fbpx
Category

Blog

Prevetrávaná fasáda z hliníka a moderná presklená fasáda – súčasť modernej architektúry

By Blog

V súčasnosti sa kladie vysoký dôraz na moderný a nadčasový vzhľad budov. Väčšina úspešných investorov chce, aby budova vyzerala skutočne moderne aj o pár rokov. Neodmysliteľnou súčasťou materiálového zloženia moderných a nadčasových fasád 21. storočia je oceľ, hliník a sklo.

Oceľ, hliník a sklo sú materiály overené storočím a charakterizuje ich vysoká odolnosť voči vplyvom vonkajšieho prostredia, dlhá životnosť a pevnosť. Hlavne z týchto dôvodov sú tieto TOP materiály používané pre výrobu dizajnových , bezúdržbových, nadčasových a jedinečných fasád.
Spoločnosť AVG group, a.s. patrí medzi najznámejších domácich výrobcov a dodávateľov pre oceľové konštrukcie, prevetrávané fasády z hliníka, hliníkové okná a dvere, fasádne systémy, presklené interiérové steny.
Prevetrávaná fasáda z hliníka presklená fasáda a moderné fasádne systémy od AVG GROUP sú vyhľadávané investormi, projektantami, architektami a stavebnými spoločnosťami pre vysokú kvalitu prevedenia, nadčasový dizajn a ponúkané služby v oblasti technického poradenstva a vypracovanie konštrukčných detailov a výrobno-montážnych dokumentácií.

AVG GROUP - Prevetrávaná fasáda z hliníka a presklená fasáda je originálne riešenie pre takmer každú dizajnovú výzvu – „veľkú alebo malú“

Prevetrávaná fasáda

Prevetrávaná fasáda z hliníka AVG

Prevetrávaná fasáda z hliníka od AVG v originálnom prevedení je skutočná kvalita na dlhý čas. Presnosť prevetrávanej hliníkovej fasády AVG objavíte v detailoch. Pravé detaily originálu fasády AVG tvoria presné rohy, nadpražia, ostenia, nárožia a prepojenia fasády na ďalšie konštrukcie.

Originálna prevetrávaná hliníková fasáda AVG má jedinečnú dokonalosť v detailoch a aj preto sa väčšina investorov, projektantov rozhodne pre fasádu z kvalitného hliníka. Samozrejmosťou spoločnosti AVG je kvalitne vypracovaná dokumentácia technických a konštrukčných detailov ako aj výrobná a montážna dokumentácia. Prevetrávaná hliníková fasáda AVG je nehorľavá a má triedu reakcie na oheň A1.

To znamená, že sa jedná o najlepší a najbezpečnejší typ fasády, ktorá nehorí a nedymí. Najvyššia požiarna odolnosť v triede A1 prevetrávaných hliníkových fasád AVG chráni život ľudí a majetok.

Presklená fasáda

Moderná presklená fasáda AVG

V súčasnosti si už asi nevieme predstaviť moderný objekt alebo budovu, ktorá by nemala presklenú fasádu.

Moderná presklená fasáda od výrobcu AVG býva súčasťou väčšiny objektov a montovaných oceľových hál, ktoré taktiež vyrába spoločnosť AVG GROUP.

Pre väčšinu objektov, budov a montovaných hál je presklená fasáda dominantným architektonickým stvárnením celkového riešenia investičného zámeru. Jednoducho povedané, zabudnite na modernú budovu bez kvalitnej presklenej fasády.

Presklené fasády, hliníkové okná a dvere od AVG GROUP- NAJVYŠŠIA SYSTÉMOVÁ KVALITA OVERENÁ TRADÍCIOU NAŠEJ VÝROBY pre projektové riešenia modernej výstavby.

Hliníkové okná a dvere

Hliníkové okná a hliníkové dvere AVG

Hliníkové okná a dvere z výroby AVG spĺňajú všetky náročné požiadavky súčasnej modernej architektúry ako aj požiadavky pre najvyššiu certifikovanú kvalitu .

Kvalitné hliníkové okná a dvere priamo z výroby AVG sú vysokou estetickou hodnotou každého objektu a vytvárajú aj celkovú priestorovú atmosféru.

Do hliníkových okien a dverí môžu byť priamo vo výrobe AVG nainštalované inteligentné technológie, ktoré zabezpečujú komfort ovládania okien a dverí ako aj bezpečnosť a monitorovanie pred prípadným neželaným a násilným vniknutím do objektu.

Oceľové konštrukcie

Oceľové konštrukcie AVG

Oceľové konštrukcie AVG vyrábané v certifikovanej výrobe  AVG GROUP sú taktiež súčasťou modernej investičnej výstavby.

Oceľové konštrukcie sú veľmi často nosným prvkom napríklad pre pomocné konštrukčné systémy prevetrávaných fasád, hliníkových okien a dverí alebo presklených fasád.
Najčastejšie však oceľové konštrukcie tvoria moderný oceľový skelet budovy, objektu alebo oceľovej haly. Oceľové stavby AVG patria k najobľúbenejším systémovým riešeniam pre rôzne využitie v sektore kancelárskych a obchodných budov, predajných hál, autosalónov a motosalónov, hál pre obchodné centrá. Moderné oceľové konštrukcie AVG môžu byť, taktiež vhodne zapracované do interiérového riešenia stavby. Oceľové konštrukcie spoločne s modernými fasádami od výrobcu AVG GROUP sú neoddeliteľnou súčasťou modernej výstavby dneška.

Výroba oceľových konštrukcií AVG – certifikovaný výrobný závod

Technická dokumentácia

Technická dokumentácia a konštrukčné detaily od AVG

Úspech realizácie, očakávaný výsledok, bezproblémové dlhodobé užívateľské vlastnosti, a zaručenú životnosť je možné dosiahnuť výlučne len vtedy, keď výrobca, dodávateľ a montážna firma vypracuje pre jednotlivé dodávky kvalitnú a podrobnú technickú dokumentáciu a stavebné konštrukčné detaily.

Ak súčasťou dodávky nie je pre také náročné a kvalitné systémy akými sú hliníkové prevetrávané fasády, hliníkové okná a dvere, presklené fasády, slnolami a tieniaca technika, oceľové konštrukcie a iné moderné systémy vypracovaná podrobná technická dokumentácia a konštrukčné detaily, tak na kvalitu dodávaných riešení, bezproblémové dlhodobé užívateľské vlastnosti, zaručenú životnosť, úspech realizácie a očakávaný výsledok rovno zabudnite.  

Prečo ?

Prevetrávaná fasáda z hliníka presklená fasáda a všetky moderné systémy používané v súčasnosti pri výstavbe z materiálov, ktorými sú oceľ, hliník a sklo, sú vlastne výrobky spracované na strojárenských technológiách a obrábacích centrách. Ich kvalitná inštalácia – montáž, zabudovanie do stavby si vyžaduje vypracovať veľmi kvalitnú a podrobnú technickú dokumentáciu a konštrukčné detaily. Nejedná sa o štyri výkresy alebo nejaký detail nakreslený rukou na papier formátu A4. Technickú dokumentáciu a konštrukčné detaily pre moderné systémy tvoria desiatky alebo aj stovky výkresov, ktoré vypracujú pracovníci technických oddelení. Podľa takejto dokumentácie sa výrobky navrhujú, vyrábajú, napájajú na nadväzujúce stavebné konštrukcie a aj montujú v správnym technologickým postupom.

Bez takejto dôležitej a skutočne nenahraditeľnej dokumentácie sa jedná vo veľa prípadoch výrobcov, samonávrhárov, znalcov na všetky stavebné dodávky a montážnej firmy typu – nie je žiadny problém – veď také sme už veľakrát robili, o čistú improvizáciu a to od A po Z.

Detail napojenia parepatu okna k fasáde

Detail atiky prevetrávanej fasády z acp

Detail napojenia ostenia okna

Veľa krát ani platiaci investor nevie čo sa deje za jeho chrbtom. Veľa rôznych stavebných spoločností na úkor zvyšovania svojho zisku vyberá dodávateľov systémov, ktorý nespĺňajú ani základné predpoklady pre výrobu a montáž takýchto náročných dodávok. Nekvalita,  nedodržiavanie technologických postupov a improvizácia nenechajú na seba dlho čakať. Niekedy sa už počas výstavby zistí, že je veľký problém. Pravdaže pre rozpracované riešenie a katastrofálny výber dodávateľa s improvizovanou montážou už nikomu nezostáva nič iné len rozbehnutý vlak nasmerovať do cieľovej stanice. Aký výsledok môže očakávať investor a užívateľ ?  Tipnite si ?

Aj preto veľa investorov a užívateľov stavieb, objektov, budov dôkladne vyberá , prípadne aj spoločne so stavebnou firmou dodávateľov moderných systémov. Investori a užívatelia sa podrobne informujú o dodávaných riešeniach a dodržaní všetkých správnych postupov pre dodávané systémy.

Čo je to technická dokumentácia a konštrukčné detaily ?

AVG GROUP dodržiava a dáva veľký dôraz na celkový priebeh dodávky moderných systémov a to dodržiavaním správnych technologických postupov v celom procese zákazky. Od správneho návrhu riešení, výrobu a odbornú montáž. Na celý proces zákazky sú vypracované všetky stupne dokumentácií.

