fbpx Skip to main content
search

Odvetrané fasády

odvetraná fasáda budova s A1

Odvetrané fasády ponúkajú nadčasový, jedinečný a moderný vzhľad objektov, rezidenčných budov, moderných rodinných víl alebo výškových stavieb. A ešte obzvlášť to platí, pokiaľ sú odvetrané fasády vyrobené z kvalitného hliníka. Vysokokvalitný hliník s originálnou povrchovou úpravou garantuje odvetraným fasádam neskutočne dlhú životnosť. Nie nadarmo sa hovorí, že hliník je materiálom 21. storočia – „OVERENÝM FASÁDNYM MATERIÁLOM“.

Väčšina investorov, architektov a projektantov sa rozhodne pre odvetranú fasádu z hliníka. Prečo ?

Výber odvetranej fasády pre objekt, rezidenčnú budovu alebo rodinnú vilu je veľmi dôležitý. Odvetraná fasáda bude chrániť a zdobiť objekt desiatky rokov. Vplyv vonkajšieho prostredia, ktorý bude na fasádu dlhodobo pôsobiť v podobe mrazu, chladu, vysokých teplôt, vody a nečistôt, zvyšujúcej sa intenzity UV žiarenia, jej dá poriadne zabrať.

Odvetraná fasáda a jej výhody

ŽIVOTNOSŤ
__________________________________________________

Fasádny obkladový systém s odvetraným medzipriestorom chráni objekty pred zvetrávaním a negatívnymi účinkami priemyselného a enviromentálneho znečistenia.
______________________________________________________________
Hliníková fasáda chráni objekt pred pôsobením slnečného žiarenia. Prípadne aplikovaná tepelná izolácia medzi kazetovou fasádou a stenou redukuje prenos tepla (tepelné straty).
______________________________________________________
Odvetraná fasáda chráni steny objektov pred rapídnymi zmenami teplôt a vlhkosťou.

VÝHODY
___________________________________________

Dlhšia životnosť štruktúry objektov.
Úspora nákladov na údržbu.
____________________________________________
Úspora nákladov na vykurovanie v prechodnom a zimnom období.
V letnom období zníženie nákladov na klimatizáciu priestorov a odstránenie prehrievania obvodových stien. _______________________________________________
Redukcia vzniku trhlín.
Ochrana pred poveternostnými vplyvmi.

TERMÁLNA IZOLÁCIA

TEPELNÁ IZOLÁCIA

ODOLNOSŤ PRED POVETERNOSTNÝMI VPLYVMI

DIFÚZIA VODNÝCH VÝPAROV

TERMÁLNE DEFORMÁCIE

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA

Väčšinu fasád významných objektov, rezidenčných budov a rodinných víl, ktoré boli navrhované známymi architektonickými a projekčnými kanceláriami pokrýva hliník.

Odvetraná fasáda z vysokokvalitného hliníka, chráni a zdobí fasády týchto budov aj niekoľko generácií.  Pre svoje vynikajúce vlastnosti je hliník ideálnym materiálom, ktorý charakterizuje najmä pevnosť, nízka hmotnosť, vysoká odolnosť voči vplyvom vonkajšieho prostredia a extrémne dlhá životnosť. Z týchto dôvodov má aj väčšina významných výškových budov v zahraničí fasádu vyrobenú z originálnych hliníkových fasádnych kaziet s kvalitnou povrchovou úpravou.

Významnou technickou výhodou fasádneho systému odvetranej fasády AVG z hliníka je okrem najvyššieho stupňa požiarenej odolnosti  A1 (NEHORÍ a NEDYMÍ), aj nízka hmotnosť systému. Nosná hliníková podkonštrukcia a elegantný fasádny hliníkový obklad má hmotnosť 7 až 12 kg/m2. Nízka hmotnosť a vysoká pevnosť prevetrávaných fasád AVG z kvalitného hliníka nepriťažujú konštrukcie stavieb  a  sú vhodným riešením pre všetky typy budov vrátane výškových stavieb.

odvetrané fasády požiarna odolnosť

Odvetraná fasáda z hliníka od AVG GROUP- NAJVYŠŠIA SYSTÉMOVÁ KVALITA OVERENÁ TRADÍCIOU NAŠEJ VÝROBY pre projektové riešenia modernej výstavby.

