fbpx
Category

Blog

Výroba oceľových konštrukcií

By Blog

Vyrábame oceľové konštrukcie vo vlastnej certifikovanej výrobe CE.

AVG group METICON vyrába oceľové konštrukcie vo vlastnom certifikovanom výrobnom závode. Oceľové konštrukcie vyrábame pre stavebný priemysel, strojárenstvo, chemický priemysel. Naša tradícia a silné domáce zázemie vo výrobe oceľových konštrukcií je zárukou najlepšieho výberu kvality produkcie, rýchlej a spoľahlivej dodávky.

Oceľová konštrukcia z výroby od AVG GROUP nájde využitie pre akýkoľvek investičný projekt.

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE na mieru

Oceľové konštrukcie vyrobíme podľa vašich potrieb a požiadaviek. Naše technické oddelenie oceľových konštrukcií a projektanti v oblasti statika oceľových konštrukcií pripravia najlepšie riešenia a návrhy pre výrobu oceľových konštrukcií v našom výrobnom závode. Naša spoločnosť AVG GROUP má zrealizované veľké množstvo projektov a dodávok oceľových konštrukcií na mieru pre našich zákazníkov.

Individuálny prístup skúsených pracovníkov z výroby oceľových konštrukcií v oblasti projekcie, statiky, tvorby výrobných a technických dokumentácií sú zárukou, že navrhované riešenia budú ekonomicky najoptimálnejšie a konštrukčne správne.

Výroba oceľových konštrukcií pre haly

Vyrábame najlepšie riešenia oceľových konštrukcií pre všetky typy hál. Oceľové konštrukcie hál vytvárajú priestor pre výrobné, skladové haly ako aj pre haly s rôznym účelom využitia priestoru. Oceľová konštrukcia haly od výrobcu AVG GROUP garantuje najlepšie konštrukčné riešenie s takmer neobmedzeným využitím montovaných hál.

Oceľová konštrukcia od dodávateľa AVG GROUP umožňuje realizovať výstavbu oceľovej haly s rozlohou 50 m2 s rôznou výškou až po haly s rozlohami 17.000 m2 a viac.

Do oceľových konštrukcií montovaných hál je možné našim technickým oddelením navrhnúť rôzne „systémové podlažia“ podľa individuálnej požiadavky investorov. Požiadavky na zabudované oceľové podlažie sú hlavne rozmer podlažia, zaťaženie podlažia, umiestnenie, účel využitia a podobne. Súčasťou systémového oceľového podlažia, môže byť aj prístupové oceľové schodisko a zábradlie.

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE a ich využitie

 • výrobné haly
 • skladové haly
 • logistické haly
 • jazdecké haly
 • športové haly
 • výstavné haly
 • nákupné strediská
 • výstavné haly
 • farmaceutické haly
 • priemyselné haly
 • servisné haly
 • potravinárske haly
 • chladiarenské a mraziarenské haly

Oceľové konštrukcie budov

V spoločnosti AVG GROUP vyrábame a navrhujeme oceľové konštrukcie pre moderné budovy. Výroba oceľových konštrukcií pre administratívne budovy, predajné a obchodné objekty, objektové nadstavby zaznamenáva rýchli vzostup. Riešenie skeletu budovy návrhom oceľovej konštrukcie uprednostňujú a vyhľadávajú investori, architekti a projektanti pre mnohé výhody. Hlavnými výhodami oceľovej konštrukcie pre moderné budovy je možnosť dosiahnuť tvarové riešenie bez obmedzenia, ekonomické úspory, jednoduchú a rýchlu montáž, jednoduché doplnenie pomocných konštrukcií pre fasádu budovy ako aj ďalších potrebných konštrukcií.

Oceľové konštrukcie od výrobcu AVG GROUP pre budovy môžu byť konštrukčne, efektívne a jednoducho navrhnuté ako viacpodlažné budovy. Viacpodlažné oceľové konštrukcie budov majú navrhnuté systémové podlažie. Technické požiadavky na systémové podlažie zabudované do oceľovej konštrukcie budovy zohľadňuje hlavne rozmer, zaťaženie podlažia ako aj účel využitia. Vrchná časť systémového podlažia je vyhotovená z kvalitnej plechobetónovej dosky. Plechobetónová doska je monolitická železobetónová doska, ktorú tvorí profilovaný plech a betón s výstužou. Súčasťou oceľových konštrukcií budov , môžu byť aj oceľové schodiská so zábradlím.