Návrhy
AVG

Vypracujeme technickú dokumentáciu navrhovaného riešenia. Navrhované riešenie je možné pripomienkovať a môže sa k nemu vyjadriť architekt, projektant, investor, užívateľ alebo stavebná spoločnosť. Technická dokumentácia návrhu sa následne upraví podľa návrhov a pripomienok zúčastnených strán.

Realizačná dokumentácia
AVG

Vypracujeme súbor technických riešení a stavebných konštrukčných detailov pre odsúhlasené riešenia. Realizačná dokumentácia AVG s technickými a stavebnými a konštrukčnými detailami zaručí, že riešenia, výrobky a systémy budú dodávané správne a bez chýb.

Výrobná dokumentácia
AVG

Veľký dôraz je kladený na kvalitnú prípravu výroby. Výroba moderných riešení výrobkov realizuje podľa výrobnej technickej dokumentácia.

Táto výrobná dokumentácie slúži väčšinou pre potreby dodávateľa – výrobcu.

Kvalitná výrobná dokumentácia je nevyhnutná pre kvalitný výrobný proces výrobkov správnymi technologickými postupmi

Montážna dokumentácia
AVG

Aj kvalitne vyrobený a navrhnutý výrobok môže zničiť montáž bez montážnej dokumentácie. Kvalitná odborná montáž je 50% úspechu na celkovom výsledku. Ak si myslíte, že to nie je pravda a že na 50% celkového výsledku sa nemôže spolupodieľať montáž a inštalácia výrobkov na stavbe, tak sa veľmi mýlite.
Neodborná montáž bez montážnej dokumentácie zničí aj najkvalitnejšie výrobky a moderné fasádne riešenia a to navždy. V takýchto prípadoch je náprava a oprava veľmi náročná. Vo väčšine takýchto situácií nie je možné zjednať, takmer žiadnu nápravu a všetky pôvodné očakávania a vlastnosti budú nenávratne preč.

Montáž
AVG

Je nevyhnutný základ toho, aby boli dodržané všetky technologické postupy pre inštaláciu všetkých systémov dodávaných spoločnosťou AVG GROUP.

Montážnu dokumentáciu AVG tvoria presné montážne detaily, postupy s presným výpisom originálneho montážneho príslušenstva.

Podľa montážnej dokumentácie, ktorá je vypracovaná spoločnosťou AVG GROUP je montovaný každý dielec systému moderných fasádnych riešení.

Dvojpodlažná rámová konštrukcia administratívnej budovy
Dvojloďová priehradová konštrukcia výrobnej haly

Dodržaním všetkých postupov vie výrobca a dodávateľ AVG GROUP zaručiť úspech realizácie, očakávaný výsledok, bezproblémové dlhodobé užívateľské vlastnosti a dlhú životnosť moderných systémových riešení. Sme jednotka na trhu.

NEZABÚDAJTE : VŠETKO JE O DETAILOCH ! A preto sa radšej obráťte na odbornú a overenú spoločnosť AVG GROUP so stabilným zázemím a skúsenosťami.

oceľová hala

OCEĽOVÁ HALA AVG A JEJ VÝHODY | VÝROBA MODERNÝCH MONTOVANÝCH BUDOV AVG

By Blog, Uncategorized

OCEĽOVÁ MONTOVANÁ HALA AVG a jej výroba | VÝROBA MONTOVANÝCH HÁL AVG Z OCELE – rýchla a ekonomická výstavba hál a obchodno-administratívnych montovaných budov

AVG GROUP je najznámejším domácim výrobcom halových objektov a moderných montovaných budov. OCEĽOVÁ HALA AVG | VÝROBA HÁL a moderná budova AVG sú vyrobené vo vlastnom  certifikovanom závode podľa prísnych technických noriem a podnikových smerníc. Výroba hál AVG GROUP s tradíciou a silné domáce zázemie vo výrobe moderných oceľových konštrukcií a originálnych fasádnych systémov je zárukou pre väčšinu projektantov, architektov, stavebných spoločností a investorov, ktorý sa rozhodnú pre spoluprácu s AVG GROUP.

its very easy

Výroba oceľových montovaných hál AVG a moderných budov „NA TISÍC SPÔSOBOV“ z vlastnej certifikovanej výroby CE.

Výroba oceľových montovaných hál AVG a moderných objektov vie navrhnúť a vyrobiť halu alebo budovu pre akýkoľvek investičný zámer alebo projekt. Montované oceľové haly AVG a moderné budovy sú navrhované podľa individuálnej požiadavky architektov, projektantov, investorov alebo stavebných spoločností. Navrhované a odporúčané riešenia zohľadňujú presné požiadavky na riešenia. OCEĽOVÁ HALA AVG | VÝROBA HÁL najlepšie konštrukčné riešenia, ktoré ponúka spoločnosť AVG.

„AVG GROUP vie odporučiť pre projektantov, architektov, stavebné spoločnosti a zákazníkov najlepšie overené návrhy pre HALY NA TISÍC SPÔSOBOV“

Správne a optimálne návrhy halových objektov sú základom pre to, aby bol riešenia ekonomické. AVG GROUP ponúka najlepšie systémy montovaných oceľových hál a budov.  Najlepšie návrhy a riešenia, v ktorých je zohľadnená funkčnosť objektov prechádzajú na technické úseky AVG, aby boli byť dopracované všetky stupne technických dokumentácií a konštrukčných detailov.

Všetko je o detailoch. A preto sa architekti, projektanti a investori rozhodli spolupracovať so správnymi technickými riešeniami od AVG GROUP.

Skúsenosti z návrhov, výroby a výstavby montovaných oceľových hál AVG a moderných budov pre rôzne účely využitia objektov oceňuje väčšina projektantov, architektov, investorov a stavebných spoločností. Najlepšie projekčné kancelárie, architektonické ateliéri a a skúsení investori vedia, že správne riešenia, statické schémy, technické dokumentácie, konštrukčné dokumentácie a výrobné výkresy sú jediná možnosť preto, aby halový objekt alebo budova bol vyrobený a vystavaný správne, bez chýb a nedostatkov.
Všetky nadväzujúce konštrukcie, prípoje, pomocné konštrukcie a technicko-konštrukčné dokumentácie spolu s výrobnými výkresmi pre hlavné nosné oceľové konštrukcie, všetky pomocné konštrukcie, prípojové platne pre strešné opláštenie, svetlíky, moderné fasády, presklené fasády, okná, dvere a brány sú dopracované technickými oddeleniami AVG GROUP.
Tieto detaily sú nevyhnutné preto, aby boli pred zaradením objektu do plánovanej výroby AVG GROUP vyriešené všetky nadväznosti systémov použitých na hale alebo budove. Nadväzujúce konštrukcie je však potrebné detailne a technicky  správne navrhnúť. Správny návrh takýchto riešení si skutočne vyžaduje podrobné konštrukčné poznanie systémov vrátane materiálového zloženia. Správne návrhy technicko-konštrukčných riešení a detailov sú v AVG GROUP overené vlastnou výrobou a montážou oceľových montovaných hál a moderných budov.

Projektujte zodpovedne – „Bezpečne a bez rizika“

Za nezvládnuté detaily projektov v čase prípravy halového objektu alebo modernej budovy nikto nepochváli projekčnú spoločnosť, architektonický ateliér alebo stavebnú firmu.
Z nesprávnych, nedostatočne podrobných alebo vo veľa prípadoch žiadnych technicko-konštrukčných detailov vznikajú vážne problémy nielen v procese výroby hál, ale aj následne počas výstavby a montáže.
Finančné náklady na dopracovanie technicko-konštrukčných detailov v procese výroby objektu alebo až v procese jeho výstavby môžu vyrásť aj na viac ako 20 % z pôvodne očakávaných investičných nákladov.

V niektorých prípadoch nesprávnych postupov projektantov a architektov a ich nedoriešených návrhov a projektových dokumentácií, ktoré sa takto prejavia v čase montáže a výstavby objektov sú tak závažné na investičné náklady, že investor stavby žiada plnú výšku náhrady finančnej škody od projekčných a architektonických kancelárií aj v procese obchodných súdnych sporov podporovaných znaleckým dokazovaním.

Výroba hál AVG „Správny postup a príprava“

Úplné riešenie návrhu oceľovej montovanej haly AVG alebo montovanej budovy so všetkými správne doplnenými prípojmi, platňami, pomocnými konštrukciami a vyriešenými technicko-konštrukčnými detailami smeruje rovno na technické oddelenie prípravy pre výrobu. Z konečného zadania sa pripraví podrobná výrobná a technická dokumentácia nevyhnutná pre potrebu výroby a správnej montáže.

Výrobné a konštrukčné dokumentácie sú pripravované technickými oddeleniami, ktoré disponujú veľkými skúsenosťami z výroby a montáže halových objektov, oceľových konštrukcií, strešných a fasádnych opláštení, okien, dverí, presklených konštrukcií a interiérových presklených stien.

Výrobné a technické dokumentácie sú pripravené technickými oddeleniami AVG GROUP tak, aby bez problémov mohli byť vyrobené a objednané správne všetky dielce, komponenty alebo ďalšie nadväzujúce dodávky.

Výrobné haly AVG a moderné montované budovy sa vyrábajú z najkvalitnejších materiálov, ktorými sú hlavne kvalitná a pevná oceľ, vysokokvalitný hliník, sklo a prvotriedne izolačné materiály. Proces výroby je kontrolovaný nielen vnútropodnikovými smernicami, ale aj prísnymi zákonnými normami a výhláškami.

