fbpx Skip to main content
search

Odvetraná fasáda 3D AVG v priestorovom prevedení | 3D fasáda AVG z kvalitného hliníka

odvetraná fasáda

Odvetraná fasáda AVG v priestorovom prevedení 3D alebo prevetrávaná fasáda je pre svoju originalitu a jedinečnosť žiadaným riešením pre rôzne objekty.

Odvetraná fasáda AVG v priestorovom prevedení pre rodinné vily, administratívne budovy, obchodné haly, obchodné centrá odovzdá majiteľovi nehnuteľnosti skutočne atraktívny vzhľad na veľmi veľa rokov. Široké možnosti použitia „originálnych odvetraných fasád AVG“ v modernej architektúre sa vyznačujú vysokou estetickou hodnotou a kvalitou spracovania.

Odvetraná fasáda AVG je vyrobená z kvalitného hliníka

Výroba odvetraných fasád AVG v priestorovom prevedení 3D z kvalitných hliníkových materiálov je základným predpokladom pre kvalitné riešenie a dodávku. Odvetrané fasády AVG v originálnom prevedení vyrábame v našom vlastnom výrobnom závode z vysokokvalitných certifikovaných hliníkových plechov rôznych zliatin. Hliník je materiálom 21. storočia hlavne pre svoje vynikajúce vlastnosti. Hliník charakterizuje hlavne dlhá životnosť, vysoká odolnosť voči vplyvom vonkajšieho prostredia, pevnosť a nízka hmotnosť.

Odvetraná fasáda AVG v priestorovom prevedení – „originálne riešenie pre takmer každú dizajnovú výzvu, veľkú alebo malú“

Skutočnú kvalitu „originálnej odvetranej priestorovej fasády AVG“ z vysokokvalitného hliníka objavíte v detailoch. Detaily odvetranej fasády AVG z hliníka tvoria presné rohy, nárožia, nadpražia, ostenia ako aj napojenia hliníkovej fasády na ďalšie nadväzujúce konštrukcie. Žiadna moderná fasáda z iných materiálov nie je, taká dokonalá v detailoch rohov, nároží, ostení, atík a pod. ako je to pri odvetraných fasádach AVG z kvalitného hliníka.

Odvetraná fasáda AVG s požiarnou odolnosťou A1 | Požiarne fasády - trieda reakcie na oheň A1

Požiarna odolnosť odvetraných fasád musí spĺňať prísne podmienky a kritériá požiarno-bezpečnostných požiadaviek, ktoré sú stanovené zákonmi, vyhláškami a normami. Odvetrané fasády AVG vyrobené z hliníka v našej výrobe sú certifikované a zaradené do najvyššieho stupňa požiarnej odolnosti označovaného triedou A1.

Odvetrané fasády AVG s požiarnou odolnosťou A1 spĺňajú bezpečnostné a technické požiadavky v tom, že prípadný požiar sa až do príchodu hasičov nebude ďalej šíriť. Vysokým kritériom na takúto bezpečnosť je ochrana ľudského života. Na rozsah a rýchlosť šírenia požiaru majú najväčší vplyv použité zabudované materiály.

Za výber navrhnutých a zabudovaných materiálov do stavby zodpovedá vždy projektant stavby a preto si musí vždy dôkladne overiť, či fasádne obklady spĺňajú požiarnu odolnosť A1 alebo iný stupeň zaradenia. Požiarne fasády – trieda reakcie A1 – spĺňajú najvyšší stupeň ochrany budov, objektov a domov pred šírením požiaru a ohňa. V prípade požiaru objektu z vonkajšej fasády sú následky požiaru katastrofické a tragické. Smrteľným zabijakom nebýva vždy oheň, ale skôr štipľavý a silný jedovatý dym z fasádnych materiálov. Požiarna fasáda AVG ALU EASY  – trieda reakcie A1 na oheň nehorí a nedymí. Túto vlastnosť má požiarna prevetrávaná fasáda AVG ALU EASY pre svoje materiálové zloženie. 

Požiarna odolnosť A1

Hliníkové kazetové fasády systému AVG ALU EASY v závislosti od ich správania z hľadiska reakcie na oheň sú klasifikované  triedou A1.

Klasifikácia je vykonaná v súlade s článkom 11.8 STN EN 13501 – 1 + A1: 2010.

odvetrané fasády požiarna odolnosť

Kvalitné služby pre odvetrané fasády AVG

Naša spoločnosť AVG group, a.s. ponúka kvalitné služby pre všetkých architektov, projektantov, stavebné spoločnosti, zákazníkov v oblasti poradenstva a konzultácií pre výber riešenia odvetraných fasád. Vypracujeme návrh riešenia, projekt pre odvetranú fasády, statické výpočty, technickú a dielenskú dokumentáciu (výrobnú dokumentáciu), technické a konštrukčné detaily, ktoré sú nevyhnutné a potrebné k správnemu návrhu odvetranej hliníkovej priestorovej fasáde.

Montáž odvetranej priestorovej fasády AVG

Montáž odvetranej fasády z kvalitných hliníkových materiálov prevedieme skúsenými montážnymi pracovníkmi našej spoločnosti AVG group, a.s. Montáž odvetranej fasády AVG je v súlade presného technologického postupu a to podľa vopred vypracovanej montážnej dokumentácie a konštrukčných detailov. Kvalitná a odborná montáž bude zárukou, že odvetraná fasáda bude skutočne hodnotná a originálna a bude spĺňať všetky očakávania a vlastnosti.

montážny postup kladenia odvetraných fasád

Upevnenie profilov nosnej konštrukcie

montážny postup kladenia odvetraných fasád

Osadenie pohľadových prvkov – kaziet AVG

odvetraná fasáda

Atika k navrhnutej priestorovej fasáde

odvetraná fasáda

Roh k navrhnutej priestorovej fasáde

NEZABÚDAJTE : VŠETKO JE O DETAILOCH !

A preto sa radšej obráťte na odborné a osvedčené spoločnosti so stabilným zázemím a skúsenosťami a radšej neskúšajte „ušetriť na úkor kvality“ „oni to vyrobia a aj namontujú, veď už také robili“.   Nestabilné montážne partie a firmy bez technologického vybavenia, nie sú dobré rozhodnutie. Odvetrané fasády z hliníka sú vlastne strojárensky vyrobené a opracované dielce strojnými zariadeniami, presne podľa technologických výrobných výkresov. Montáž a inštalácia vyžaduje ďalšie presné výkresy a vypracované technické a konštrukčné detaily.

Nesprávny výber výrobcu a dodávateľa môže dopadnúť veľkým nezdarom aj napriek kvalite použitých hliníkových materiálov.

V takomto prípade, je náprava a oprava veľmi náročná.  Vo väčšine takýchto vzniknutých situácií, už nie je možné odvetranú fasádu opraviť a všetky pôvodné vlastnosti a očakávania budú nenávratne preč.