Oceľová konštrukcia budovy, môže byť už v návrhu architekta alebo projektanta zapracovaná do interiéru tak, že bude viditeľne priznaná a bude moderným prvkom objektu. Napríklad aj v spojení presklených deliacich stien a iných interiérových konštrukcií.

Pre oceľové konštrukcie budov je možné využiť širokú ponuku moderných fasád od našej spoločnosti AVG GROUP ako napríklad celopresklené fasády, hliníkové prevetrávané fasády, kazetové fasády.

OCEĽOVÉ KOŠTRUKCIE PRE BUDOVY a ich využitie

 • nákupné strediská
 • administratívne budovy
 • hotely a reštaurácie
 • školy a školiace strediská
 • nadstavby budov
 • autosalóny a servisné strediská
 • polyfunkčné objekty
 • zdravotnícke strediská a nemocnice
 • kongresové objekty
 • kancelárske budovy
 • ubytovacie zariadenia
odvetrané hliníkové fasády

Výroba oceľových väzníkov

Naša spoločnosť AVG GROUP vyrába oceľové konštrukcie pre strešné väzníky. Oceľové strešné väzníky nachádzajú využitie pri výstavbe rôznych budov ako napríklad bytových domov, administratívnych objektov, obchodných centier, parkovacích domov alebo priemyselných hál.

Tvarové a konštrukčné riešenie oceľového väzníka je navrhnuté podľa usporiadania budovy, požadovaných rozponov, zaťaženia, sklonu strechy a ďalších požiadaviek. Hlavnou výhodou použitia oceľových strešných väzníkov je ich ekonomická úspora, nízka hmotnosť, vysoká pevnosť, variabilita ako aj dizajn a architektúra.

Základné typy oceľových väzníkov:

 • priehradové väzníky
 • plnostenné – rámové väzníky
 • plnostenné – zvárané väzníky

Prečo OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE od AVG GROUP ?

Sme domáca spoločnosť, ktorá stojí na pevných základoch.

Máme dlhoročné skúsenosti stabilnej domácej spoločnosti AVG GROUP  v oblasti návrhu a výroby oceľových konštrukcií a vlastnej montáže výrobkov našimi skúsenými pracovníkmi. Kvalitné služby a dodávky našej spoločnosti AVG GROUP  sú vyhľadávané investormi, projekčnými a architektonickými kanceláriami ako aj stavebnými spoločnosťami.

Odvetrané fasády I Prevetrávané fasády

By Blog

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ kvalitnú hliníkovú fasádu ?

PORADÍME VÁM !

Odvetraná fasáda alebo prevetrávaná fasáda z kvalitných hliníkových materiálov pôsobí nadčasovo, elegantne a moderne. Hliník je pre svoje vynikajúce vlastnosti materiálom 21. storočia. Charakterizuje ho dlhá životnosť, vysoká odolnosť voči vplyvom vonkajšieho prostredia, nízka hmotnosť a pevnosť.  Hliník je kvalitný materiál pre takmer každú dizajnovú výzvu, veľkú alebo malú.

Skutočnú kvalitu odvetranej fasády z vysokokvalitného hliníka objavíte v detailoch. Detaily odvetranej fasády tvoria presné rohy, nárožia, nadpražia, ostenia ako aj napojenia hliníkovej fasády na ďalšie nadväzujúce konštrukcie. Tieto prvky prevetrávanej fasády, môžu byť vyrobené z jedného fasádneho dielca (fasádnej kazety) a tým získa takáto hliníková fasáda skutočnú hodnotu.  Žiadna moderná fasáda z iných materiálov nie je, taká dokonalá v detailoch rohov, nároží, ostení, atík a pod. ako je to pri odvetraných fasádach z kvalitného hliníka.

Odvetraná fasáda I prevetrávaná fasáda je systém vonkajšieho plášťa objektu, ktorý je odsadený od hlavnej obvodovej steny objektu vytvorením medzipriestoru. Fasádny kazetový obklad je pripevnený na hlavnú obvodovú stenu pomocným hliníkovým roštom – podkonštrukciou.