Po expedícii oceľovej montovanej haly AVG alebo montovanej budovy z výrobného závodu je objekt dopravený na stavenisko, kde prebieha odborná montáž pracovníkmi spoločnosti AVG GROUP.

Oceľové konštrukcie AVG

Strešné a fasádne opláštenia AVG

Hliníkové okná a dvere AVG

Presklené fasády AVG
(klasické, pološtrukturálne, štrukturálne)

Presklené steny a priečky AVG

Fasády z dizajnových hliníkových plechov AVG

Montáž oceľovej haly AVG alebo modernej budovy – „Nie je na náhodu“

Montáž oceľovej haly AVG alebo modernej budovy od spoločnosti AVG GROUP – „NIE JE NA NÁHODU“. Presný časový harmonogram prác a technologických postupov, ktoré sú overené dlhoročnou praxou a skúsenosťami pracovníkmi montáže AVG. Aj toto je zárukou, že dodávka kvalitných objektov AVG je garantovaná v celom procese od NÁVRHU – cez TVORBU TECHNICKEJ a VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE – cez VÝROBNÝ PROCES – až po PROFESIONÁLNU MONTÁŽ AVG“.  Takto overený postup je jedinou zárukou, že oceľová montovaná hala AVG, moderná budova alebo fasádne systémy budú skutočne veľa rokov plniť bez akýchkoľvek problémov svoju funkciu.

Montáž od AVG GROUP je skutočne jedinečná a nemáme žiadnu konkurenciu, ktorá by sa mohla čo len priblížiť k našej kvalite a správnym technologickým  a overeným postupom. Profesionálna montáž AVG je riadená prísnymi postupmi. Základom týchto podnikových montážnych noriem sú vypracované dokumentácie a výkresy pre montážne zostavy. Samozrejmosťou sú vypracované kompletné montážno-konštrukčné detaily pre všetky montované dielce, zostavy a položky. K tomu pochopiteľne patrí kvalitný personál, ktorý je zaškolený na odbornú kvalitnú montáž.
Až 50% úspechu dodávky v skutočnej kvalite je profesionálna montáž. Dôkazom toho sú poznatky z praxe, kde aj vysokokvalitný výrobok bol zničený nekvalitnou montážou, bez akejkoľvek prípravy, bez akejkoľvek montážnej dokumentácie, bez vhodného náradia a nástrojov.
V AVG GROUP nič „NIE JE NA NÁHODU“. Naša značka AVG má presné „Know-How“, ktoré oceňujú všetci vlastníci oceľových hál, moderných budov, fasádnych systémov od našej spoločnosti AVG GROUP.

Naším cieľom je spokojnosť zákazníka, ktorému môžeme odovzdať naše obrovské skúsenosti zo správneho návrhu riešenia – výroby – kvalitnej montáže.

Aj preto sa väčšina projektantov, architektov, stavebných spoločností a investorov rozhodne spolupracovať s AVG GROUP preto, aby dostali najvyššiu kvalitu oceľovej haly, modernej budovy alebo akejkoľvek fasády na našom trhu.

AVG GROUP – najlepšie riešenia – vlastná výroba – vlastná montáž – kvalitná dokumentácia – záruka a servis – Váš spoľahlivý partner!

logo AVG

MONTOVANÁ HALA AVG | MONTOVANÁ STAVBA AVG

By Blog, Uncategorized

MONTOVANÁ HALA AVG | MONTOVANÁ STAVBA Z OCELE AVG – rýchla a ekonomická výstavba hál a obchodno-administratívnych montovaných budov.

Montovaná hala AVG, montovaná stavba z ocele AVG je v súčasnosti trendom v kvalite, rýchlosti a hospodárne výhodnej výstavbe. Výstavba montovanej haly a výstavba montovanej stavby je najlepšie riešenie, ktoré je výhodnejšie ako klasické murované a betónové haly a objekty.

its very easy

Čo by ste mali vedieť, skôr ako začnete výstavbu takejto montovanej haly alebo montovanej budovy?

Využitie montovanej haly a montovanej budovy

Pred plánovaním investície do montovanej haly alebo montovanej budovy je potrebné posúdiť základný účel využívania objektov, ale určite aj možnosť ich využitia vo vzdialenejšej budúcnosti. Najlepšie rady a skúsenosti pri takomto plánovaní dlhodobého využívania haly a objektu vám poskytne výrobca hál a montovaných stavieb, ktorý dokonale pozná vlastný stavebný systém, ale aj skúsenosti z množstva realizácií pre rôzne účely využitia montovaných hál a montovaných stavieb. Montovaná oceľová hala na mieru a montovaná stavba z ocele od výrobcu hál a budov AVG, môže pri správnom projektovaní a zadaní, jednoducho a rýchlo zmeniť budúci účel využitia.

Oceľová konštrukcia montovanej haly a montovanej stavby

Kvalitné a moderné montované haly AVG a originálne montované stavby AVG sa vyrábajú z vysokokvalitnej pevnej ocele. Oceľové konštrukcie hál a montovaných stavieb AVG majú vynikajúce vlastnosti, ktoré sú hlavne pevnosť, pružnosť, nízka hmotnosť a vynikajúca tvárnosť. Statická pevnosť oceľových konštrukcií AVG a ich tvárnosť, umožňujú realizovať bez obmedzení montované oceľové haly a montované stavby AVG  jednoducho, rýchlo, bezpečne a hospodárne a to pre akékoľvek využitie.

Oceľové konštrukcie AVG pre výrobu všetkých hál AVG SYSTEM a montovaných stavieb AVG sú vyrobené v certifikovanej výrobe AVG podľa prísnych noriem z riadnych poctivých oceľových profilov, ktoré majú skutočnú hodnotu. Aj preto sa práve väčšina zákazníkov rozhodne investovať do poriadnej oceľovej haly alebo montovanej stavby z kvalitnej a pevnej ocele z certifikovanej výroby AVG GROUP.

Pozor však na „oceľové haly a montované budovy“ zo super ľahkých tenkostenných profilov. Hrúbka steny „tenkých profilov“ hlavných nosných stĺpov a strešných väzníkov týchto hál a objektov môže mať len hrúbku „0,80 – 3,50 mm“ ! Toto nie sú oceľové haly a skôr haly z plechovej konštrukcie. Pri takejto hale a takomto objekte nie je jednoduché zmeniť  napríklad budúci účel využitia. Problém môže byť aj zrealizovať medzipodlažie dovnútra haly alebo budovy, zabezpečiť úsporne požiarnu ochranu, osadiť nové dvere, okná, fasády alebo zrealizovať jednoduchú dostavbu, prístavbu a nadstavbu. Z praxe môže byť napríklad problém osadenie aj fotovoltaických panelov na strechu. Tiež je potrebné upriamiť pozornosť na skutočnosť, že vlastník takejto „plechovej haly“ z tenkých profilov bude možno musieť zo strechy zhadzovať prípadný sneh, ktorý začne padať v zimnej kalamite. Treba uviesť, že takéto haly a stavby majú následne po realizácii aj nižšiu znaleckú a trhovú hodnotu, ktorá môže byť nižšia aj o 40%.

Montovaná hala AVG | Montovaná stavba AVG | Originálny a funkčný dizajn

Okrem oceľovej konštrukcie haly AVG a montovanej stavby AVG sa na kvalite skutočne originálnej haly AVG podieľajú aj strešné a fasádne systémy. AVG SYSTEM ponúka pre rôzny účel využitia montovaných oceľových hál a montovaných stavieb rôzne strešné a fasádne systémy. AVG vám vždy odporučí a poradí nájsť vhodné riešenie pre opláštenie haly podľa jej využitia.  Originálny, moderný a funkčný dizajn montovaných hál AVG a montovaných stavieb však môžete zvýrazniť aj dizajnovými vysokokvalitnými fasádami priamo z našej výroby AVG. Priamo vo výrobe AVG si môžete pre vašu oceľovú montovanú halu  alebo montovanú stavbu AVG objednať kvalitné hliníkové fasády, hliníkové okná a dvere, presklené fasády, rôzne prevetrávané fasády, fasády z dizajnových profilov a dielcov alebo interiérové presklené priečky a steny.

VÝBER FASÁD A STRIECH pre haly z ocele, stavby z ocele, budovy AVG SYSTEM

Strešné izolované skladané plášte AVG

Fasády z tepelnoizolačných sendvičových panelov AVG

Odvetrané predsadené fasády AVG

Fasády z ťahokovu AVG

Fasády z dizajnových hliníkových plechov AVG

PRESKLENÉ FASÁDY

Fasády z hliníkových slnolamov AVG

Presklené fasády AVG
(klasické, pološtrukturálne, štrukturálne)

Hliníkové okná a dvere AVG

Presklené steny a priečky AVG

Presklené zábradlia AVG

Montované haly AVG a montované stavby AVG - na tisíc spôsobov

Žiadne dispozičné a tvarové obmedzenia originálnej certifikovanej modernej montovanej haly AVG a montovanej stavby AVG. K originálnej hale AVG a montovanej stavbe AVG vám môžeme navrhnúť a pripraviť najlepší projekt statiky haly od našich autorizovaných statikov. Riešenie pripravia tak, aby nebol žiadny problém s napojením materiálov pre opláštenie haly a objektu, presklené fasády, okná, dvere a podobne.  Originálne a certifikované oceľové haly AVG a montované stavby AVG priamo od výrobcu hál AVG GROUP sa využívajú ako výrobná hala, skladovacia hala, montážna hala, poľnohospodárska hala, hala pre chov zvierat, potravinárska hala, chladiarenská a mraziarenská hala, športová hala, telocvičňa, plaváreň,  hokejová hala, zimný štadión, jazdecká hala, hala pre parkour (parkúr), hangár pre lietadlo, hangár pre loď, autosalón, predajňa motoriek, hala pre autoservis, hala pre obchod, hala pre obchodné centrum, viacpodlažná hala, administratívna budova, kancelárska budova. Haly a budovy od AVG GROUP pripravíme pre vás „na tisíc spôsobov“.

