fbpx Skip to main content
search

OCEĽOVÁ HALA AVG A JEJ VÝHODY | VÝROBA MODERNÝCH MONTOVANÝCH BUDOV AVG

oceľová hala

OCEĽOVÁ MONTOVANÁ HALA AVG a jej výroba | VÝROBA MONTOVANÝCH HÁL AVG Z OCELE – rýchla a ekonomická výstavba hál a obchodno-administratívnych montovaných budov

AVG GROUP je najznámejším domácim výrobcom halových objektov a moderných montovaných budov. OCEĽOVÁ HALA AVG | VÝROBA HÁL a moderná budova AVG sú vyrobené vo vlastnom  certifikovanom závode podľa prísnych technických noriem a podnikových smerníc. Výroba hál AVG GROUP s tradíciou a silné domáce zázemie vo výrobe moderných oceľových konštrukcií a originálnych fasádnych systémov je zárukou pre väčšinu projektantov, architektov, stavebných spoločností a investorov, ktorý sa rozhodnú pre spoluprácu s AVG GROUP.

its very easy

Výroba oceľových montovaných hál AVG a moderných budov „NA TISÍC SPÔSOBOV“ z vlastnej certifikovanej výroby CE.

Výroba oceľových montovaných hál AVG a moderných objektov vie navrhnúť a vyrobiť halu alebo budovu pre akýkoľvek investičný zámer alebo projekt. Montované oceľové haly AVG a moderné budovy sú navrhované podľa individuálnej požiadavky architektov, projektantov, investorov alebo stavebných spoločností. Navrhované a odporúčané riešenia zohľadňujú presné požiadavky na riešenia. OCEĽOVÁ HALA AVG | VÝROBA HÁL najlepšie konštrukčné riešenia, ktoré ponúka spoločnosť AVG.

„AVG GROUP vie odporučiť pre projektantov, architektov, stavebné spoločnosti a zákazníkov najlepšie overené návrhy pre HALY NA TISÍC SPÔSOBOV“

Správne a optimálne návrhy halových objektov sú základom pre to, aby bol riešenia ekonomické. AVG GROUP ponúka najlepšie systémy montovaných oceľových hál a budov.  Najlepšie návrhy a riešenia, v ktorých je zohľadnená funkčnosť objektov prechádzajú na technické úseky AVG, aby boli byť dopracované všetky stupne technických dokumentácií a konštrukčných detailov.

Všetko je o detailoch. A preto sa architekti, projektanti a investori rozhodli spolupracovať so správnymi technickými riešeniami od AVG GROUP.

Skúsenosti z návrhov, výroby a výstavby montovaných oceľových hál AVG a moderných budov pre rôzne účely využitia objektov oceňuje väčšina projektantov, architektov, investorov a stavebných spoločností. Najlepšie projekčné kancelárie, architektonické ateliéri a a skúsení investori vedia, že správne riešenia, statické schémy, technické dokumentácie, konštrukčné dokumentácie a výrobné výkresy sú jediná možnosť preto, aby halový objekt alebo budova bol vyrobený a vystavaný správne, bez chýb a nedostatkov.
Všetky nadväzujúce konštrukcie, prípoje, pomocné konštrukcie a technicko-konštrukčné dokumentácie spolu s výrobnými výkresmi pre hlavné nosné oceľové konštrukcie, všetky pomocné konštrukcie, prípojové platne pre strešné opláštenie, svetlíky, moderné fasády, presklené fasády, okná, dvere a brány sú dopracované technickými oddeleniami AVG GROUP.
Tieto detaily sú nevyhnutné preto, aby boli pred zaradením objektu do plánovanej výroby AVG GROUP vyriešené všetky nadväznosti systémov použitých na hale alebo budove. Nadväzujúce konštrukcie je však potrebné detailne a technicky  správne navrhnúť. Správny návrh takýchto riešení si skutočne vyžaduje podrobné konštrukčné poznanie systémov vrátane materiálového zloženia. Správne návrhy technicko-konštrukčných riešení a detailov sú v AVG GROUP overené vlastnou výrobou a montážou oceľových montovaných hál a moderných budov.

Projektujte zodpovedne – „Bezpečne a bez rizika“

Za nezvládnuté detaily projektov v čase prípravy halového objektu alebo modernej budovy nikto nepochváli projekčnú spoločnosť, architektonický ateliér alebo stavebnú firmu.
Z nesprávnych, nedostatočne podrobných alebo vo veľa prípadoch žiadnych technicko-konštrukčných detailov vznikajú vážne problémy nielen v procese výroby hál, ale aj následne počas výstavby a montáže.
Finančné náklady na dopracovanie technicko-konštrukčných detailov v procese výroby objektu alebo až v procese jeho výstavby môžu vyrásť aj na viac ako 20 % z pôvodne očakávaných investičných nákladov.

