fbpx Skip to main content
search

NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

its very easy
Navrhovanie oceľových konštrukcií, statika oceľových konštrukcií pre oceľové haly a montované budovy má v súčasnosti veľký význam nakoľko trend výstavby objektov sa rýchlo presúva od tradičných stavieb k modernej prefabrikovanej výstavbe. Projekt statiky oceľových konštrukcií v kvalitnom návrhu montovanej haly alebo budovy určí ich hlavné konštrukčné riešenie.

AVG GROUP | Oceľové haly a stavby z ocele – „PRIESTOR PRE VÁŠ BIZNIS“

STATIKA A NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Statika oceľových konštrukcií a navrhovanie oceľových konštrukcií sa v súčasnosti realizuje modernými výpočtovými softvérmi. Moderná výpočtová technika a softvér umožňujú statikom a projektantom v AVG GROUP realizovať statické výpočty pre oceľové konštrukcie aj v priestorovom 3D prevedení.

Veľmi dôležité pre návrh haly alebo budovy sú kvalitné vstupné údaje, ktoré zahŕňajú napríklad architektonické riešenie, stavebno-dispozičné požiadavky, zaťaženie podláh, zaťaženie strešných a vodorovných konštrukcií, hmotnosť materiálových skladieb a stavebných systémov (strešné plášte, obvodové plášte, priečky, podhľady).

Dôležité sú aj informácie o technológiách, ktoré budú umiestené v montovaných halách alebo budovách, kde je potrebné špecifikovať ich rozmer, hmotnosť a prípadne aj dynamické zaťaženie vyvolané ich prevádzkou a podobne.

Statická schéma haly AVG | Statika oceľovej konštrukcie | Oceľové haly AVG = 100% ORIGINÁL

NÁVRH HALY A PROJEKT STATIKY

Návrh haly a projekt statiky je náročná a zložitá problematika, ktorá si skutočne vyžaduje dlhoročné odborné skúsenosti. AVG GROUP má veľkým množstvom realizácií overené riešenia pre statické schémy hál ako aj statické výpočty pre oceľové konštrukcieoceľové haly.

Statická schéma haly AVG má základ našej tradície vo vlastnom certifikovanom výrobnom závode AVG GROUP v ktorom vyrábame oceľové haly, stavby z ocele, oceľové budovy, oceľové konštrukcieoceľové zvárané väzníky, oceľové priehradové väzníky,  pomocné oceľové konštrukcie, zámočnícke oceľové konštrukcie a zámočnícke výrobky, oceľové schody, zábradlia, ochranné bariéry, konzoly pre inštalácie, výlezné rebríky, reklamné bannery a pútače, pochôdzne plošiny a podobne.

AVG GROUP zároveň vyrába moderné kvalitné presklené fasády (klasické, pološtrukturálne, štrukturálne), hliníkové kazetové fasády, hliníkové okná, hliníkové dvere, odvetrané fasády, interiérové priečky zo skla, hliníkové slnolamy, protipožiarne okná a protipožiarne dvere a moderné fasády z hliníka.

AVG GROUP –„100% ORIGINÁL HALY AVG“

NAVRHOVANIE KONŠTRUKCIÍ

Navrhovanie konštrukcií, statika oceľových konštrukcií a skúsenosti výrobcu AVG GROUP ponúkajú statické schémy hál, ktorým dôveruje množstvo projekčných kancelárií, architektonických kancelárií a investorov. Správny návrh haly určí okrem technických vlastností oceľovej haly a montovanej budovy aj jej funkčnosť s bezproblémové využitie.

Statika haly a budovy zohľadňuje celkové technické riešenie z ktorého sa vypracujú ďalšie nadväzujúce dôležité dokumentácie. Jednou z nadväzujúcich dokumentácií je návrh zakladania stavby.

Obvykle platí, že moderné oceľové haly AVG a montované budovy z ocele sa zakladajú na základové pätky. Základové betónové pätky sú osadené v zemi. Betónová pätka je vystužená oceľovými armovacími profilmi. Rozmer a tvar základovej pätky určí pomer síl, ktoré vytvorí nosná konštrukcia oceľovej haly alebo budovy.