Odvetrané fasády z hliníka vyrobené v AVG vo vysokej certifikovanej kvalite

Odvetrané fasády a hliníkové fasádne prvky a dielce AVG (fasádne hliníkové kazety) sú vyrobené vo vysokej presnosti CNC technológiou. Tieto presné fasádne hliníkové prvky AVG sa odborne správnym technologickým postupom montujú na pripravenú fasádu budovy. Na stavbách nedochádza k ich prípadným dodatočným úpravám nevhodným postupom a nevhodným náradím ako pri iných systémoch. Fasádne hliníkové prvky AVG (fasádne hliníkové kazety) sú vyrobené presne na danú pozíciu.

Na stavbe sa tieto presne vyrobené fasádne hliníkové prvky už len odborne montujú. Voliteľný rozmer (dĺžka x  šírka x hĺbka) a tvar hliníkovej fasádnej kazety dovoľuje na fasáde vytvoriť jedinečný a originálny raster , takmer bez obmedzenia. Pre všetky tieto vlastnosti sú hliníkové odvetrané fasády ideálnou voľbou obkladu fasád všade tam, kde je dôležitá vysoká kvalita, presnosť v detailoch a dlhá životnosť fasády. Aj preto má väčšina moderných budov, rezidenčných stavieb a rodinných víl odvetrané fasády z hliníka.

montážny postup kladenia odvetraných fasád

Inštalácia konzol a aplikácia doplnkovej hydroizolačnej fólie

montážny postup kladenia odvetraných fasád

Upevnenie profilov nosnej konštrukcie

montážny postup kladenia odvetraných fasád

Osadenie pohľadových prvkov - kaziet AVG

Odvetraná fasáda AVG z hliníka a jej presnosť v detailoch

Vysokú kvalitu hliníkovej odvetranej fasády AVG objavíte aj v jej detailoch. Presné detaily jedinečnej a kvalitnej hliníkovej fasády AVG tvoria presné rohy, ostenia, nadpražia, nárožia a prepojenia fasády na iné konštrukcie. Presné detaily systému hliníkovej fasády a kvalitný materiál vytvoria dokonalosť, ktorú spája originalita, vysoká kvalita a dlhá životnosť. Všetky tieto dôležité vlastnosti odvetranej fasády z hliníka sú rozhodujúce pre úspešných investorov, známych projektantov a architektov ako aj kvalitné stavebné spoločnosti.

Odvetraná fasáda z hliníka od AVG GROUP – súčasť modernej architektúry

Odvetrané fasády AVG a spôsob ich kladenia

Hliníkové odvetrané fasády AVG tvoria vonkajšie modulárne kazety rôznych foriem, tvarov a rozmerov, ktoré sú upevnené na pomocnú hliníkovú konštrukciu (podkonštrukciu). Hliníková konštrukcia (podkonštrukcia) na ktorej sú upevnené fasádne vonkajšie hliníkové kazety, môže byť pripevnená na akúkoľvek existujúcu stenu.

kotvenie odvetraných fasád

Fasádne hliníkové kazety AVG je možné klásť vertikálne, horizontálne, kombinovaným spôsobom, nepravidelne alebo aj priestorovým kladením. AVG GROUP ponúka rozmery fasádnych kaziet takmer bez obmedzenia. Jediným limitujúcim obmedzením je rozmer vstupnej suroviny z ktorej sa prevetrávané fasády vyrábajú. Šírka hliníkovej kazety môže byť od 100 mm do 1500 mm a dĺžka od 100 mm do 4000 mm (po konzultácii na požiadanie až do 6000 mm). Hliníkové kazety prevetrávanej fasády môžu byť vyrobené aj v nepravidelnom rozmerovom tvare.

AVG GROUP môže vyrobiť fasádne kazety aj s rôznou hĺbkou. Štandardná hĺbka kazety je od 30 do 40 mm. Na požiadanie je možné vyrobiť hliníkové fasádne kazety aj s hĺbkou od 30 do 300 mm.

Kombináciou rôznych rozmerov v šírkach a dĺžkach s hĺbkami fasádnych hliníkových kaziet AVG s jemnými drážkami medzi prvkami je možné vytvoriť originálnu fasádu, ktorá bude veľa rokov zdobiť akúkoľvek budovu.

