fbpx Skip to main content
search

Prevetrávaná fasáda z hliníka a moderná presklená fasáda – súčasť modernej architektúry

V súčasnosti sa kladie vysoký dôraz na moderný a nadčasový vzhľad budov. Väčšina úspešných investorov chce, aby budova vyzerala skutočne moderne aj o pár rokov. Neodmysliteľnou súčasťou materiálového zloženia moderných a nadčasových fasád 21. storočia je oceľ, hliník a sklo.

Oceľ, hliník a sklo sú materiály overené storočím a charakterizuje ich vysoká odolnosť voči vplyvom vonkajšieho prostredia, dlhá životnosť a pevnosť. Hlavne z týchto dôvodov sú tieto TOP materiály používané pre výrobu dizajnových , bezúdržbových, nadčasových a jedinečných fasád.
Spoločnosť AVG group, a.s. patrí medzi najznámejších domácich výrobcov a dodávateľov pre oceľové konštrukcie, prevetrávané fasády z hliníka, hliníkové okná a dvere, fasádne systémy, presklené interiérové steny.
Prevetrávaná fasáda z hliníka presklená fasáda a moderné fasádne systémy od AVG GROUP sú vyhľadávané investormi, projektantami, architektami a stavebnými spoločnosťami pre vysokú kvalitu prevedenia, nadčasový dizajn a ponúkané služby v oblasti technického poradenstva a vypracovanie konštrukčných detailov a výrobno-montážnych dokumentácií.

AVG GROUP - Prevetrávaná fasáda z hliníka a presklená fasáda je originálne riešenie pre takmer každú dizajnovú výzvu – „veľkú alebo malú“

Prevetrávaná fasáda

Prevetrávaná fasáda z hliníka AVG

Prevetrávaná fasáda z hliníka od AVG v originálnom prevedení je skutočná kvalita na dlhý čas. Presnosť prevetrávanej hliníkovej fasády AVG objavíte v detailoch. Pravé detaily originálu fasády AVG tvoria presné rohy, nadpražia, ostenia, nárožia a prepojenia fasády na ďalšie konštrukcie.

Originálna prevetrávaná hliníková fasáda AVG má jedinečnú dokonalosť v detailoch a aj preto sa väčšina investorov, projektantov rozhodne pre fasádu z kvalitného hliníka. Samozrejmosťou spoločnosti AVG je kvalitne vypracovaná dokumentácia technických a konštrukčných detailov ako aj výrobná a montážna dokumentácia. Prevetrávaná hliníková fasáda AVG je nehorľavá a má triedu reakcie na oheň A1.

To znamená, že sa jedná o najlepší a najbezpečnejší typ fasády, ktorá nehorí a nedymí. Najvyššia požiarna odolnosť v triede A1 prevetrávaných hliníkových fasád AVG chráni život ľudí a majetok.

Presklená fasáda

Moderná presklená fasáda AVG

V súčasnosti si už asi nevieme predstaviť moderný objekt alebo budovu, ktorá by nemala presklenú fasádu.

Moderná presklená fasáda od výrobcu AVG býva súčasťou väčšiny objektov a montovaných oceľových hál, ktoré taktiež vyrába spoločnosť AVG GROUP.

Pre väčšinu objektov, budov a montovaných hál je presklená fasáda dominantným architektonickým stvárnením celkového riešenia investičného zámeru. Jednoducho povedané, zabudnite na modernú budovu bez kvalitnej presklenej fasády.

Presklené fasády, hliníkové okná a dvere od AVG GROUP- NAJVYŠŠIA SYSTÉMOVÁ KVALITA OVERENÁ TRADÍCIOU NAŠEJ VÝROBY pre projektové riešenia modernej výstavby.

Hliníkové okná a dvere

Hliníkové okná a hliníkové dvere AVG

Hliníkové okná a dvere z výroby AVG spĺňajú všetky náročné požiadavky súčasnej modernej architektúry ako aj požiadavky pre najvyššiu certifikovanú kvalitu .

Kvalitné hliníkové okná a dvere priamo z výroby AVG sú vysokou estetickou hodnotou každého objektu a vytvárajú aj celkovú priestorovú atmosféru.

