fasáda AVG ALU EASY. Cena fasádneho systému z odolného hliníka je v porovnaní iných fasád s podobnými technickými parametrami je nižšia o 15 až 20%.

its very easy

Služby AVG pre všetky NAŠE DODÁVKY A SYSTÉMY a aj PRE fasádne hliníkové kazety AVG ALU EASY ? Je to EASY !

 • kompletný návrh a poradenstvo / pošlite požiadavku/ vybavíme ju a navštívime Vás
 • vypracujeme technickú a výrobnú dokumentáciu
 • vypracujeme stavebné detaily k našim dodávkam AVG
 • vlastná výroba pre fasádne riešenia !!!
 • vlastná montáž AVG
odvetraná fasáda

Atika k navrhnutej priestorovej fasáde

odvetraná fasáda

Roh k navrhnutej priestorovej fasáde

NAŠA PONUKA AVG / vyrábame:

 • oceľové konštrukcie
 • halové systémy AVG/ haly AVG
 • montované budovy/ obchodno-predajné haly
 • dodávame strešné a fasádne opláštenia
 • vyrábame hliníkové okná a dvere
 • vyrábame presklené fasády
 • vyrábame interiérové presklené steny / priečky
 • odvetrané fasádne systémy s požiarnou odolnosťou A1

Požiarna odolnosť hliníkovej fasády AVG ALU EASY ? Je to EASY !

odvetrané fasády požiarna odolnosť

it's very EASY