VERTIKÁLNY SYSTÉM KLADENIA

odvetrané fasády kladenie

HORIZONTÁLNY SYSTÉM KLADENIA

odvetrané fasády kladenie

KOMBINOVANÝ SYSTÉM KLADENIA

odvetrané fasády kladenie

PRIESTOROVÝ SYSTÉM KLADENIA

odvetrané fasády kladenie

KAZETY VYROBENÉ Z HLINÍKOVÉHO KOMPOZITNÉHO MATERIÁLU (ACP) s názvom ACP kazety

odvetraná fasáda

ROZMERY FASÁDNYCH HLINÍKOVÝCH KAZIET
HORIZONTÁLNY SYSTÉM KLADENIA

hliníkové kazety

ROZMERY FASÁDNYCH HLINÍKOVÝCH KAZIET
VERTIKÁLNY SYSTÉM KLADENIA

hliníkové kazety

ROZMERY ŠIKMÝCH FASÁDNYCH HLINÍKOVÝCH KAZIET
HORIZONTÁLNY SYSTÉM KLADENIA

hliníkové kazety

ROZMERY ŠIKMÝCH FASÁDNYCH HLINÍKOVÝCH KAZIET
VERTIKÁLNY SYSTÉM KLADENIA

hliníkové kazety

KAZETY VYROBENÉ Z HLINÍKOVÉHO PLECHU (AL) s názvom AVG ALU EASY

ROZMERY FASÁDNYCH KAZIET AVG ALU EASY
HORIZONTÁLNY SYSTÉM KLADENIA

hliníkové kazety ACP

ROZMERY FASÁDNYCH KAZIET AVG ALU EASY
VERTIKÁLNY SYSTÉM KLADENIA

hliníkové kazety ACP

ROZMERY ŠIKMÝCH FASÁDNYCH KAZIET AVG ALU EASY
HORIZONTÁLNY SYSTÉM KLADENIA

hliníkové kazety ACP

ROZMERY ŠIKMÝCH FASÁDNYCH KAZIET AVG ALU EASY
VERTIKÁLNY SYSTÉM KLADENIA

hliníkové kazety ACP

Priestorové fasády AVG z kvalitného hliníka – „BUĎTE TRENDY“

Priestorové 3D fasády AVG sú absolútne jedinečné pre riešenie originálneho a nezameniteľného dizajnu modernej budovy. Návrh priestorovej fasády AVG môže byť pripravený podľa charakteru budovy alebo podľa požiadavky investora, projektanta a architekta. Vysoká kvalita hliníkových priestorových prevetrávaných fasád priamo z certifikovanej výroby splní vaše očakávania a prinesie nezameniteľnú a nezabudnuteľnú jedinečnosť vašej budovy v podobe originálneho riešenia.

PRIESTOROVÉ POHĽADY

odvetrané fasády priestorové

POHĽAD ZÁPADNÝ

odvetrané fasády priestorové

POHĽAD JUŽNÝ

odvetrané fasády priestorové

POHĽAD VÝCHODNÝ

odvetrané hliníkové fasády

FOTOGRAFIE REALIZÁCIÍ PRIESTOROVÝCH KAZETOVÝCH FASÁD

odvetrané fasády
odvetrané hliníkové fasády

FASÁDY AVG GROUP - „BUĎTE IN“ - vyrobíme pre vás nezameniteľnú a nezabudnuteľnú jedinečnosť vašej budovy

Odvetraná hliníková fasáda AVG s najvyššou požiarnou odolnosťou A1

Pri vzniku požiaru je dôležité zabezpečiť všetko tak, aby sa požiar nekontrolovateľne nešíril. Šírenie požiaru po fasáde objektu býva až nečakane rýchle. K vznieteniu objektu z vonkajšej strany dochádza za pár minút. Mnoho prípadov svedčí o takýchto nešťastných udalostiach kancelárskych budov, hotelov, obchodných centier alebo bytových domov, keď došlo k situácii prenosu požiaru z vnútra budovy na vonkajšiu fasádu. V takomto prípade, kde došlo k prenosu požiaru na vonkajšiu časť je často krát znemožnený alebo obmedzený zásah hasičského zboru, ktorý zabezpečujú záchranu ľudských životov a hasenie požiaru.

