fbpx

Odvetrané fasády I Prevetrávané fasády

By 10. decembra 2019 13 decembra, 2019 Blog

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ kvalitnú hliníkovú fasádu ?

PORADÍME VÁM !

Odvetraná fasáda alebo prevetrávaná fasáda z kvalitných hliníkových materiálov pôsobí nadčasovo, elegantne a moderne. Hliník je pre svoje vynikajúce vlastnosti materiálom 21. storočia. Charakterizuje ho dlhá životnosť, vysoká odolnosť voči vplyvom vonkajšieho prostredia, nízka hmotnosť a pevnosť.  Hliník je kvalitný materiál pre takmer každú dizajnovú výzvu, veľkú alebo malú.

Skutočnú kvalitu odvetranej fasády z vysokokvalitného hliníka objavíte v detailoch. Detaily odvetranej fasády tvoria presné rohy, nárožia, nadpražia, ostenia ako aj napojenia hliníkovej fasády na ďalšie nadväzujúce konštrukcie. Tieto prvky prevetrávanej fasády, môžu byť vyrobené z jedného fasádneho dielca (fasádnej kazety) a tým získa takáto hliníková fasáda skutočnú hodnotu.  Žiadna moderná fasáda z iných materiálov nie je, taká dokonalá v detailoch rohov, nároží, ostení, atík a pod. ako je to pri odvetraných fasádach z kvalitného hliníka.

Odvetraná fasáda I prevetrávaná fasáda je systém vonkajšieho plášťa objektu, ktorý je odsadený od hlavnej obvodovej steny objektu vytvorením medzipriestoru. Fasádny kazetový obklad je pripevnený na hlavnú obvodovú stenu pomocným hliníkovým roštom – podkonštrukciou.

Do vytvoreného medzipriestoru medzi hlavnú obvodovú stenu a hliníkovú fasádnu kazetu sa umiestňuje tepelná izolácia a to obvykle z minerálnej vlny. Tepelná izolácia z minerálnej vlny je pripevnená k hlavnej obvodovej steny vhodným kotviacim materiálom. Následne sa takto pripevnená tepelná izolácia k obvodovej stene ochráni špeciálnou ochrannou difúznou fóliou.

Vo vytvorenom medzipriestore prevetrávanej hliníkovej fasády dochádza k voľnej cirkulácii vzduchu tzv. „komínovému efektu“ zdola smerom nahor. Cirkuláciu vzduchu spôsobuje prirodzený atmosferický tlak závislý od nadmorskej výšky, sily vetrov a denných teplôt.

Kvalitná hliníková kazetová fasáda s prevetrávaným medzipriestorom má okrem estetickej hodnoty a dlhej životnosti aj mnoho ďalších výhod. Odvetraná fasáda zvyšuje celkový tepelný komfort budovy, znižuje vznik plesní, chráni obvodové steny pred vlhkosťou, pred prehriatím a zabraňuje tepelným stratám. Cirkulácia vzduchu v medzipriestore odvetranej fasády ma pozitívne účinky na celkový užívateľský komfort.

V prípade, že sa rozhodnete pre investíciu do prevetrávanej fasády z kvalitných a nadčasových hliníkových materiálov s dlhou životnosťou treba sa obrátiť na odbornú spoločnosť. Je veľmi dôležité, aby dodávateľská spoločnosť mala skúsenosti s poradenstvom, návrhom, projekciou, výrobou a montážou. K dodávke kvalitnej prevetrávanej fasády z hliníka je potrebné vypracovať technickú dokumentáciu (výrobnú dokumentáciu), technické a konštrukčné detaily, ktoré sú potrebné k správnemu návrhu prevetrávanej fasády.

Zároveň dodávateľ hliníkovej kazetovej fasády musí vypracovať technické a konštrukčné detaily aj napojenia prevetrávanej fasády na ďalšie nadväzujúce konštrukcie. Veľmi dôležité je aj strojné a technologické vybavenie spoločnosti, ktorá odvetranú fasádu vyrobí. Pozor na dodávateľov, ktorý nemajú správne profesionálne technológie a výrobné priestory. Montáž odvetranej fasády z hliníka by mala vykonať len odborne zaškolená spoločnosť a to podľa technickej dokumentácie a podľa vopred odsúhlasených konštrukčných detailov, ktoré vypracoval odborný dodávateľ. Pri výbere dodávateľa pre vašu kvalitnú odvetranú fasádu nezabúdajte na tieto rady a odporúčania. V opačnom prípade sa kľudne môže stať, že aj napriek vysokej kvalite použitých hliníkových  materiálov, čo je ich prirodzená vlastnosť všetko môže dopadnúť veľkým nezdarom. V takomto prípade, je náprava veľmi náročná a vo väčšine takýchto vzniknutých situácií, nie je už možné odvetranú fasádu opraviť do takého stavu, aby spĺňala všetky pôvodné vlastnosti a očakávania.

NEZABÚDAJTE : VŠETKO JE O DETAILOCH !!!! A preto sa radšej obráťte na odborné a osvedčené spoločnosti so stabilným zázemím a skúsenosťami.

VERTIKÁLNE KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

HORIZONTÁLNE KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

KOMBINOVANÉ KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

PRIESTOROVÉ KLADENIE

odvetrané fasády kladenie