AXONOMETRIA
VÝROBNEJ HALY »

VÝROBNÁ  HALA

AXONOMETRIA SKLADOVACEJ HALY »

SKLADOVACIA HALA

AXONOMETRIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ HALY »

POĽNOHOSPODÁRSKA HALA

AXONOMETRIA POTRAVINÁRSKEJ HALY »

POTRAVINÁRSKA HALA

AXONOMETRIA OBCHODNÉHO CENTRA »

OBCHODNÉ CENTRUM

AXONOMETRIA
HALY PRE AUTOSALÓNY »

HALA PRE AUTOSALÓN

Vždy odporúčame staviť na domáceho certifikovaného výrobcu hál AVG a moderných systémov vzhľadom a kvalitu výroby a riešení, projektových a realizačných skúseností z množstva rôznych realizácií.

Pripravíme pre Vás montovanú halu alebo montovanú budovu podľa Vašich požiadaviek!

Oceľová hala

HALA Z OCELE | STAVBY Z OCELE AVG | OCEĽOVÉ STAVBY AVG

By Blog

Oceľ vstúpila do 21. storočia ako jeden z najvýznamnejších materiálov, ktorý je používaný v stavebnom priemysle. Pre svoje vynikajúce vlastnosti pevnosť, pružnosť, tvárnosť je jedným z hlavných materiálov, ktorý sa využíva pre stavby z ocele pre rôzne využitie alebo pre priemyselné haly z ocele.

AVG group, a.s. je domáca spoločnosť, ktorá vyrába haly z ocele a stavby z ocele.

Hala z ocele od AVG je navrhnutá najlepším statickým softvérom autorizovanými statikmi oceľových konštrukcií AVG SYSTEM. Optimalizovaný statický návrh haly z ocele je následne odoslaný do výrobného závodu AVG GROUP, ktorý vyrába stavby z ocele na mieru.  Každá hala z ocele a stavba z ocele od AVG GROUP je vyrobená v špičkovej kvalite podľa prísnych noriem   v certifikovanej výrobe hál, budov, oceľových konštrukcií.

HALY Z OCELE a STAVBY Z OCELE prinášajú množstvo výhod do výstavby hál a montovaných budov

Variabilita a takmer neobmedzené možnosti AVG SYSTEM pre oceľové stavby umožňujú realizovať investorom, architektom a projektantom ľahké oceľové haly na mieru a montované oceľové budovy.

Dispozičné, tvarové a rozmerové riešenie oceľovej stavby AVG SYSTEM nachádza využitie pre výrobné haly, skladové haly, priemyselné haly, poľnohospodárske haly, potravinárske haly, športové haly, telocvične, hokejové haly, futbalové haly, haly pre autodielne, haly pre autosalóny, obchodno-predajné haly, haly pre obchodné centrá.

VÝROBNÁ HALA »

PRIEMYSELNÁ HALA

SKLADOVÁ HALA »

POĽNOHOSPODÁRSKA HALA

LOGISTICKÁ HALA »

POTRAVINÁRSKA HALA

OBCHODNÉ CENTRUM »

OBCHODNO PREDAJNÁ HALA

ŠPORTOVÁ HALA »

JAZDECKÁ HALA

HALY PRE AUTOSALÓNY »

HALY PRE AUTODIELNE

Halové objekty AVG SYSTEM sú z hľadiska výstavby maximálne funkčné s nízkymi prevádzkovými nákladmi a najnižšími nákladmi na údržbu. Oceľové stavby AVG sa ďalej vyznačujú nízkymi nákladmi na výstavbu a rýchlosťou výstavby objektov. V porovnaní so systémom výstavby ťažkých betónových stavieb a tradičnej murovanej výstavby môže investor dosiahnuť systémom AVG GROUP úsporu až 30% z celkových investičných nákladov.

 • rýchla a bezpečná montáž oceľovej haly AVG a montovanej budovy AVG
 • nízke náklady na výstavbu montovanej haly a budovy AVG
 • voliteľný rozmer a tvar oceľovej haly AVG a montovanej budovy AVG
 • priestorová flexibilita haly a budovy AVG
 • ľahká systémová oceľová konštrukcia haly a budovy AVG
 • nízke náklady na zakladanie stavby (základové betónové pätky)
 • možnosť vytvorenia systémového medzipodlažia v halách AVG
 • jednoduchá a rýchla výstavba a dostavba
 • výška haly od 3,50 m do 16 m a viac
 • výška budovy od 3,50 m do 60 m
 • veľkosť haly a budovy od 50 m2 do 20.000 m2
 • montovaná nadstavba AVG je vyrobená z materiálov, ktoré možno 100% recyklovať

OCEĽOVÉ STAVBY AVG a ich originálny vzhľad a dizajn

Nezabúdajte ! Trendy v architektúre sa už roky posúvajú k materiálom ako je oceľ, hliník a sklo. Moderná oceľová konštrukcia haly alebo budovy môže byť zapracovaná aj do interiérového dizajnu.

Oceľové haly AVG sú dodávané so strešným systémom, ktorý spĺňa všetky požiadavky na energetickú úsporu nákladov. Fasáda haly AVG je dodaná z inovatívnych tepelnoizolačných prvkov s kvalitnou povrchovou úpravou, ktorá zaručí dlhoročnú životnosť každej fasády od AVG GROUP.

Originálny vzhľad a dizajn oceľových stavieb AVG, oceľových hál AVG, moderných objektov AVG zvýraznia moderné kvalitné strešné a fasádne systémy od AVG GROUP. Z našej vlastnej výroby AVG Vám vieme dodať a ponúknuť presklené fasády (klasické, pološtrukturálne, štrukturálne), odvetrané hliníkové kazetové fasády AVG, hliníkové okná a dvere alebo fasády z iných materiálov podľa Vášho výberu.

VÝBER FASÁD A STRIECH pre haly z ocele, stavby z ocele, budovy AVG SYSTEM

Strešné izolované skladané plášte AVG

Fasády z tepelnoizolačných sendvičových panelov AVG

Odvetrané predsadené fasády AVG

Fasády z ťahokovu AVG

Fasády z dizajnových hliníkových plechov AVG

PRESKLENÉ FASÁDY

Fasády z hliníkových slnolamov AVG

Presklené fasády AVG
(klasické, pološtrukturálne, štrukturálne)

Hliníkové okná a dvere AVG

Presklené steny a priečky AVG

Presklené zábradlia AVG

Plánujete realizovať investíciu do HALY, BUDOVY, STAVBY ?

its very easy

Spoločne nájdeme najlepšie riešenie pretože naša spoločnosť AVG GROUP – HALY, OBJEKTY, BUDOVY- VYRÁBA a NAVRHUJE. Vieme Vám odporučiť najlepšie a najoptimálnejšie riešenie pre Váš investičný zámer.

Nehorľavá odvetraná hliníková fasáda AVG ALU EASY s najvyššou požiarnou odolnosťou A1 | Požiarna fasáda – trieda reakcie na oheň A1

By Blog

Nehorľavá odvetraná fasáda AVG ALU EASY s najvyššou požiarnou odolnosťou v klasifikácii triedy zaradenia A1 je vyrobená z vysokokvalitného hliníka. Vysoká kvalita hliníka a jeho trvácne vlastnosti sú preverené rokmi osvedčenými riešeniami použitých pre budovy s rôznym využitím. Hliník patrí pre svoje jedinečné a vynikajúce vlastnosti už desaťročia k najviac používanému materiálu pre fasádne systémové riešenia. Žiadny materiál nie je tak trvácny voči vplyvom vonkajšieho prostredia ako hliník.

Nehorľavá odvetraná fasáda AVG ALU EASY a fasádne kazety upevnené na hliníkovej podkonštrukcii AVG ponúkajú majiteľom nehnuteľností originálny a atraktívny vzhľad s vysokou estetickou hodnotou a kvalitou spracovania. Požiarna fasáda – trieda reakcie na oheň A1  – vysoký stupeň ochrany  objektov, budov, domov pred šírením ohňa.

Ochrana pred požiarom – fasáda AVG ALU EASY s požiarnou odolnosťou A1 z kvalitného hliníka | Požiarna odolnosť fasád

Aj pri najväčšej opatrnosti nie je vždy možné zabrániť vzniku požiaru. Je však možné zabrániť šíreniu požiaru použitím nehorľavých systémových riešení so správnym materiálovým zložením. Šírenie požiaru po vonkajšej časti budovy (po fasáde) býva nečakane rýchle a často dochádza k vznieteniu budovy z vonkajšej strany za pár minút. Je veľmi veľa príkladov nešťastných udalostí požiarov bytových domov, administratívnych budov, obchodných centier a rodinných domov, pri ktorých sa preniesol požiar z interiéru budovy na vonkajšiu fasádu.

