fbpx Skip to main content
search

Oceľové haly, návrh, výroba, montáž od AVG group, a.s.

oceľová hala s hliníkovou fasádou

VÝSTAVBA OCEĽOVEJ HALY – CHCETE DOBRÉ RIEŠENIE ?

TAK SA STRETNIME…!

Oceľové haly ich vývoj prešiel v poslednom období výraznými zmenami, ktoré vyplynuli z požiadaviek investorov na meniace sa ekonomické podmienky. Čas potrebný na výstavbu montovaných hál, ktoré nachádzajú využitie okrem výrobných a skladových hál aj v oblasti športu, poľnohospodárstva, autosalónov, autoservisov, potravinárstva a rôznych výstavno-predajných hál (showroom) musí byť rýchli, aby neohrozil uvedenie nových produktov a služieb na trh.

VÝSTAVBA OCEĽOVEJ HALY – ÚSPORA NÁKLADOV

Znižovanie nákladov pri výstavbe oceľovej haly vyžaduje použitie dokonalých stavebných konštrukčných systémov. Toto ponúkajú oceľové haly aj tým, že počas svojej životnosti nevyžadujú vynakladanie vysokých finančných výdavkov na údržbu.

Na čo si pri budovaní oceľových hál dať pozor?

Oceľové haly sú navrhované a projektované vždy s ohľadom na potreby investora. Funkčnosť oceľovej haly je prvoradým kritériom, týchto budúcich potrieb investora, kde je potrebné zohľadniť účel využitia objektu, umiestnenie technológií alebo vybavenia. Pri plánovaní investičného zámeru a predtým ako sa začne pripravovať projektová dokumentácia oceľovej haly, sa stretáva investor, dodávateľ oceľovej haly a projektant. Z niekoľkých vzniknutých riešení sa zvolí najlepšie, tak aby oceľová hala spĺňala požiadavky investora ako budúceho užívateľa.

Kvalitu a architektúru oceľovej haly je možné zvýrazniť použitím fasádnych systémov ako napríklad hliníková fasáda (kazetová fasáda, odvetraná fasáda), presklená fasáda alebo použitím hliníkových okien a dverí.

Veľkou výhodou oceľových hál je ich variabilita, ktorá umožňuje investorom, projektantom a architektom v spolupráci s dodávateľom haly, splniť aj náročnejšie požiadavky, ktoré sú kladené na využitie halových objektov.

Úspešnú realizáciu oceľovej haly  (dopytový formulár) pre investora ako budúceho užívateľa je možné dosiahnuť len za predpokladu, ak sú do projektu začlenené postupy v správnom poradí.

logo AVG
its very easy