Pri požiari budovy z vonkajšej strany sú následky vo väčšine prípadov doslova katastrofické a tragické. Pri takýchto udalostiach požiaru býva veľmi veľa obetí. Nie vždy býva smrteľným zabijakom oheň, ale skôr to býva štipľavý a silne jedovatý dym z fasádnych materiálov. Tieto fasádne materiály nemuseli mať dostatočnú predpísanú požiarnu odolnosť a pri horení sú doslova palivom s obrovskou dymivosťou.

Odvetraná fasáda z kvalitného hliníka AVG ALU EASY má triedu reakcie na oheň A1. Toto zaradenie fasády AVG do skupiny požiarnej triedy A1, ju zaradilo medzi najbezpečnejší typ odvetranej fasády, ktorá nehorí a nedymí.

odvetrané fasády požiarna odolnosť

Hliníkové kazetové fasády AVG ALU EASY sú tvorené plechmi hliníkových zliatin hrúbky 1,40mm až 3,00mm. Hliníkové kazety AVG ALU EASY majú nízku hmotnosť, vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Hlavnou výhodou systému AVG ALU EASY je požiarna odolnosť. Fasádny systém z hľadiska klasifikácie reakcie na oheň je zaradený do kategórie A1.

Táto klasifikácia znamená, že systém AVG ALU EASY spĺňa tie najprísnejšie kritéria kladené na fasády v oblasti protipožiarnej ochrany budov.

hliníkový plech na odvetrané fasády

Hliníková odvetraná fasáda AVG ALU EASY, ktorá NEHORÍ a NEDYMÍ s najvyššou triedou požiarnej odolnosti A1. Život ľudí a vysoká bezpečnosť je najvyššou prioritou ochrany pred extrémne rýchlym šírením požiaru aj vďaka hliníkovým fasádnym prvkom AVG.

Príkladom nevhodného výberu fasádneho systému (fasádneho obkladu) architektonicko-projekčnou kanceláriou je požiar londýnskeho bytového domu. Tento požiar skončil obrovskou tragédiou a to stratou až 72 ľudských životov, ktorých zabil oheň a dym.

Fasádny obklad londýnskeho bytového domu podľa návrhu architektonicko-projekčnej kancelárie nespĺňal dostatočné požiarne kritériá. Práve extrémne šírenie požiaru bolo zapríčinené nevhodným a nesprávnym materiálovým zložením odvetranej fasády. Smrteľné plamene sa enormne rozšírili po fasáde londýnskeho bytového domu za neskutočne krátky čas – niektoré zdroje hovoria o 11 až 15 minútach.

Pri požiaroch, kde sa plamene a dym šíria po vonkajšej fasáde budov je prakticky znemožnený alebo výrazne obmedzený zásah hasičských záchranných zložiek a ostatných záchranárskych organizácií, ktoré zabezpečujú evakuáciu ľudí a bojujú o záchranu ľudských životov a zabezpečujú aj likvidáciu samotného požiaru. Sami pritom riskujú vlastné životy, keďže takéto nebezpečné situácie sú vysokorizikové pre všetky zložky, ktoré sa na takomto zásahu podieľajú.

Prevetrávaná fasáda AVG ALU EASY z kvalitného hliníka – NAJVYŠŠIA BEZPEČNOSŤ PRED ŠÍRENÍM POŽIARU

Za výber celkovej materiálovej skladby odvetraných fasád, vrátane všetkých ich charakteristických technických vlastností a požiarno- bezpečnostných vlastností, zodpovedajú architekti, projektanti alebo architektonicko-projekčné kancelárie. Projektanti a architekti sú autormi navrhovaných riešení stavieb, ktorých súčasťou sú aj vonkajšie plášte budov.

Horľavé a menej požiarne odolné materiály na prevetrávanej fasáde rôznych budov dodávajú šíriacemu sa ohňu palivo navyše. Najvyššou prioritou požiarnej ochrany stavieb je ľudský život. A toto je vždy na prvom mieste.

Špecialisti požiarnej ochrany určia podľa platných a zákonných predpisov, noriem, vyhlášok a nariadení všeobecnými hodnotami požiarno-bezpečnostné charakteristiky pre stavebné objekty. Špecialisti požiarnej ochrany však nezodpovedajú za materiálový výber napríklad fasádnych obkladov, ktoré stanovili presnými hodnotami a ktoré je potrebné dosiahnuť a zabezpečiť. Za tento materiálový výber s požadovanými požiarnymi hodnotami jednotlivých fasádnych materiálov alebo celých skladieb fasádnych riešení a to aj vrátane kotvenia systému a pripevnenia fasádnych dielcov právne a technicky zodpovedá projektant alebo architekt stavby.