Do vytvoreného medzipriestoru medzi hlavnú obvodovú stenu a hliníkovú fasádnu kazetu sa umiestňuje tepelná izolácia a to obvykle z minerálnej vlny. Tepelná izolácia z minerálnej vlny je pripevnená k hlavnej obvodovej steny vhodným kotviacim materiálom. Následne sa takto pripevnená tepelná izolácia k obvodovej stene ochráni špeciálnou ochrannou difúznou fóliou.

Vo vytvorenom medzipriestore prevetrávanej hliníkovej fasády dochádza k voľnej cirkulácii vzduchu tzv. „komínovému efektu“ zdola smerom nahor. Cirkuláciu vzduchu spôsobuje prirodzený atmosferický tlak závislý od nadmorskej výšky, sily vetrov a denných teplôt.

Kvalitná hliníková kazetová fasáda s prevetrávaným medzipriestorom má okrem estetickej hodnoty a dlhej životnosti aj mnoho ďalších výhod. Odvetraná fasáda zvyšuje celkový tepelný komfort budovy, znižuje vznik plesní, chráni obvodové steny pred vlhkosťou, pred prehriatím a zabraňuje tepelným stratám. Cirkulácia vzduchu v medzipriestore odvetranej fasády ma pozitívne účinky na celkový užívateľský komfort.

V prípade, že sa rozhodnete pre investíciu do prevetrávanej fasády z kvalitných a nadčasových hliníkových materiálov s dlhou životnosťou treba sa obrátiť na odbornú spoločnosť. Je veľmi dôležité, aby dodávateľská spoločnosť mala skúsenosti s poradenstvom, návrhom, projekciou, výrobou a montážou. K dodávke kvalitnej prevetrávanej fasády z hliníka je potrebné vypracovať technickú dokumentáciu (výrobnú dokumentáciu), technické a konštrukčné detaily, ktoré sú potrebné k správnemu návrhu prevetrávanej fasády.

Zároveň dodávateľ hliníkovej kazetovej fasády musí vypracovať technické a konštrukčné detaily aj napojenia prevetrávanej fasády na ďalšie nadväzujúce konštrukcie. Veľmi dôležité je aj strojné a technologické vybavenie spoločnosti, ktorá odvetranú fasádu vyrobí. Pozor na dodávateľov, ktorý nemajú správne profesionálne technológie a výrobné priestory. Montáž odvetranej fasády z hliníka by mala vykonať len odborne zaškolená spoločnosť a to podľa technickej dokumentácie a podľa vopred odsúhlasených konštrukčných detailov, ktoré vypracoval odborný dodávateľ. Pri výbere dodávateľa pre vašu kvalitnú odvetranú fasádu nezabúdajte na tieto rady a odporúčania. V opačnom prípade sa kľudne môže stať, že aj napriek vysokej kvalite použitých hliníkových  materiálov, čo je ich prirodzená vlastnosť všetko môže dopadnúť veľkým nezdarom. V takomto prípade, je náprava veľmi náročná a vo väčšine takýchto vzniknutých situácií, nie je už možné odvetranú fasádu opraviť do takého stavu, aby spĺňala všetky pôvodné vlastnosti a očakávania.

NEZABÚDAJTE : VŠETKO JE O DETAILOCH !!!! A preto sa radšej obráťte na odborné a osvedčené spoločnosti so stabilným zázemím a skúsenosťami.

VERTIKÁLNE KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

HORIZONTÁLNE KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

KOMBINOVANÉ KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

PRIESTOROVÉ KLADENIE

odvetrané fasády kladenie

Oceľové haly

By Blog

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ ?

PORADÍME VÁM…!

Pri investícii do oceľovej haly je prvoradým kritériom účel a využitie haly. Je veľmi dôležité už pri prvotnej myšlienke o takejto významnej investícii do haly na mieru, rozmýšľať niekoľko rokov dopredu. V dnešnom rýchlo meniacom sa prostredí, nemôže nik vedieť ako bude biznis vyzerať napríklad o 10 rokov.