Do hliníkových okien a dverí môžu byť priamo vo výrobe AVG nainštalované inteligentné technológie, ktoré zabezpečujú komfort ovládania okien a dverí ako aj bezpečnosť a monitorovanie pred prípadným neželaným a násilným vniknutím do objektu.

Oceľové konštrukcie

Oceľové konštrukcie AVG

Oceľové konštrukcie AVG vyrábané v certifikovanej výrobe  AVG GROUP sú taktiež súčasťou modernej investičnej výstavby.

Oceľové konštrukcie sú veľmi často nosným prvkom napríklad pre pomocné konštrukčné systémy prevetrávaných fasád, hliníkových okien a dverí alebo presklených fasád.
Najčastejšie však oceľové konštrukcie tvoria moderný oceľový skelet budovy, objektu alebo oceľovej haly. Oceľové stavby AVG patria k najobľúbenejším systémovým riešeniam pre rôzne využitie v sektore kancelárskych a obchodných budov, predajných hál, autosalónov a motosalónov, hál pre obchodné centrá. Moderné oceľové konštrukcie AVG môžu byť, taktiež vhodne zapracované do interiérového riešenia stavby. Oceľové konštrukcie spoločne s modernými fasádami od výrobcu AVG GROUP sú neoddeliteľnou súčasťou modernej výstavby dneška.

Výroba oceľových konštrukcií AVG – certifikovaný výrobný závod

Technická dokumentácia

Technická dokumentácia a konštrukčné detaily od AVG

Úspech realizácie, očakávaný výsledok, bezproblémové dlhodobé užívateľské vlastnosti, a zaručenú životnosť je možné dosiahnuť výlučne len vtedy, keď výrobca, dodávateľ a montážna firma vypracuje pre jednotlivé dodávky kvalitnú a podrobnú technickú dokumentáciu a stavebné konštrukčné detaily.

Ak súčasťou dodávky nie je pre také náročné a kvalitné systémy akými sú hliníkové prevetrávané fasády, hliníkové okná a dvere, presklené fasády, slnolami a tieniaca technika, oceľové konštrukcie a iné moderné systémy vypracovaná podrobná technická dokumentácia a konštrukčné detaily, tak na kvalitu dodávaných riešení, bezproblémové dlhodobé užívateľské vlastnosti, zaručenú životnosť, úspech realizácie a očakávaný výsledok rovno zabudnite.  

Prečo ?

Prevetrávaná fasáda z hliníka presklená fasáda a všetky moderné systémy používané v súčasnosti pri výstavbe z materiálov, ktorými sú oceľ, hliník a sklo, sú vlastne výrobky spracované na strojárenských technológiách a obrábacích centrách. Ich kvalitná inštalácia – montáž, zabudovanie do stavby si vyžaduje vypracovať veľmi kvalitnú a podrobnú technickú dokumentáciu a konštrukčné detaily. Nejedná sa o štyri výkresy alebo nejaký detail nakreslený rukou na papier formátu A4. Technickú dokumentáciu a konštrukčné detaily pre moderné systémy tvoria desiatky alebo aj stovky výkresov, ktoré vypracujú pracovníci technických oddelení. Podľa takejto dokumentácie sa výrobky navrhujú, vyrábajú, napájajú na nadväzujúce stavebné konštrukcie a aj montujú v správnym technologickým postupom.

Bez takejto dôležitej a skutočne nenahraditeľnej dokumentácie sa jedná vo veľa prípadoch výrobcov, samonávrhárov, znalcov na všetky stavebné dodávky a montážnej firmy typu – nie je žiadny problém – veď také sme už veľakrát robili, o čistú improvizáciu a to od A po Z.

Detail napojenia parepatu okna k fasáde

Detail atiky prevetrávanej fasády z acp

Detail napojenia ostenia okna

Veľa krát ani platiaci investor nevie čo sa deje za jeho chrbtom. Veľa rôznych stavebných spoločností na úkor zvyšovania svojho zisku vyberá dodávateľov systémov, ktorý nespĺňajú ani základné predpoklady pre výrobu a montáž takýchto náročných dodávok. Nekvalita,  nedodržiavanie technologických postupov a improvizácia nenechajú na seba dlho čakať. Niekedy sa už počas výstavby zistí, že je veľký problém. Pravdaže pre rozpracované riešenie a katastrofálny výber dodávateľa s improvizovanou montážou už nikomu nezostáva nič iné len rozbehnutý vlak nasmerovať do cieľovej stanice. Aký výsledok môže očakávať investor a užívateľ ?  Tipnite si ?