V dôsledku takýchto udalostí vzniku prenosu požiaru na vonkajšiu časť fasády je značne obmedzený alebo aj znemožnený zásah hasičov, ktorý vykonávajú záchranu ľudských životov a likvidáciu požiaru.

V prípade vznietenia budovy z vonkajšej fasády sú dôsledky požiaru doslova katastrofické a tragické, nakoľko pri takýchto udalostiach býva veľmi veľa obetí.  Najväčším zabijakom nemusí byť vždy plameň, ale skôr to býva štipľavý a silne jedovatý dym z fasádnych materiálov, ktoré nemali požiarnu odolnosť alebo mali nedostatočnú požiarnu odolnosť.

Odvetraná hliníková fasáda AVG ALU EASY má triedu reakcie na oheň A1 to znamená, že sa jedná o najlepší a najbezpečnejší typ fasády, ktorá nehorí a nedymí. Túto vlastnosť má fasádna hliníková kazeta AVG ALU EASY vďaka materiálovému zloženiu. Požiarna odolnosť fasády v triede reakcie na oheň A1 chráni nielen život ľudí, ale aj majetok.

Život ľudí pred rýchlym šírením požiaru môže ochrániť aj nehorľavá fasáda z hliníka AVG ALU EASY s požiarnou klasifikáciou A1

Najvyššou požiadavkou na požiarnu bezpečnosť všetkých stavieb je ochrana ľudského života. Bezpečnostnou a technickou požiadavkou takejto ochrany je zabezpečiť to, aby nedošlo k šíreniu požiaru.

Ďalšou požiadavkou je aj ochrana majetku a jeho hodnoty. Na šírenie požiaru majú najväčší vplyv použité a zabudované materiály. Vysokú mieru právnej zodpovednosti majú všetky projekčné organizácie, architekti a projektanti. Ich úlohou je dôkladne zvážiť použitie systémov a materiálových zložení stavieb tak, aby v prípade vzniku požiaru nedošlo k tragickým udalostiam a k zničeniu majetku.

Ako príklad nevhodného výberu fasádneho systému môžeme poukázať na požiar londýnskeho bytového domu, ktorý skončil tragédiou a stratou 72 ľudských životov. Príčinou enormného šírenia požiaru bola prevetrávaná fasáda a jej nesprávne materiálové zloženie. Plamene sa rozšírili po fasádnom plášti budovy za veľmi krátky čas – niektoré zdroje hovoria o 11 až 15 minútach.

V poľskej Vroclavi na obytnej budove v centre mesta vznikol požiar, ktorý sa rozšíril na fasádu budovy. Nevhodné materiálové riešenie fasády spôsobilo, také rýchle šírenie požiaru, že oheň sa z fasády rozšíril aj na strechu. Silný a jedovatý dym z požiaru si vyžiadal evakuáciu obyvateľov z centrálnej oblasti mesta.

Ďalším príkladom nedávnej tragédie je požiar modernej budovy v Kuala Lumpur administratívno-bytového komplexu, ktorý vznikol v interiéry objektu. Následne došlo k rozšíreniu požiaru jeho prienikom na vonkajšiu časť fasády, ktorá bola zhotovená z nevhodných a horľavých materiálov. Z tragických následkov tohto požiaru boli prijaté  prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré spätne preveria všetky budovy v meste a materiálové zloženie existujúcich fasád.

Vyberte si fasádu AVG ALU EASY z kvalitného hliníka, ktorá nehorí a má požiarnu klasifikáciu A1

Za výber a zloženie fasádnych systémov, materiálové zloženie, všetky technické vlastnosti a aj požiarno-bezpečnostné parametre zodpovedajú architekti a projektanti, ktorí sú autormi a navrhovateľmi riešení. Preto nesú vysokú právnu zodpovednosť za takýto výber a vlastnosti navrhnutých riešení požiarnej bezpečnosti a ochrany stavieb. Horľavý alebo menej požiarne odolný materiál na fasáde akejkoľvek budovy dodáva šíriacemu sa ohňu palivo navyše. Bezpečnosť a ochrana ľudského života je vždy prvoradá. Na druhom mieste je aj ochrana majetku.

Preto existujú pracovníci požiarnej ochrany, ktorí podľa platných zákonných noriem a predpisov klasifikujú fasády budov na najvyššiu požiarnu odolnosť A1, nenesú však  zodpovednosť za materiálový výber,  z ktorého bude zhotovená fasáda objektu. Nakoľko ich definície môžu mať všeobecné hodnoty požiarnej ochrany a bezpečnosti, ktoré treba v materiálovej skladbe zabezpečiť.

Je dôležité , aby projekčné organizácie, architekti a projektanti ako autori projektových dokumentácií, ktorí nesú plnú mieru právnej zodpovednosti, konzultovali materiálové zloženia s pracovníkmi požiarnej ochrany.

odvetrané fasády požiarna odolnosť

Odvetraná hliníková fasáda AVG ALU EASY s najvyšším stupňom požiarnej odolnosti A1 – „originálne riešenie pre takmer každú dizajnovú výzvu, veľkú alebo malú“

 • fasády z hliníka pre moderné bytové domy, rodinné domy a rodinné vily
 • fasády z hliníka pre administratívne budovy, nákupné centrá, hotely a reštaurácie
 • moderné fasády z hliníka pre školy, telocvične, športové haly a objekty
 • fasáda s požiarnou odolnosťou pre autosalóny, obchodno-predajné haly, showroom

Rozmery fasádnych hliníkových kaziet AVG ALU EASY? Je to EASY !

Variabilita a flexibilita fasádneho systému AVG ALU EASY umožňuje vyrobiť akýkoľvek rozmer fasádnej kazety. Neveríte ?  Je to EASY !

HORIZONTÁLNY SYSTÉM KLADENIA „AVG ALU EASY“
Dĺžka kazety (Kd)            30 mm do 4000 mm
Výška kazety (Kv)           30 mm do 1400 mm
Tvar horizontálnej  kazety AVG :  voliteľný/ šikmý/ nepravidelný/ priestorový (3D)

VERTIKÁLNY SYSTÉM KLADENIA „AVG ALU EASY“
Výška kazety (Kv)           30 mm do 4000 mm
Dĺžka kazety (Kd)            30 mm do 1400 mm
Tvar vertikálnej kazety AVG:  voliteľný/ šikmý/ nepravidelný/ priestorový (3D)

KOMBINOVANÝ SYSTÉM KLADENIA „AVG ALU EASY“

PRIESTOROVÝ SYSTÉM KLADENIA „AVG ALU EASY“

Farebné prevedenie fasádnych hliníkových kaziet AVG ALU EASY?Je to EASY !

Fasádny systému AVG ALU EASY má k dispozíciu základnú farebnú škálu. STOP – NIE !!! Vyberte si akúkoľvek farbu , akékoľvek farebné kombinácie ! Neveríte ? Je to EASY !

Farebné riešenie (podľa škály RAL) pre hliníkovú fasádu AVG ALU EASY :

 • vyberte si farbu podľa škály/ stupnice RAL
 • minimálne množstvá/ Je to EASY !!! – žiadne obmedzenie – jedna farba podľa RAL od 1 m2
 • kombinujte farby/ žiadne obmedzenia / žiadne minimálne množstvá
 • termín dodania rôznych farebných kombinácií / Je to EASY ! Ihneď – od 2 dni – po dva týždne !

Iné farebné prevedenie a štruktúrované farby (TEXTURED COLOR) pre hliníkovú fasádu AVG ALU EASY:

 • štruktúrované farby (TEXTURED COLOR)
 • povrchové úpravy – DREVODEKOR
 • povrchové úpravy a farby so špeciálnymi efektami
Farby pre hliníkovú odvetranú fasádu

Drevodekor

Farby pre hliníkové fasády

Metalické farby

Farby pre hliníkové fasády

Anodizované farby

Farby pre hliníkové fasády

Textúrované farby

Farby pre hliníkové fasády

Farebné duálne tóny

Farby pre hliníkové fasády

Perlové farby

Odvetraná hliníková fasáda AVG ALU EASY – kvalita v detailoch

Objavte skutočnú kvalitu originálu odvetranej hliníkovej fasády AVG ALU EASY. Okrem kvality hliníkového materiálu, kvality výroby a vlastnej montáže je to aj v presných detailoch. Detaily odvetranej fasády AVG ALU EASY z hliníka sú hlavne presné rohy, nárožia, nadpražia, ostenia a ďalšie napojenia originálnej fasády a jej nadväzujúcich detailov.

Žiadna fasáda z iných materiálov nie je taká dokonalá a presná v detailoch ako je hliníková fasáda AVG ALU EASY.

Detaily a presné hliníkové dielce fasády AVG ALU EASY. Je to EASY !

odvetrané hliníkové fasády

Presné rohy fasádneho systému
Presné detaily ostenia

odvetraná fasáda

Presné detaily nadpražia

Presné detaily parapetu

Termín dodania fasádnych hliníkových kaziet AVG ALU EASY ? Je to EASY !