Aj pre tieto dôvody je preto potrebné novú oceľovú halu navrhnúť a projektovať tak, aby zohľadňovala požiadavky pre budúci rozvoj a využitie. Napríklad je dôležité pri tvorbe  projektovej dokumentácie montovanej haly uvažovať o budúcej dostavbe k hale a prispôsobiť a navrhnúť montovanú halu tak, aby v budúcnosti nebol problém dostavby k montovanej hale a treba uvažovať aj a prípadnou zmenou účelu budúceho využitia haly.

Veľmi dôležité je vybrať si správny konštrukčný systém oceľovej montovanej haly. Na trhu sú dostupné rôzne konštrukčné systémy hál, ktoré ponúkajú aj dodávatelia zo zahraničia. Je však potrebné uviesť, že nie všetky môžeme považovať za dobré riešenie alebo také, ktoré by nemuselo narobiť investorovi „vrásky na čele“ ak sa takáto zahraničná spoločnosť rozhodne u nás svoj biznis neskôr zabaliť.  Niektoré systémy týchto oceľových hál, kde nosnou kostrou je oceľová konštrukcia sú vyrobené z ohýbaných plechov, ktorých hrúbka dosahuje hrúbku steny v priemere iba do 4 mm. Následná investičná hodnota takýchto „lacných plechových hál“ je výrazne nižšia oproti „oceľovej hale vyrobenej z poctivých profilov“. Zároveň podľa skúseností zákazníkov väčšina týchto „špeciálnych plechových hál“ má svoje obmedzenia  prípadnou zmenou využitia hál alebo budúcou dostavbou, prípadne umiestnenie nejakej technológie do haly, ktorá by musela napríklad využiť aj pevnosť oceľovej konštrukcie haly. Aj preto sa takáto hala môže stať v budúcnosti viac problematická pre takéto požiadavky na zmeny.

Aj z týchto dôvodov dnes investori vyhľadávajú kvalitných domácich dodávateľov montovaných hál, ktorý sú dlhodobo etablovaný na našom trhu s vlastnými zamestnancami, obchodným a technickým oddelením, vlastnou výrobou a vlastnými montážnymi pracovníkmi. Takéto spoločnosti dokážu pre klientov dodať veľmi kvalitné služby a výrobky, ako aj servis a údržbu objektov po dlhé roky.

Niektoré riešenia, ktoré vyzerajú lacno a výhodne sa môžu stať v budúcnosti zdrojom problémov. Pokiaľ investujete do oceľovej haly, rozhodnite sa správne a nerozhodujte sa len na základe ceny. Väčšinou cenový rozdiel vzhľadom na celkový objem investície a životnosti montovanej haly nie je zásadný. Neskôr by Vás takéto rozhodnutie mohlo mrzieť.

Väčšinou platí, dôveruj ale preveruj. Je lepšie poradiť a obrátiť sa na skúsených odborníkov a spoločnosti, ktoré vyrábajú oceľové haly u nás a ponúkajú dobré služby a príslušenstvo ako spoločnosti typu „ONE MAN SHOW“.

Odporúčanie je, vždy pred plánovaním investície a pred samotným návrhom oceľovej haly prerokovať investičný zámer s dodávateľom a výrobcom halových objektov, ktorý má mnoho skúseností z vlastných realizácií.

Poradenstvo a konzultácie pred samotným projektovaním oceľových montovaných hál a objektov využívajú aj projekčné a architektonické kancelárie, aby spoločne pripravili najlepšie riešenie pre investičný zámer.

oceľová konštrukcia ROLTA AXONOMETRIA s lgoom

Moderná administratívna budova
Zastavaná plocha: 600 m2
Statický návrh – rámová konštrukcia

oceľová hala BIDFOOD AXONOMETRIA s logom

Hala s admiministratívnou časťou
Zastavaná plocha: 6800 m2
Statický návrh / Hala – priehradová strešná konštrukcia
Administratívna budova – rámová konštrukcia

Oceľová hala – rámová konštrukcia

Hala s opláštením s hliníkovými oknami a dverami

Hala so vstavanou admiministratívnou časťou

Moderný administratívny objekt

Hala s administratívnou budovou

oceľová konštrukcia

Oceľové konštrukcie pre moderné budovy

By Blog

CHCETE DOBRÉ RIEŠENIE SKUTOČNE MODERNEJ BUDOVY ?

TAK SA STRETNIME…!