Aj preto veľa investorov a užívateľov stavieb, objektov, budov dôkladne vyberá , prípadne aj spoločne so stavebnou firmou dodávateľov moderných systémov. Investori a užívatelia sa podrobne informujú o dodávaných riešeniach a dodržaní všetkých správnych postupov pre dodávané systémy.

Čo je to technická dokumentácia a konštrukčné detaily ?

AVG GROUP dodržiava a dáva veľký dôraz na celkový priebeh dodávky moderných systémov a to dodržiavaním správnych technologických postupov v celom procese zákazky. Od správneho návrhu riešení, výrobu a odbornú montáž. Na celý proces zákazky sú vypracované všetky stupne dokumentácií.

Návrhy
AVG

Vypracujeme technickú dokumentáciu navrhovaného riešenia. Navrhované riešenie je možné pripomienkovať a môže sa k nemu vyjadriť architekt, projektant, investor, užívateľ alebo stavebná spoločnosť. Technická dokumentácia návrhu sa následne upraví podľa návrhov a pripomienok zúčastnených strán.

Realizačná dokumentácia
AVG

Vypracujeme súbor technických riešení a stavebných konštrukčných detailov pre odsúhlasené riešenia. Realizačná dokumentácia AVG s technickými a stavebnými a konštrukčnými detailami zaručí, že riešenia, výrobky a systémy budú dodávané správne a bez chýb.

Výrobná dokumentácia
AVG

Veľký dôraz je kladený na kvalitnú prípravu výroby. Výroba moderných riešení výrobkov realizuje podľa výrobnej technickej dokumentácia.

Táto výrobná dokumentácie slúži väčšinou pre potreby dodávateľa – výrobcu.

Kvalitná výrobná dokumentácia je nevyhnutná pre kvalitný výrobný proces výrobkov správnymi technologickými postupmi

Montážna dokumentácia
AVG

Aj kvalitne vyrobený a navrhnutý výrobok môže zničiť montáž bez montážnej dokumentácie. Kvalitná odborná montáž je 50% úspechu na celkovom výsledku. Ak si myslíte, že to nie je pravda a že na 50% celkového výsledku sa nemôže spolupodieľať montáž a inštalácia výrobkov na stavbe, tak sa veľmi mýlite.
Neodborná montáž bez montážnej dokumentácie zničí aj najkvalitnejšie výrobky a moderné fasádne riešenia a to navždy. V takýchto prípadoch je náprava a oprava veľmi náročná. Vo väčšine takýchto situácií nie je možné zjednať, takmer žiadnu nápravu a všetky pôvodné očakávania a vlastnosti budú nenávratne preč.

Montáž
AVG

Je nevyhnutný základ toho, aby boli dodržané všetky technologické postupy pre inštaláciu všetkých systémov dodávaných spoločnosťou AVG GROUP.

Montážnu dokumentáciu AVG tvoria presné montážne detaily, postupy s presným výpisom originálneho montážneho príslušenstva.

Podľa montážnej dokumentácie, ktorá je vypracovaná spoločnosťou AVG GROUP je montovaný každý dielec systému moderných fasádnych riešení.

Dvojpodlažná rámová konštrukcia administratívnej budovy
Dvojloďová priehradová konštrukcia výrobnej haly

Dodržaním všetkých postupov vie výrobca a dodávateľ AVG GROUP zaručiť úspech realizácie, očakávaný výsledok, bezproblémové dlhodobé užívateľské vlastnosti a dlhú životnosť moderných systémových riešení. Sme jednotka na trhu.

NEZABÚDAJTE : VŠETKO JE O DETAILOCH ! A preto sa radšej obráťte na odbornú a overenú spoločnosť AVG GROUP so stabilným zázemím a skúsenosťami.