Výroba a dodávka kvalitnej hliníkovej fasády AVG ALU EASY s najvyššou požiarnou odolnosťou A1 – dodávame ihneď z našej výroby. Termín dodania hliníkovej fasády pre projekty na území SK a CZ: 2 – 3 týždne priamo z našej výroby na Slovensku.

Cena za fasádu AVG ALU EASY z hliníka s najvyšším stupňom požiarnej odolnosti ? Je to EASY !

Najkvalitnejšie materiálové riešenie, presné detaily, variabilita rozmeru a tvaru fasádnych prvkov, farebná škála, dostupnosť systému od minimálneho množstva, najvyššia bezpečnosť požiarnej odolnosti v triede A1 – to je fasáda AVG ALU EASY. Cena fasádneho systému z odolného hliníka je v porovnaní iných fasád s podobnými technickými parametrami je nižšia o 15 až 20%.

its very easy

Služby AVG pre všetky NAŠE DODÁVKY A SYSTÉMY a aj PRE fasádne hliníkové kazety AVG ALU EASY ? Je to EASY !

 • kompletný návrh a poradenstvo / pošlite požiadavku/ vybavíme ju a navštívime Vás
 • vypracujeme technickú a výrobnú dokumentáciu
 • vypracujeme stavebné detaily k našim dodávkam AVG
 • vlastná výroba pre fasádne riešenia !!!
 • vlastná montáž AVG
odvetraná fasáda

Atika k navrhnutej priestorovej fasáde

odvetraná fasáda

Roh k navrhnutej priestorovej fasáde

NAŠA PONUKA AVG / vyrábame:

 • oceľové konštrukcie
 • halové systémy AVG/ haly AVG
 • montované budovy/ obchodno-predajné haly
 • dodávame strešné a fasádne opláštenia
 • vyrábame hliníkové okná a dvere
 • vyrábame presklené fasády
 • vyrábame interiérové presklené steny / priečky
 • odvetrané fasádne systémy s požiarnou odolnosťou A1

Požiarna odolnosť hliníkovej fasády AVG ALU EASY ? Je to EASY !

odvetrané fasády požiarna odolnosť

it's very EASY

odvetraná fasáda

Odvetraná fasáda 3D AVG v priestorovom prevedení | 3D fasáda AVG z kvalitného hliníka

By Blog

Odvetraná fasáda AVG v priestorovom prevedení 3D alebo prevetrávaná fasáda je pre svoju originalitu a jedinečnosť žiadaným riešením pre rôzne objekty.

Odvetraná fasáda AVG v priestorovom prevedení pre rodinné vily, administratívne budovy, obchodné haly, obchodné centrá odovzdá majiteľovi nehnuteľnosti skutočne atraktívny vzhľad na veľmi veľa rokov. Široké možnosti použitia „originálnych odvetraných fasád AVG“ v modernej architektúre sa vyznačujú vysokou estetickou hodnotou a kvalitou spracovania.

Odvetraná fasáda AVG je vyrobená z kvalitného hliníka

Výroba odvetraných fasád AVG v priestorovom prevedení 3D z kvalitných hliníkových materiálov je základným predpokladom pre kvalitné riešenie a dodávku. Odvetrané fasády AVG v originálnom prevedení vyrábame v našom vlastnom výrobnom závode z vysokokvalitných certifikovaných hliníkových plechov rôznych zliatin. Hliník je materiálom 21. storočia hlavne pre svoje vynikajúce vlastnosti. Hliník charakterizuje hlavne dlhá životnosť, vysoká odolnosť voči vplyvom vonkajšieho prostredia, pevnosť a nízka hmotnosť.

Odvetraná fasáda AVG v priestorovom prevedení – „originálne riešenie pre takmer každú dizajnovú výzvu, veľkú alebo malú“

Skutočnú kvalitu „originálnej odvetranej priestorovej fasády AVG“ z vysokokvalitného hliníka objavíte v detailoch. Detaily odvetranej fasády AVG z hliníka tvoria presné rohy, nárožia, nadpražia, ostenia ako aj napojenia hliníkovej fasády na ďalšie nadväzujúce konštrukcie. Žiadna moderná fasáda z iných materiálov nie je, taká dokonalá v detailoch rohov, nároží, ostení, atík a pod. ako je to pri odvetraných fasádach AVG z kvalitného hliníka.

Odvetraná fasáda AVG s požiarnou odolnosťou A1 | Požiarne fasády - trieda reakcie na oheň A1

Požiarna odolnosť odvetraných fasád musí spĺňať prísne podmienky a kritériá požiarno-bezpečnostných požiadaviek, ktoré sú stanovené zákonmi, vyhláškami a normami. Odvetrané fasády AVG vyrobené z hliníka v našej výrobe sú certifikované a zaradené do najvyššieho stupňa požiarnej odolnosti označovaného triedou A1.

Odvetrané fasády AVG s požiarnou odolnosťou A1 spĺňajú bezpečnostné a technické požiadavky v tom, že prípadný požiar sa až do príchodu hasičov nebude ďalej šíriť. Vysokým kritériom na takúto bezpečnosť je ochrana ľudského života. Na rozsah a rýchlosť šírenia požiaru majú najväčší vplyv použité zabudované materiály.

Za výber navrhnutých a zabudovaných materiálov do stavby zodpovedá vždy projektant stavby a preto si musí vždy dôkladne overiť, či fasádne obklady spĺňajú požiarnu odolnosť A1 alebo iný stupeň zaradenia. Požiarne fasády – trieda reakcie A1 – spĺňajú najvyšší stupeň ochrany budov, objektov a domov pred šírením požiaru a ohňa. V prípade požiaru objektu z vonkajšej fasády sú následky požiaru katastrofické a tragické. Smrteľným zabijakom nebýva vždy oheň, ale skôr štipľavý a silný jedovatý dym z fasádnych materiálov. Požiarna fasáda AVG ALU EASY  – trieda reakcie A1 na oheň nehorí a nedymí. Túto vlastnosť má požiarna prevetrávaná fasáda AVG ALU EASY pre svoje materiálové zloženie. 

Požiarna odolnosť A1

Hliníkové kazetové fasády systému AVG ALU EASY v závislosti od ich správania z hľadiska reakcie na oheň sú klasifikované  triedou A1.

Klasifikácia je vykonaná v súlade s článkom 11.8 STN EN 13501 – 1 + A1: 2010.

odvetrané fasády požiarna odolnosť

Kvalitné služby pre odvetrané fasády AVG

Naša spoločnosť AVG group, a.s. ponúka kvalitné služby pre všetkých architektov, projektantov, stavebné spoločnosti, zákazníkov v oblasti poradenstva a konzultácií pre výber riešenia odvetraných fasád. Vypracujeme návrh riešenia, projekt pre odvetranú fasády, statické výpočty, technickú a dielenskú dokumentáciu (výrobnú dokumentáciu), technické a konštrukčné detaily, ktoré sú nevyhnutné a potrebné k správnemu návrhu odvetranej hliníkovej priestorovej fasáde.

Montáž odvetranej priestorovej fasády AVG

Montáž odvetranej fasády z kvalitných hliníkových materiálov prevedieme skúsenými montážnymi pracovníkmi našej spoločnosti AVG group, a.s. Montáž odvetranej fasády AVG je v súlade presného technologického postupu a to podľa vopred vypracovanej montážnej dokumentácie a konštrukčných detailov. Kvalitná a odborná montáž bude zárukou, že odvetraná fasáda bude skutočne hodnotná a originálna a bude spĺňať všetky očakávania a vlastnosti.

montážny postup kladenia odvetraných fasád

Upevnenie profilov nosnej konštrukcie

montážny postup kladenia odvetraných fasád

Osadenie pohľadových prvkov – kaziet AVG

odvetraná fasáda

Atika k navrhnutej priestorovej fasáde

odvetraná fasáda

Roh k navrhnutej priestorovej fasáde

NEZABÚDAJTE : VŠETKO JE O DETAILOCH !

A preto sa radšej obráťte na odborné a osvedčené spoločnosti so stabilným zázemím a skúsenosťami a radšej neskúšajte „ušetriť na úkor kvality“ „oni to vyrobia a aj namontujú, veď už také robili“.   Nestabilné montážne partie a firmy bez technologického vybavenia, nie sú dobré rozhodnutie. Odvetrané fasády z hliníka sú vlastne strojárensky vyrobené a opracované dielce strojnými zariadeniami, presne podľa technologických výrobných výkresov. Montáž a inštalácia vyžaduje ďalšie presné výkresy a vypracované technické a konštrukčné detaily.

Nesprávny výber výrobcu a dodávateľa môže dopadnúť veľkým nezdarom aj napriek kvalite použitých hliníkových materiálov.

V takomto prípade, je náprava a oprava veľmi náročná.  Vo väčšine takýchto vzniknutých situácií, už nie je možné odvetranú fasádu opraviť a všetky pôvodné vlastnosti a očakávania budú nenávratne preč.

Halový objekt Meticon

Výroba oceľových konštrukcií

By Blog

Výroba oceľových konštrukcií vo vlastnej certifikovanej výrobe CE.

Výroba oceľových konštrukcií AVG group METICON vo vlastnom certifikovanom výrobnom závode. Oceľové konštrukcie vyrábame pre stavebný priemysel, strojárenstvo, chemický priemysel. Naša tradícia a silné domáce zázemie vo výrobe oceľových konštrukcií je zárukou najlepšieho výberu kvality produkcie, rýchlej a spoľahlivej dodávky

Výroba oceľových konštrukcií zo závodu  AVG GROUP nájde využitie pre akýkoľvek investičný projekt.