 

Variabilita oceľových konštrukcií umožňuje realizovať moderné stavby, ktorými sú napríklad aj administratívne budovy. Oceľové konštrukcie v spojení nadčasových presklených a hliníkových fasád sú zárukou vytvorenia modernej a dynamickej budovy, ktorá získa originálnu architektúru.

V dobe, keď originalita a moderný štýl v mnohých prípadoch určujú ďalšiu budúcnosť smerovania každej modernej spoločnosti je pre mnohých dôležité získať vlastnú firemnú identitu.  Ruka v ruke je dobrý  „biznis nápad“ a vlastný originálny štýl – modernej budovy. Dnes už nikto neprestane dýchať, keď vstúpi do budovy s „originálnou fasádou“ z 90. rokov , uteplenou polystyrénom a parádnou omietkou a super plastovými oknami od lacných dodávateľov. Toto určite nie je budovanie vlastnej firemnej identity pre budúcnosť „for future“ , ale skôr nejakého „retro štýlu“.

Česko a Slovensko patrí k atraktívnym a perspektívnym krajinám. Za posledné roky si mnoho malých a stredných firiem dáva záležať aj na budovaní vlastnej firemnej identity, návrhom a následnou výstavbou moderných budov.

Moderné konštrukčné systémy ocele dovoľujú vytvárať taký priestor, ktorí splní očakávania súčasných požiadaviek. Oceľové konštrukcie zapracované do interiérového dizajnu vytvárajú predpoklad pre nadčasové riešenie stavby. V interiéry budovy nesmú chýbať moderné presklené steny, ktoré oddeľujú kancelárie alebo presklené skladacie dvere , ktoré vedia spojiť priestor v jednu veľkú miestnosť. Hliníkové okná a dvere , ktoré patria k neodmysliteľnej súčasti dnešnej modernej architektúre dotvoria to čo  potrebuje každá skutočne moderná budova.

Nebojte sa experimentovať. Buďte iný. Možno ide o Váš biznis a budúcnosť !

Oceľové haly

By Blog

CHCETE DOBRÉ RIEŠENIE VAŠEJ OCEĽOVEJ HALY ?

TAK SA STRETNIME…!

Vývoj oceľových hál  prešiel v poslednom období výraznými zmenami, ktoré vyplynuli z požiadaviek investorov na meniace sa ekonomické podmienky. Čas potrebný na výstavbu montovaných hál, ktoré nachádzajú využitie okrem výrobných a skladových hál aj v oblasti športu, poľnohospodárstva, autosalónov, autoservisov, potravinárstva a rôznych výstavno-predajných hál (showroom) musí byť rýchli, aby neohrozil uvedenie nových produktov a služieb na trh.

Znižovanie nákladov vyžaduje použitie dokonalých stavebných konštrukčných systémov, ktoré ponúkajú oceľové haly aj tým, že počas svojej životnosti nevyžadujú vynakladanie vysokých finančných výdavkov na údržbu.

Na čo si pri budovaní oceľových hál dať pozor?

Oceľové haly sú navrhované a projektované vždy s ohľadom na potreby investora. Funkčnosť oceľovej haly je prvoradým kritériom, týchto budúcich potrieb investora, kde je potrebné zohľadniť účel využitia objektu, umiestnenie technológií alebo vybavenia. Pri plánovaní investičného zámeru a predtým ako sa začne pripravovať projektová dokumentácia oceľovej haly, sa stretáva investor, dodávateľ oceľovej haly a projektant. Z niekoľkých vzniknutých riešení sa zvolí najlepšie, tak aby oceľová hala spĺňala požiadavky investora ako budúceho užívateľa.

Kvalitu a architektúru oceľovej haly je možné zvýrazniť použitím fasádnych systémov ako napríklad hliníková fasáda (kazetová fasáda, odvetraná fasáda), presklená fasáda alebo použitím hliníkových okien a dverí.

Veľkou výhodou oceľových hál je ich variabilita, ktorá umožňuje investorom, projektantom a architektom v spolupráci s dodávateľom haly, splniť aj náročnejšie požiadavky, ktoré sú kladené na využitie halových objektov.

Úspešnú realizáciu oceľovej haly  (dopytový formulár) pre investora ako budúceho užívateľa je možné dosiahnuť len za predpokladu, ak sú do projektu začlenené postupy v správnom poradí.