V niektorých prípadoch nesprávnych postupov projektantov a architektov a ich nedoriešených návrhov a projektových dokumentácií, ktoré sa takto prejavia v čase montáže a výstavby objektov sú tak závažné na investičné náklady, že investor stavby žiada plnú výšku náhrady finančnej škody od projekčných a architektonických kancelárií aj v procese obchodných súdnych sporov podporovaných znaleckým dokazovaním.

Výroba hál AVG „Správny postup a príprava“

Úplné riešenie návrhu oceľovej montovanej haly AVG alebo montovanej budovy so všetkými správne doplnenými prípojmi, platňami, pomocnými konštrukciami a vyriešenými technicko-konštrukčnými detailami smeruje rovno na technické oddelenie prípravy pre výrobu. Z konečného zadania sa pripraví podrobná výrobná a technická dokumentácia nevyhnutná pre potrebu výroby a správnej montáže.

Výrobné a konštrukčné dokumentácie sú pripravované technickými oddeleniami, ktoré disponujú veľkými skúsenosťami z výroby a montáže halových objektov, oceľových konštrukcií, strešných a fasádnych opláštení, okien, dverí, presklených konštrukcií a interiérových presklených stien.

Výrobné a technické dokumentácie sú pripravené technickými oddeleniami AVG GROUP tak, aby bez problémov mohli byť vyrobené a objednané správne všetky dielce, komponenty alebo ďalšie nadväzujúce dodávky.

Výrobné haly AVG a moderné montované budovy sa vyrábajú z najkvalitnejších materiálov, ktorými sú hlavne kvalitná a pevná oceľ, vysokokvalitný hliník, sklo a prvotriedne izolačné materiály. Proces výroby je kontrolovaný nielen vnútropodnikovými smernicami, ale aj prísnymi zákonnými normami a výhláškami.

Po expedícii oceľovej montovanej haly AVG alebo montovanej budovy z výrobného závodu je objekt dopravený na stavenisko, kde prebieha odborná montáž pracovníkmi spoločnosti AVG GROUP.

Oceľové konštrukcie AVG

Strešné a fasádne opláštenia AVG

Hliníkové okná a dvere AVG

Presklené fasády AVG
(klasické, pološtrukturálne, štrukturálne)

Presklené steny a priečky AVG

Fasády z dizajnových hliníkových plechov AVG

Montáž oceľovej haly AVG alebo modernej budovy – „Nie je na náhodu“

Montáž oceľovej haly AVG alebo modernej budovy od spoločnosti AVG GROUP – „NIE JE NA NÁHODU“. Presný časový harmonogram prác a technologických postupov, ktoré sú overené dlhoročnou praxou a skúsenosťami pracovníkmi montáže AVG. Aj toto je zárukou, že dodávka kvalitných objektov AVG je garantovaná v celom procese od NÁVRHU – cez TVORBU TECHNICKEJ a VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE – cez VÝROBNÝ PROCES – až po PROFESIONÁLNU MONTÁŽ AVG“.  Takto overený postup je jedinou zárukou, že oceľová montovaná hala AVG, moderná budova alebo fasádne systémy budú skutočne veľa rokov plniť bez akýchkoľvek problémov svoju funkciu.

Montáž od AVG GROUP je skutočne jedinečná a nemáme žiadnu konkurenciu, ktorá by sa mohla čo len priblížiť k našej kvalite a správnym technologickým  a overeným postupom. Profesionálna montáž AVG je riadená prísnymi postupmi. Základom týchto podnikových montážnych noriem sú vypracované dokumentácie a výkresy pre montážne zostavy. Samozrejmosťou sú vypracované kompletné montážno-konštrukčné detaily pre všetky montované dielce, zostavy a položky. K tomu pochopiteľne patrí kvalitný personál, ktorý je zaškolený na odbornú kvalitnú montáž.
Až 50% úspechu dodávky v skutočnej kvalite je profesionálna montáž. Dôkazom toho sú poznatky z praxe, kde aj vysokokvalitný výrobok bol zničený nekvalitnou montážou, bez akejkoľvek prípravy, bez akejkoľvek montážnej dokumentácie, bez vhodného náradia a nástrojov.
V AVG GROUP nič „NIE JE NA NÁHODU“. Naša značka AVG má presné „Know-How“, ktoré oceňujú všetci vlastníci oceľových hál, moderných budov, fasádnych systémov od našej spoločnosti AVG GROUP.

Naším cieľom je spokojnosť zákazníka, ktorému môžeme odovzdať naše obrovské skúsenosti zo správneho návrhu riešenia – výroby – kvalitnej montáže.

Aj preto sa väčšina projektantov, architektov, stavebných spoločností a investorov rozhodne spolupracovať s AVG GROUP preto, aby dostali najvyššiu kvalitu oceľovej haly, modernej budovy alebo akejkoľvek fasády na našom trhu.

AVG GROUP – najlepšie riešenia – vlastná výroba – vlastná montáž – kvalitná dokumentácia – záruka a servis – Váš spoľahlivý partner!

logo AVG