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE na mieru

Oceľové konštrukcie na mieru vyrobíme podľa vašich potrieb a požiadaviek. Naše technické oddelenie oceľových konštrukcií a projektanti v oblasti statika oceľových konštrukcií pripravia najlepšie riešenia a návrhy pre výrobu oceľových konštrukcií v našom výrobnom závode. Naša spoločnosť AVG GROUP má zrealizované veľké množstvo projektov a dodávok oceľových konštrukcií na mieru pre našich zákazníkov.

Individuálny prístup skúsených pracovníkov z výroby oceľových konštrukcií v oblasti projekcie, statiky, tvorby výrobných a technických dokumentácií sú zárukou, že navrhované riešenia budú ekonomicky najoptimálnejšie a konštrukčne správne.

Výroba oceľových konštrukcií pre haly

Vyrábame najlepšie riešenia oceľových konštrukcií pre všetky typy hál. Oceľové konštrukcie hál vytvárajú priestor pre výrobné, skladové haly ako aj pre haly s rôznym účelom využitia priestoru. Oceľová konštrukcia haly od výrobcu AVG GROUP garantuje najlepšie konštrukčné riešenie s takmer neobmedzeným využitím montovaných hál.

Oceľová konštrukcia od dodávateľa AVG GROUP umožňuje realizovať výstavbu oceľovej haly s rozlohou 50 m2 s rôznou výškou až po haly s rozlohami 17.000 m2 a viac.

Do oceľových konštrukcií montovaných hál je možné našim technickým oddelením navrhnúť rôzne „systémové podlažia“ podľa individuálnej požiadavky investorov. Požiadavky na zabudované oceľové podlažie sú hlavne rozmer podlažia, zaťaženie podlažia, umiestnenie, účel využitia a podobne. Súčasťou systémového oceľového podlažia, môže byť aj prístupové oceľové schodisko a zábradlie.

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE a ich využitie

 • výrobné haly
 • skladové haly
 • logistické haly
 • jazdecké haly
 • športové haly
 • výstavné haly
 • nákupné strediská
 • výstavné haly
 • farmaceutické haly
 • priemyselné haly
 • servisné haly
 • potravinárske haly
 • poľnohospodárske haly
 • chladiarenské a mraziarenské haly

Oceľové konštrukcie budov

V spoločnosti AVG GROUP vyrábame a navrhujeme oceľové konštrukcie pre moderné budovy. Výroba oceľových konštrukcií pre administratívne budovy, predajné a obchodné objekty, objektové nadstavby zaznamenáva rýchli vzostup. Riešenie skeletu budovy návrhom oceľovej konštrukcie uprednostňujú a vyhľadávajú investori, architekti a projektanti pre mnohé výhody. Hlavnými výhodami oceľovej konštrukcie pre moderné budovy je možnosť dosiahnuť tvarové riešenie bez obmedzenia, ekonomické úspory, jednoduchú a rýchlu montáž, jednoduché doplnenie pomocných konštrukcií pre fasádu budovy ako aj ďalších potrebných konštrukcií.

Oceľové konštrukcie od výrobcu AVG GROUP pre budovy môžu byť konštrukčne, efektívne a jednoducho navrhnuté ako viacpodlažné budovy. Viacpodlažné oceľové konštrukcie budov majú navrhnuté systémové podlažie. Technické požiadavky na systémové podlažie zabudované do oceľovej konštrukcie budovy zohľadňuje hlavne rozmer, zaťaženie podlažia ako aj účel využitia. Vrchná časť systémového podlažia je vyhotovená z kvalitnej plechobetónovej dosky. Plechobetónová doska je monolitická železobetónová doska, ktorú tvorí profilovaný plech a betón s výstužou. Súčasťou oceľových konštrukcií budov , môžu byť aj oceľové schodiská so zábradlím.

Oceľová konštrukcia budovy, môže byť už v návrhu architekta alebo projektanta zapracovaná do interiéru tak, že bude viditeľne priznaná a bude moderným prvkom objektu. Napríklad aj v spojení presklených deliacich stien a iných interiérových konštrukcií.

Pre oceľové konštrukcie budov je možné využiť širokú ponuku moderných fasád od našej spoločnosti AVG GROUP ako napríklad celopresklené fasády, hliníkové prevetrávané fasády, kazetové fasády.

OCEĽOVÉ KOŠTRUKCIE PRE BUDOVY a ich využitie

 • nákupné strediská
 • administratívne budovy
 • hotely a reštaurácie
 • školy a školiace strediská
 • nadstavby budov
 • autosalóny a servisné strediská
 • polyfunkčné objekty
 • zdravotnícke strediská a nemocnice
 • kongresové objekty
 • kancelárske budovy
 • ubytovacie zariadenia
odvetrané hliníkové fasády

Výroba oceľových väzníkov

Naša spoločnosť AVG GROUP vyrába oceľové konštrukcie pre strešné väzníky. Oceľové strešné väzníky nachádzajú využitie pri výstavbe rôznych budov ako napríklad bytových domov, administratívnych objektov, obchodných centier, parkovacích domov alebo priemyselných hál.

Tvarové a konštrukčné riešenie oceľového väzníka je navrhnuté podľa usporiadania budovy, požadovaných rozponov, zaťaženia, sklonu strechy a ďalších požiadaviek. Hlavnou výhodou použitia oceľových strešných väzníkov je ich ekonomická úspora, nízka hmotnosť, vysoká pevnosť, variabilita ako aj dizajn a architektúra.

Základné typy oceľových väzníkov:

 • priehradové väzníky
 • plnostenné – rámové väzníky
 • plnostenné – zvárané väzníky

Prečo OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE od AVG GROUP ?

Sme domáca spoločnosť, ktorá stojí na pevných základoch.

Máme dlhoročné skúsenosti stabilnej domácej spoločnosti AVG GROUP  v oblasti návrhu a výroby oceľových konštrukcií a vlastnej montáže výrobkov našimi skúsenými pracovníkmi. Kvalitné služby a dodávky našej spoločnosti AVG GROUP  sú vyhľadávané investormi, projekčnými a architektonickými kanceláriami ako aj stavebnými spoločnosťami.

Odvetrané fasády | Prevetrávané fasády

By Blog

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ kvalitnú hliníkovú fasádu ?

PORADÍME VÁM !

Odvetraná fasáda alebo prevetrávaná fasáda z kvalitných hliníkových materiálov pôsobí nadčasovo, elegantne a moderne. Hliník je pre svoje vynikajúce vlastnosti materiálom 21. storočia. Charakterizuje ho dlhá životnosť, vysoká odolnosť voči vplyvom vonkajšieho prostredia, nízka hmotnosť a pevnosť.  Hliník je kvalitný materiál pre takmer každú dizajnovú výzvu, veľkú alebo malú.

Skutočnú kvalitu odvetranej fasády z vysokokvalitného hliníka objavíte v detailoch. Detaily odvetranej fasády tvoria presné rohy, nárožia, nadpražia, ostenia ako aj napojenia hliníkovej fasády na ďalšie nadväzujúce konštrukcie. Tieto prvky prevetrávanej fasády, môžu byť vyrobené z jedného fasádneho dielca (fasádnej kazety) a tým získa takáto hliníková fasáda skutočnú hodnotu.  Žiadna moderná fasáda z iných materiálov nie je, taká dokonalá v detailoch rohov, nároží, ostení, atík a pod. ako je to pri odvetraných fasádach z kvalitného hliníka.

Odvetraná prevetrávaná fasáda je systém vonkajšieho plášťa objektu, ktorý je odsadený od hlavnej obvodovej steny objektu vytvorením medzipriestoru. Fasádny kazetový obklad je pripevnený na hlavnú obvodovú stenu pomocným hliníkovým roštom – podkonštrukciou.

Do vytvoreného medzipriestoru medzi hlavnú obvodovú stenu a hliníkovú fasádnu kazetu sa umiestňuje tepelná izolácia a to obvykle z minerálnej vlny. Tepelná izolácia z minerálnej vlny je pripevnená k hlavnej obvodovej steny vhodným kotviacim materiálom. Následne sa takto pripevnená tepelná izolácia k obvodovej stene ochráni špeciálnou ochrannou difúznou fóliou.

Vo vytvorenom medzipriestore prevetrávanej hliníkovej fasády dochádza k voľnej cirkulácii vzduchu tzv. „komínovému efektu“ zdola smerom nahor. Cirkuláciu vzduchu spôsobuje prirodzený atmosferický tlak závislý od nadmorskej výšky, sily vetrov a denných teplôt.

Kvalitná hliníková kazetová fasáda s prevetrávaným medzipriestorom má okrem estetickej hodnoty a dlhej životnosti aj mnoho ďalších výhod. Odvetraná fasáda zvyšuje celkový tepelný komfort budovy, znižuje vznik plesní, chráni obvodové steny pred vlhkosťou, pred prehriatím a zabraňuje tepelným stratám. Cirkulácia vzduchu v medzipriestore odvetranej fasády ma pozitívne účinky na celkový užívateľský komfort.