V prípade, že by došlo k požiaru a k poškodeniu zdravia ľudí, k stratám na životoch alebo k poškodeniu a zničeniu majetku, budú podrobným znaleckým dokazovaním a expertízou podrobne skúmané technické a projektové dokumentácie, navrhnuté materiálové zloženia, tak ako to bolo aj v prípade požiaru londýnskeho bytového domu s katastrofickými následkami.

Odvetrané fasády z hliníka AVG ALU EASY s požiarnou odolnosťou A1 sú vhodným riešením pre každý projekt

fasády z hliníka pre moderné rodinné vily, rodinné domy, bytové domy, polyfunkčné budovy

fasády z hliníka pre kancelárske a administratívne budovy, obchodno-nákupné centrá, hotely a reštaurácie, autosalóny a motosalóny, moderné obchodno-predajné haly

moderné fasády z hliníka pre športové haly, telocvične, školy, verejné budovy

fasády z hliníka pre výškové budovy

AVG GROUP - Odvetraná fasáda z hliníka a jej originálne riešenia pre takmer každú dizajnovú výzvu – „veľkú alebo malú“

Farebné prevedenie odvetraných fasád AVG z hliníka

Ďalšou výhodou originálnych odvetraných fasád AVG z hliníka je aj široký výber farieb. Výber farieb pre hliníkové fasády AVG nie je obmedzený žiadnym minimálnym množstevným výberom. Pre investorov, architektov a projektantov ponúkame výber farieb podľa stupnice RAL od 5m2 z jedného farebného odtieňa. Takto rýchlo a výhodne môžete kombinovať vašu fasádu do rôznej palety farieb. Spolu s najväčšou farebnosťou na trhu si môžete vybrať aj voliteľný rozmer fasádnych kaziet s voliteľnou šírkou, dĺžkou a hĺbkou kazety AVG. Alebo si môžete zvoliť nepravidelný rozmer fasádnej hliníkovej kazety.

Pre naše hliníkové fasády AVG ponúkame aj špeciálne povrchové úpravy v rôznych jedinečných metalických farbách, štrukturálnych farbách, spektrálnych farbách alebo NANO povrchových úpravách.

Farby pre hliníkovú odvetranú fasádu

Drevodekor

Farby pre hliníkové fasády

Metalické farby

Farby pre hliníkové fasády

Anodizované farby

Farby pre hliníkové fasády

Textúrované farby

Farby pre hliníkové fasády

Farebné duálne tóny

Farby pre hliníkové fasády

Perlové farby

Objavte originálne, jedinečné riešenie modernej fasády AVG z kvalitného hliníka v najvyššej bezpečnosti, ktorá bude zdobiť váš objekt desiatky rokov.

Technická dokumentácia a konštrukčné detaily od AVG

Očakávaný výsledok z dodávky hliníkovej fasády, úspech z realizácie, bezproblémové dlhodobé užívateľské vlastnosti s garantovanou životnosťou je možné dosiahnuť len vtedy, keď je k dodávke odvetranej fasády vypracovaná kvalitná technická dokumentácia a stavebné konštrukčné detaily.

Hliníkové fasádne prvky sú výrobky, vyrobené na strojárenských CNC obrábacích centrách. Kvalitná výroba a odborná montáž si vyžaduje vypracovanie veľmi kvalitnej výrobnej dokumentácie, stavebných a konštrukčných detailov ako aj  montážnej dokumentácie. „Nejedná sa o päť výkresov alebo detaily nakreslené rukou na papier formátu A4“. Technická dokumentácia, stavebné a konštrukčné detaily, montážne zostavy tvoria desiatky až stovky výkresov, ktoré sú vypracované pracovníkmi technických oddelení.

Takáto dôležitá komplexnosť technickej dokumentácie pre odvetranú fasádu je nevyhnutný základ toho, aby boli dodržané všetky správne postupy v poradí „SPRÁVNY a KVALITNÝ NÁVRH – SPRÁVNA a KVALITNÁ VÝROBA –  SPRÁVNA a KVALITNÁ ODBORNÁ MONTÁŽ.  Podľa správnej a úplnej technickej dokumentácie k odvetranej fasáde sú vyrobené všetky fasádne prvky v požadovanej kvalite a odborne zrealizovaná montáž.

