fbpx Skip to main content
search

Odvetrané fasády | Prevetrávané fasády

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ kvalitnú hliníkovú fasádu ?

PORADÍME VÁM !

Odvetraná fasáda alebo prevetrávaná fasáda z kvalitných hliníkových materiálov pôsobí nadčasovo, elegantne a moderne. Hliník je pre svoje vynikajúce vlastnosti materiálom 21. storočia. Charakterizuje ho dlhá životnosť, vysoká odolnosť voči vplyvom vonkajšieho prostredia, nízka hmotnosť a pevnosť.  Hliník je kvalitný materiál pre takmer každú dizajnovú výzvu, veľkú alebo malú.

Skutočnú kvalitu odvetranej fasády z vysokokvalitného hliníka objavíte v detailoch. Detaily odvetranej fasády tvoria presné rohy, nárožia, nadpražia, ostenia ako aj napojenia hliníkovej fasády na ďalšie nadväzujúce konštrukcie. Tieto prvky prevetrávanej fasády, môžu byť vyrobené z jedného fasádneho dielca (fasádnej kazety) a tým získa takáto hliníková fasáda skutočnú hodnotu.  Žiadna moderná fasáda z iných materiálov nie je, taká dokonalá v detailoch rohov, nároží, ostení, atík a pod. ako je to pri odvetraných fasádach z kvalitného hliníka.

Odvetraná prevetrávaná fasáda je systém vonkajšieho plášťa objektu, ktorý je odsadený od hlavnej obvodovej steny objektu vytvorením medzipriestoru. Fasádny kazetový obklad je pripevnený na hlavnú obvodovú stenu pomocným hliníkovým roštom – podkonštrukciou.

Do vytvoreného medzipriestoru medzi hlavnú obvodovú stenu a hliníkovú fasádnu kazetu sa umiestňuje tepelná izolácia a to obvykle z minerálnej vlny. Tepelná izolácia z minerálnej vlny je pripevnená k hlavnej obvodovej steny vhodným kotviacim materiálom. Následne sa takto pripevnená tepelná izolácia k obvodovej stene ochráni špeciálnou ochrannou difúznou fóliou.

Vo vytvorenom medzipriestore prevetrávanej hliníkovej fasády dochádza k voľnej cirkulácii vzduchu tzv. „komínovému efektu“ zdola smerom nahor. Cirkuláciu vzduchu spôsobuje prirodzený atmosferický tlak závislý od nadmorskej výšky, sily vetrov a denných teplôt.

Kvalitná hliníková kazetová fasáda s prevetrávaným medzipriestorom má okrem estetickej hodnoty a dlhej životnosti aj mnoho ďalších výhod. Odvetraná fasáda zvyšuje celkový tepelný komfort budovy, znižuje vznik plesní, chráni obvodové steny pred vlhkosťou, pred prehriatím a zabraňuje tepelným stratám. Cirkulácia vzduchu v medzipriestore odvetranej fasády ma pozitívne účinky na celkový užívateľský komfort.

V prípade, že sa rozhodnete pre investíciu do prevetrávanej fasády z kvalitných a nadčasových hliníkových materiálov s dlhou životnosťou treba sa obrátiť na odbornú spoločnosť. Je veľmi dôležité, aby dodávateľská spoločnosť mala skúsenosti s poradenstvom, návrhom, projekciou, výrobou a montážou. K dodávke kvalitnej prevetrávanej fasády z hliníka je potrebné vypracovať technickú dokumentáciu (výrobnú dokumentáciu), technické a konštrukčné detaily, ktoré sú potrebné k správnemu návrhu prevetrávanej fasády.

Zároveň dodávateľ hliníkovej kazetovej fasády musí vypracovať technické a konštrukčné detaily aj napojenia prevetrávanej fasády na ďalšie nadväzujúce konštrukcie. Veľmi dôležité je aj strojné a technologické vybavenie spoločnosti, ktorá odvetranú fasádu vyrobí. Pozor na dodávateľov, ktorý nemajú správne profesionálne technológie a výrobné priestory. Montáž odvetranej fasády z hliníka by mala vykonať len odborne zaškolená spoločnosť a to podľa technickej dokumentácie a podľa vopred odsúhlasených konštrukčných detailov, ktoré vypracoval odborný dodávateľ. Pri výbere dodávateľa pre vašu kvalitnú odvetranú fasádu nezabúdajte na tieto rady a odporúčania. V opačnom prípade sa kľudne môže stať, že aj napriek vysokej kvalite použitých hliníkových  materiálov, čo je ich prirodzená vlastnosť všetko môže dopadnúť veľkým nezdarom. V takomto prípade, je náprava veľmi náročná a vo väčšine takýchto vzniknutých situácií, nie je už možné odvetranú fasádu opraviť do takého stavu, aby spĺňala všetky pôvodné vlastnosti a očakávania.

VERTIKÁLNE KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

HORIZONTÁLNE KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

KOMBINOVANÉ KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

PRIESTOROVÉ KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

NEZABÚDAJTE... VŠETKO JE O DETAILOCH ! A preto sa radšej obráťte na odborné a osvedčené spoločnosti so stabilným zázemím a skúsenosťami.

odvetraná fasáda