V prípade, že sa rozhodnete pre investíciu do prevetrávanej fasády z kvalitných a nadčasových hliníkových materiálov s dlhou životnosťou treba sa obrátiť na odbornú spoločnosť. Je veľmi dôležité, aby dodávateľská spoločnosť mala skúsenosti s poradenstvom, návrhom, projekciou, výrobou a montážou. K dodávke kvalitnej prevetrávanej fasády z hliníka je potrebné vypracovať technickú dokumentáciu (výrobnú dokumentáciu), technické a konštrukčné detaily, ktoré sú potrebné k správnemu návrhu prevetrávanej fasády.

Zároveň dodávateľ hliníkovej kazetovej fasády musí vypracovať technické a konštrukčné detaily aj napojenia prevetrávanej fasády na ďalšie nadväzujúce konštrukcie. Veľmi dôležité je aj strojné a technologické vybavenie spoločnosti, ktorá odvetranú fasádu vyrobí. Pozor na dodávateľov, ktorý nemajú správne profesionálne technológie a výrobné priestory. Montáž odvetranej fasády z hliníka by mala vykonať len odborne zaškolená spoločnosť a to podľa technickej dokumentácie a podľa vopred odsúhlasených konštrukčných detailov, ktoré vypracoval odborný dodávateľ. Pri výbere dodávateľa pre vašu kvalitnú odvetranú fasádu nezabúdajte na tieto rady a odporúčania. V opačnom prípade sa kľudne môže stať, že aj napriek vysokej kvalite použitých hliníkových  materiálov, čo je ich prirodzená vlastnosť všetko môže dopadnúť veľkým nezdarom. V takomto prípade, je náprava veľmi náročná a vo väčšine takýchto vzniknutých situácií, nie je už možné odvetranú fasádu opraviť do takého stavu, aby spĺňala všetky pôvodné vlastnosti a očakávania.

VERTIKÁLNE KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

HORIZONTÁLNE KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

KOMBINOVANÉ KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

PRIESTOROVÉ KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

NEZABÚDAJTE... VŠETKO JE O DETAILOCH ! A preto sa radšej obráťte na odborné a osvedčené spoločnosti so stabilným zázemím a skúsenosťami.

odvetraná fasáda
Oceľová hala

Oceľová hala na mieru

By Blog

Oceľová hala na mieru - AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ ?
VÝSTAVBA OCEĽOVEJ HALY - PORADÍME VÁM...!

Pri investícii do oceľovej haly je prvoradým kritériom účel a využitie haly. Je veľmi dôležité už pri prvotnej myšlienke o takejto významnej investícii do haly na mieru, rozmýšľať niekoľko rokov dopredu. V dnešnom rýchlo meniacom sa prostredí, nemôže nik vedieť ako bude biznis vyzerať napríklad o 10 rokov.

Aj pre tieto dôvody je preto potrebné novú oceľovú halu na mieru navrhnúť a projektovať tak, aby zohľadňovala požiadavky pre budúci rozvoj a využitie. Napríklad je dôležité pri tvorbe  projektovej dokumentácie montovanej haly uvažovať o budúcej dostavbe k hale. Je vhodné prispôsobiť a navrhnúť montovanú halu tak, aby v budúcnosti nebol problém dostavby k montovanej hale a treba uvažovať aj nad prípadnou zmenou účelu budúceho využitia haly.

Veľmi dôležité je vybrať si správny konštrukčný systém oceľovej montovanej haly na mieru. Na trhu sú dostupné rôzne konštrukčné systémy hál. Niektoré ponúkajú aj dodávatelia zo zahraničia. Je však potrebné uviesť, že nie všetky môžeme považovať za dobré riešenie alebo také, ktoré by nemuselo narobiť investorovi „vrásky na čele“ ak sa takáto zahraničná spoločnosť rozhodne u nás svoj biznis neskôr zabaliť.

Niektoré systémy týchto hál sú vyrobené len z ohýbaných plechov, ktorých hrúbka dosahuje v priemere iba 3-4 mm. Následná investičná hodnota takýchto „lacných plechových hál“ je výrazne nižšia oproti „oceľovej hale vyrobenej z poctivých profilov“. Zároveň podľa skúseností zákazníkov väčšina týchto „špeciálnych plechových hál“ má svoje obmedzenia.

Prípadná zmena využitia hál alebo budúca dostavba, prípadne umiestnenie nejakej technológie do haly, kde bude potrebné využiť aj statickú pevnosť konštrukcie haly môže byť vážny problém. Takže takáto hala sa môže stať v budúcnosti viac problematická pre prípadné požiadavky na zmeny.

Aj z týchto dôvodov dnes investori vyhľadávajú kvalitných domácich dodávateľov montovaných hál na mieru, ktorý sú dlhodobo etablovaný na našom trhu s vlastnými zamestnancami, obchodným a technickým oddelením, vlastnou výrobou a vlastnými montážnymi pracovníkmi. Takéto spoločnosti dokážu pre klientov dodať veľmi kvalitné služby a výrobky, ako aj servis a údržbu objektov po dlhé roky.

Niektoré riešenia, ktoré vyzerajú lacno a výhodne sa môžu stať v budúcnosti zdrojom problémov. Pokiaľ investujete do výstavby oceľovej haly, rozhodnite sa správne a nerozhodujte sa len na základe ceny. Väčšinou cenový rozdiel vzhľadom na celkový objem investície a životnosti montovanej haly nie je zásadný. Neskôr by Vás takéto rozhodnutie mohlo mrzieť.

Väčšinou platí, dôveruj ale preveruj. Je lepšie poradiť a obrátiť sa na skúsených odborníkov a spoločnosti, ktoré vyrábajú oceľové haly na mieru u nás a ponúkajú dobré služby a príslušenstvo ako spoločnosti typu „ONE MAN SHOW“.

Oceľová hala – Odporúčanie je, vždy pred plánovaním investície a pred samotným návrhom oceľovej haly prerokovať investičný zámer s dodávateľom a výrobcom halových objektov, ktorý má mnoho skúseností z vlastných realizácií.

Poradenstvo a konzultácie pred samotným projektovaním oceľových montovaných hál a objektov využívajú aj projekčné a architektonické kancelárie, aby spoločne pripravili najlepšie riešenie pre investičný zámer.

oceľová konštrukcia ROLTA AXONOMETRIA s lgoom
Moderná administratívna budova
Zastavaná plocha: 600 m2
Statický návrh – rámová konštrukcia
oceľová hala BIDFOOD AXONOMETRIA s logom
Hala s admiministratívnou časťou
Zastavaná plocha: 6800 m2
Statický návrh | Hala – priehradová strešná konštrukcia
Administratívna budova – rámová konštrukcia
Oceľová hala – rámová konštrukcia
Hala s opláštením s hliníkovými oknami a dverami
Hala so vstavanou admiministratívnou časťou
montovaná hala
Moderný administratívny objekt
Hala s administratívnou budovou

Poradenstvo - návrh - výroba - vlastná montáž!

logo AVG
oceľová konštrukcia

Oceľové konštrukcie pre moderné budovy, administratívne haly

By Blog

Oceľové konštrukcie - CHCETE DOBRÉ RIEŠENIE SKUTOČNE MODERNEJ BUDOVY, KANCELÁRSKEJ HALY ?

TAK SA STRETNIME…!

Oceľové konštrukcie a ich variabilita umožňuje realizovať moderné stavby, ktorými sú napríklad aj administratívne budovy, montované budovy, administratívne haly. Oceľové konštrukcie v spojení nadčasových presklených a hliníkových fasád sú zárukou vytvorenia modernej a dynamickej budovy, kancelárskej haly, ktorá získa originálnu architektúru.

V dobe, keď originalita a moderný štýl v mnohých prípadoch určujú ďalšiu budúcnosť smerovania každej modernej spoločnosti je pre mnohých dôležité získať vlastnú firemnú identitu.  Ruka v ruke je dobrý  „biznis nápad“ a vlastný originálny štýl – modernej montovanej budovy. Dnes už nikto neprestane dýchať, keď vstúpi do budovy s „originálnou fasádou“ z 90. rokov , uteplenou polystyrénom a parádnou omietkou a super plastovými oknami od lacných dodávateľov. Toto určite nie je budovanie vlastnej firemnej identity pre budúcnosť „for future“ , ale skôr nejakého „retro štýlu“.

Česko a Slovensko patrí k atraktívnym a perspektívnym krajinám. Za posledné roky si mnoho malých a stredných firiem dáva záležať aj na budovaní vlastnej firemnej identity, návrhom a následnou výstavbou moderných budou a moderných montovaných administratívnych hál.

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE MONTOVANÉ BUDOVY

Moderné konštrukčné systémy ocele dovoľujú vytvárať taký priestor, ktorí splní očakávania súčasných požiadaviek. Oceľové konštrukcie zapracované do interiérového dizajnu vytvárajú predpoklad pre nadčasové riešenie stavby. V interiéry budovy nesmú chýbať moderné presklené steny, ktoré oddeľujú kancelárie alebo presklené skladacie dvere , ktoré vedia spojiť priestor v jednu veľkú miestnosť. Hliníkové okná a dvere , ktoré patria k neodmysliteľnej súčasti dnešnej modernej architektúre dotvoria to čo  potrebuje každá skutočne moderná budova.

Nebojte sa experimentovať. Buďte iný. Možno ide o Váš biznis a budúcnosť !