Detail napojenia parepatu okna k fasáde

Detail atiky odvetranej fasády

Detail napojenia ostenia okna

Pozor na neodborných a nekvalifikovaných dodávateľov.

Realizácia a správna dodávka odvetranej fasády je veľmi náročná. Vhodné technológie pre výrobu fasádnych dielcov, odborné znalosti v konštrukčnom návrhu fasád, vypracovanie stavebných detailov a montážnych dokumentácií je nevyhnutným základom toho, aby bola odvetraná fasáda zrealizovaná technicky a funkčne správne.

Bez takejto dôležitej a skutočne nenahraditeľnej dokumentácie sa jedná vo veľa prípadoch výrobcov, samonávrhárov, znalcov na všetky stavebné dodávky a montážnej firmy typu „…nie je žiadny problém – veď také sme už veľakrát robili“ … o čistú improvizáciu a to od A po Z.

V takýchto prípadoch na vaše pôvodné očakávania rovno zabudnite. Skôr sa pripravte na poriadnu katastrofu. Nesprávne postupy, nevhodná technologická výroba  a opracovanie materiálu „lacným ručným náradím“ a improvizovaná montáž zničí a poškodí aj ten  najkvalitnejší a najdrahší materiál.

Nekvalita,  nedodržiavanie technologických postupov a improvizácia nenechajú na seba dlho čakať. Niekedy sa už počas realizácie zistí, že je veľký problém. Pravdaže pre rozpracované riešenie a katastrofálny výber dodávateľa fasády s improvizovanou výrobou a montážou už niekedy nezostáva nič iné len rozbehnutý vlak nasmerovať do cieľovej stanice. Aký výsledok môže očakávať investor a užívateľ ?  Tipnite si.

Dodržaním všetkých postupov vie výrobca a dodávateľ AVG GROUP zaručiť úspech realizácie, očakávaný výsledok, bezproblémové dlhodobé užívateľské vlastnosti a dlhú životnosť moderných systémových riešení. Sme jednotka na trhu.

Odvetraná fasáda AVG a jej výhody

všetky fasádne kazety a príslušenstvo je vyrobené z kvalitného hliníka

hliník – fasádny materiál 21. storočia

originalita, vysoká kvalita a dlhá životnosť

kvalitná povrchová úprava hliníkových fasád

voliteľné rozmery fasádnych kaziet (šírka x dĺžka x hĺbka)

výroba fasádnych kaziet v nepravidelnom rozmere

výroba priestorových 3D fasádnych kaziet

nízka hmotnosť a vysoká pevnosť hliníkových fasád

farebné prevedenia aj pre malé množstvá

hliníková fasáda AVG s najvyššou požiarnou odolnosťou A1 (NEHORÍ a NEDYMÍ)

presné detaily hliníkovej fasády (presné rohy, nárožia presné rohy, ostenia, nadpražia, nárožia a prepojenia fasády na iné konštrukcie)

vypracovanie kompletnej technickej, konštrukčnej a výrobnej dokumentácie

odborná montáž

KTO SME ?

AVG GROUP je výrobca montovaných oceľových hál pre rôzne využitie a fasádnych systémov. Moderné oceľové montované haly AVG a fasádne systémy (presklené fasády, hliníkové okná a dvere, interiérové presklené steny a priečky, slnolami, perforované fasádne prvky) sú vyrábané vo vlastnom certifikovanom výrobnom závode, podľa noriem a vnútropodnikových smerníc. Oceľové montované haly AVG, haly na mieru,  oceľové konštrukcie a fasádne systémy overené tradíciou výroby a dodávkami pre zákazníkov na Slovensku, Česku, Rakúsku, Poľsku, Nemecku a Francúzsku. AVG GROUP ponúka kvalitné riešenia a služby, certifikovanú výrobu, záručný a pozáručný servis.

NEZABÚDAJTE : VŠETKO JE O DETAILOCH ! A preto sa radšej obráťte na odbornú a overenú spoločnosť AVG GROUP so stabilným zázemím a skúsenosťami.

odvetrané fasády požiarna odolnosť