Skúsený statik, ktorý navrhuje montované haly a budovy môže určiť aj spôsob optimálneho vyhotovenia základových pätiek a to prepočtom síl smerom na základy, ktoré môže čiastočne zachytiť v nosnej konštrukcii objektu. Takéto projektové riešenia a analýzy sú veľmi dôležité a netreba ich podceňovať, nakoľko v konečnom dôsledku tvoria celkovú cenu objektu.

DBAJTE NA ODBORNOSŤ A SKÚSENOSTI | VŽDY SA OBRÁŤTE NA ODBORNÍKOV – „stojí to za to“

VÝBER STAVBY

Stáva sa, že veľmi veľa investorov vyberá stavbu podľa ceny nejakej konštrukcie haly. Nedostatočné požiadavky z neznalosti tejto problematiky z obstarávania haly alebo budovy bez odborného vysvetlenia a diskusie môžu celý projekt poriadne skomplikovať a v konečnom dôsledku aj predražiť. Investícia do montovanej haly alebo budovy je pre mnohých zákazníkov jedno z významných životných rozhodnutí.

Neodborný výber konštrukčného systému oceľovej haly môže dopadnúť aj tak, že všetky pôvodné očakávania „z výhodnej kúpy“ sa rýchlo rozplynú. Statické schémy hál, ktoré môžu byť ponúkané rôznymi dodávateľmi nemusia byť tak výhodné ako na začiatku vyzerajú. Niektoré riešenia môžu v sebe skrývať vážne nedostatky. Veľmi často sa stáva, že takéto riešenie sú technicky nedopracované a vôbec sa nezaoberajú dôležitými nadväznosťami na zakladanie stavby (základy), pomocnými oceľovými konštrukciami pre výplne otvorov a technológie alebo požiarnymi predpismi a normami.

Správna statická schéma haly súvisí so zakladaním haly (základy, základové pätky), s pomocnými oceľovými konštrukciami pre upevnenie strešného a fasádneho plášťa, s prídavnými konštrukciami pre upevnenie okien, dverí, presklených fasáda, technológií a podobne.

Pesklené fasády (klasické, pološtrukturálne, štrukturálne)

Hliníkové kazetové fasády

Hliníkové okná a dvere

Interiérové presklené steny a priečky

Hliníkové slnolamy

AVG GROUP | VYRÁBAME A NAVRHUJEME HALY NA 1000 SPÔSOBOV

HALY OD AVG

AVG GROUP navrhuje a vyrába oceľové haly AVG, moderné budovy, strešné a fasádne systémy. Tradícia našej spoločnosti AVG GROUP je overená veľkým množstvom zrealizovaných projektov na Slovensku v Česku a zahraničí. Aj preto sa väčšina zákazníkov a investorov rozhodla pre oceľové haly, budovy a fasády AVG.

AVG GROUP ponúka služby pre investorov, zákazníkov a projektantov v odbornej oblasti problematiky, ktorou je navrhovanie konštrukcií v najširšom rozsahu:

detail spoju ocelovej konstrukcie

statika oceľových konštrukcií

projektova dokumentacia k hale

projekt statiky haly

oceľová konštrukcia

projekt statiky oceľových konštrukcií

navrh haly

navrhovanie hál

dielenská dokumentácia pre oceľové konštrukcie

projektova dokumentacia k hale

výrobná dokumentácia pre oceľové konštrukcie

axonometria ocelovej haly

statické schémy hál a budov

projekcia

statické výpočty pre fasádne systémy

AVG GROUP „EXPERT NA HALY“ prináša vašim projektom a investíciám systémovo najlepšie riešenia, ktoré sú overené v našej certifikovanej výrobe.  Správny odborný a bezpečný návrh haly priamo spoločne s našou výrobou AVG a technickým oddelením skúsených konštruktérov  vám prinesie skutočne najvyššie očakávania a spokojnosť.

AVG HALOVÉ OBJEKTY - „VYRÁBAME A DODÁVAME PRE MALÉ a VEĽKÉ PROJEKTY“

oceľové konštrukcie